آفات و بیماری های انار
آفات و بیماری های انار

آفات و بیماریهای انار Pest & Diseases

کرم گلوگاه انار

در شرایط ایران مهمترین آفت، کرم گلوگاه انار Specrobates cenatoniae است که علاوه بر صدمه خود آن، موجب انتقال قارچها و باکتریها به داخل میوه و پوسیدگی میوه می شود. این آفت در مناطق آلوده تا 90%به میوه ها صدمه می زند. این حشره 4-2 نسل در سال (معمولا 3 نسل) دارد، اوج پرواز اواسط تیر ماه،اوایل شهریور ماه و اواسط مهرماه است. زمستانگذارنی در سنین مختلف لاروی است و در بقایای میوه ها و در شرایط انبار نیز به نشو و نمای خود ادامه می دهند. این شب پره از نور گریزان است و بهترین تخمهای کرم گلوگاه را پارازیته می کند. در انارهای تاج بسته خسارت کرم گلوگاه بیشتر دیده شده که شاید به دلیل کاهش قدرت پارازیتوئیدی زنبور تریکوگراما روی کرم گلوگاه است. مبارزه شیمیایی به دلیل محل تخمگذاری که داخل تاج است مشکل بوده و معمولا انجام نمی شود. روشهای ابداعی جدید خالی کردن پرچمها از داخل تاج در زمان رشد و نمو میوه است.

شته انار Aphis punicae

سایر آفات مهم شته انار (در اواخر اردیبهشت) Aphis punicae که چندین نشل در سال دارد و زمستانگذاری آن بصورت تخم بوده و آفت اختصاصی انار است.

کنه انار Tenuipalpus granati

وفور کنه انار Tenuipalpus granati در مواقع گرم سال بیشتر است. چندین نسل در سال دارد و تراکم آن در سطح زیرین برگ است. زمستانگذاری بصورت ماده بالغ بوده و فعالیت کنه در  آغاز و در ساوه 9-7 نسل دارد.

پوسیدگی انار

میوه های انار در اواخر فصل روی درخت و در اکثر مواقع پس از برداشت و هنگام نگهداری دچار پوسیدگی می شود.

پوست میوه های پوسیده نرم و رنگ آنها شفاف می شود. گوشت دانه های میوه انار پوسیده نیز نرم شده و بسته به نوع قارچ لهیده شده و به رنگ سیاه یاآبی و رنگهای دیگر در می آید.

گاهی تمام حفره داخلی میوه انار پر از توده سیاه قارچ می شود. بررسیهای به عمل آمده در ایران نشان می دهد گونه های مختلفی از قارچهای جنس Aspergillus ، Penicillium ، Botrytis ، Rhizopus ، Alternaria و Nematospora می توانند باعث پوسیدگی میوه انار شوند ولی اغلب پوسیدگیهای میوه از نوع پوسیدگی آبی و سیاه در اثر قارچهای به ترتیب پنیسلیوم و آسپرژیلوس می باشد.

 
عوامل پیدایش پوسیدگی و گندیدگی میوه های انار را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
 
الف: عوامل محیطی و غیرزنده مانند ترکیدگی میوه ، سوراخ شدن میوه بر اثر خار و شاخه های درخت هنگام وزش باد
 
ب: حشراتی که لارو یا بالغ آنها وارد میوه می شوند مانند کرم گلوگاه انار (Spectrobates ceratoniae و سوسکهای Carpophylus .
 
ج: حشرات مکنده که وارد میوه نمی شوند ولی نیش یا خرطوم آلوده به قارچ یا باکتری خودشان را به داخل میوه فرو می برند مانند انواع سنهای درختی.
 
د: صدمات وارده به میوه انار در اثر کنه ها ، آفتاب و مکانیکی در موقع برداشت.
 
مبارزه: همانطور که گفته شد پوسیدگی های میوه انار به طور عمده در اثر ترک خوردگی ، سوراخ شدن ، صدمات مکانیکی و یا تغذیه کنه ها و آفتاب زدگی پوست بوجود می آید. بنابراین برای جلوگیری از پیدایش پوسیدگی توصیه می شود به شرح زیر عمل کنند.
 
1ـ میوه انار به موقع و زود برداشت شود تا مواجه با سرمای زودرس نشده و ترک خوردگی در آنها پیدا نشود.
 
2ـ انارهای سالم و بدون ترک خوردگی و آفت زدگی را از انارهای آلوده و مصدوم جدا کنند
 
3ـ هنگام برداشت محصول دقت شود به میوه ها ضربه وارد نشده و پوست آنها زخمی نگرددو جابجایی آنها با دقت به عمل آید.
 
4ـ انارهایی که به منظور نگهداری در انبار یا سردخانه انتخاب می شود را قبل از حمل به انبار یا سردخانه با محلول 3 در هزار زینب ضدعفونی
 
 

نوشته شده در 18/07/1393 جمعه ساعت 16:26:24 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه میوه کاری


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی


فن پیج فیس بوک بساک
 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک

 

 


همه چیز در مورد پسته
همه چیز در مورد انجیر
پر بازدید ترین خبرهای کشاورزی