آفت انباری و عوامل مهم
آفات انباری

Attagenus  piceus OI.

طول بدن حشره کامل نر 5تا3 وماده 4 تا6  میلیمتر ورنگ آن سیاه مایل به قهوه ای ست . بالپوش ها دارای نقاط فرورفته ی بهم فشرده ای هستند ، که بوسیله ی کرک ها ظریف و خوابیده ی خاکستری رنگ پوشیده شده اند .پهن ترین قسمت بالپوش ها در قاعده ی آنهاست . این حشره دارای بال های زیری است که اغلب از زیر بالپوش ها بیرون می آیند. سطح شکمای دارای کرک های خاکستری رنگ است.

رنگ پاها وشاخک ها حنایی و آخرین بند شاخک ها سیاه رنگ ست . در ماده ها بند آخرشاخک ها مخروطی و طول آنها 2 تا 3 برابر مجموع طول دو بند ماقبل آخرست.

 

A.pellio L.

طول بدن حشره نر 3.5 تا 6 ودر ماده 4.5 تا6 و رنگ آن سیاه مایل به قرمز بوده واین حشره از گونه ی پیشین اندکی بزرگترست . بالپوش ها قهوه ای و دارای فرورفتگی های نقطه ای فشرده و متراکمی ست که روی آنها بوسیله ی کرک های زردرنگ پوشیده شده است.

این حشره به ظاهر شبیه گونه ی پیشین است ، اما به علت داشتن سه لکه ی مثلثی شکل روشن ، روی پیش گرده ، به آسانی قابل تشخیص خواهدبود.

علاوه بر این ، دو لکه ی روشن دیگر نیز در وسط هریک از بالپوش ها وجود دارد . سطح شکمی بدن سیاه رنگ و از کرک های مایل به خاکستری پوشیده شده است.


نوشته شده در 03/10/1392 سه شنبه ساعت 11:15:57 توسط مهندس الهه عسکری
ویرایش شده در 03/10/1392 سه شنبه ساعت 14:40:22 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه مبارزه با آفات


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید