آموزش نحوه اسکور آخور گاو
آموزش نحوه اسکور آخور گاو

آموزش نحوه اسکور آخور گاو

- اسکور 3 : لایه ای به ضخامت 5 تا 7.5 سانتیمتر از خوراک روی سطح آخور باقی مانده است (حدود 25 درصد خوراک  ریخته شده مصرف نشده است.
 
- اسکور 4 : لایه خوراک مصرف نشده بیشتر از 7.5 سانتیمتر می باشد (بیشتر از 50 درصد خوراک ریخته شده مصرف نشده است)
 
- اسکور 5 : خوراک ریخته شده مصرف نشده است.
 
اسکور 0 و 1 نشاندهنده کم مصرف کردن خوراک  توسط  گله می باشد. گاوهایی که آخور را کاملا از خوراک تمیز می کنند در حقیقت خوراک کمی مصرف می کنند. این گاوها یا گروهی از آنها حداکثر مصرف را نخواهند داشت.اغلب اوقات ذراتی از  علوفه  که در آخور باقی می ماند کم کیفیت یا فاسد شده می باشند.
 
آخور
 
این بخش از خوراک، توسط دام از سایر خوراکها جداشده و به عقب رانده می شود. وقتی گاوها مجبور می شوند این خوراک کم کیفیت را مصرف کنند بایستی دانست که آنها، گرسنه هستند. این بخش از خوراک از قابلیت هضم کمی برخوردار بوده و خود همین خوراک سبب کاهش مصرف خواهد شد. لذا ضروری است که به اندازه 5 درصد و یا بیشتر به مقدار خوراک اضافه شود تا اسکور آخور به 2 برسد. در صورت افزایش مقدار خوراک  به 5 درصد، بایستی ماده خشک علوفه و برنامه تغذیه دوباره چک شود.
 
تا زمانی که گاوها خوراک را در نیم تا یک ساعت مصرف می کنند اسکور 2 ایده آل خواهد بود.
 
اسکور 3 نشان دهنده مصرف بیش از حد خوراک است و ضروری است که مقدار خوراک به 5 درصد کاهش یابد . در این حالت، بایستی ماده خشک علوفه و برنامه تغذیه دوباره بررسی شود تا  دلیل اضافه آمدن خوراک یافت شود.معمولا، کهنگی خوراک یا فاسد بودن آن یا میکس اشتباه خوراک، دلیل باقی ماندن خوراک در اسکور 3 است.
 
اسکور 4 یا 5 نشاندهنده یک مشکل مهم در سیستم تغذیه و خوراک گاو می باشد.
 
بایستی توجه کرد که شرایط آب و هوایی و فاکتورهای دیگر، سبب تغییر مصرف از روزی به روز دیگر خواهد شد که می تواند در مصرف خوراک نوساناتی ایجاد کند. لذا در بررسی شخصی ضرروی است ازتجربه و حس خود استفاده کرد.
 
بررسی روزانه اسکور آخور باعث پی بردن  به مشکلات جیره ، ماده خشک علوفه و کیفیت علوفه می شود.
 

نوشته شده در 30/11/1395 شنبه ساعت 18:51:55 توسط samira


بازگشت به صفحه دام


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی