آبیاری پسته
آبیاری پسته
 

آبياري درختان پسته بارور 

باغداران پسته بايد مقدار آب، زمان آبياري و بهترين روش آن را با توجه به شرايط موجود تعيين و استفاده نمايند.

انتخاب روش آبياري :

فاكتورهاي كه در انتخاب روش آبياري بايد مد نظر قرار گيرند عبارتند از : خواص فيزيكي و شيميايي خاك،  يكنواختي، شيب زمين، خطر يخبندان، هزينه و ميزان و وفور آب.

 

سيستم ‌‌آ‍بياري ناحيه اي (نقطه اي ) :

اين روش آبياري شامل آبياري قطره اي (Trickle يا drip ) روي زميني وآ‍‌بياري قطره‍اي زيرزميني،  آبياري زيرزميني با لوله‍ هاي سفالين يا لوله هاي متخلخل (تراوا از جنس پلي اتيلن)،  ‌بياري باراني ميكرو يا ميكروجت مي باشد.

در اين روش مقداري ‌آب بصورت دائمي به حجم محدودي در خاك از درون لوله‍ اي باريك يا وسائل مكانيكي ديگري كه  اميتر (قطره چكان ) خوانده مي‍ شود، داده  مي ‍شود. حجم خاك خيس شده در اطراف درختان توسط اين روش از خاك خيس شده توسط ساير روش‍ها كمتر است.

  پيشنهاد شده است كه درختان بارور و مسن 40 تا 60 درصد (يا بيشتر)حجم خاك را به عنوان سطح خيس شده نياز دارند اين مقدار براي درختان جوان 10-5 درصد مي‍باشد. در صورتيكه نفوذ‍پذيري خاك يا حركت موئينه آب در خاك كم بوده و يا خوب نباشد‍، براي رسيدن به حجم خيس مورد نياز  لازم است تعداد خيس كننده و يا محل خروج ‌آب (قطره چكان‍ها يا اميترها) افزايش يابد.

نكات مهم :

   بهتراست باغ‍هاي پسته (بيش از 12 سال سن ) حداقل هر 30 روز يك بار آبياري شوند اين دور مناسب باغ‍هاي است كه خاك آنها بافت متوسط داشته باشند. در صورت امكان در ماه‍هاي گرم‍تر بهتر است از دور آبياري حدود 10 روز كم گردد. اگر بافت سنگين باشد دور آبياري ماه‍هاي خنك (فروردين تا خرداد، شهريور و مهرماه) و ماه‍هاي گرم (تير و مرداد ) را مي‍توان 5 تا 10 روز افزايش داد. (برحسب  اين‍‍كه بافت نسبتاً رسي يا كاملاً رسي باشد). آب مورد نياز نهال پسته حدود 4000 متر مكعب در هكتار در سال براي نهال 4 تا 5 ساله خواهد بود، اما در مجموعه حاضر همين عدد براي آبياري نهال يكساله هم توصيه شده است و به علت اين كه گياه پسته در سال اول تازه به محل اصلي منتقل شده است و چندان توسعه ريشه‍اي ندارد پس نياز واقعي آن بسيار كمتراز 4000 متر مكعب است و حتي چيزي كمتر از 1000 متر .مكعب در هكتار در سال اول مي ‍باشد. چون با روش غرقابي نمي توان اين مقدار را به سطح زمين داد، لذا عدد بيشتري كه با اين روش تناسب دارد ذكر شده است

 

نوشته شده در 03/09/1394 سه شنبه ساعت 13:59:56 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه میوه کاری


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی


فن پیج فیس بوک بساک
 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک

 

 


همه چیز در مورد پسته
همه چیز در مورد انجیر
پر بازدید ترین خبرهای کشاورزی