ادواتی که مناسب دیمکاری است
ادواتی که مناسب دیمکاری است
ادواتی که مناسب دیمکاری است.
 
گاوآهن قلمي
 
در پاييز قبل از نزولات آسماني جهت تهويه خاك و ازدياد قابليت نفوذ آب به كار مي رود. اين گاوآهن خاك را بر نمي گرداند لذا داراي راندمان بالاتري است. همچنين از اين دستگاه مي توان در رابطه با ايجاد مالچ كاه و كش نيز استفاده كرد.
 
ديسك يك طرفه
 
از اين وسيله براي انجام شخم بهاره، شخم پاييزه و شخم بعد از درو مي توان استفاده كرد. در سال آيش به منظور از بين بردن علف هاي هرز و ذخيره بيشتر آب بجاي گاوآهن از ديسك يك طرفه كه مانع برگردانيدن و بهم زدن خاك مي شود استفاده مي كنند سرعت عمل اين دستگاه بيش از 3 برابر گاوآهن برگردان مي باشد.
 
گاوآهن پنجه غازي
 
براي دفع علف هاي هرز در دوره آيش و عمليات شخم تا عمق حدود 10 سانتي متري استفاده مي شود.
 
كوليتواتورها
 
ازاين دستگاه در فصل بهار جهت نرم كردن مجدد زمين كه پس از شخم پاييزي نشت كرده و سطح آن سخت شده است استفاده مي شود. گذشته از اين جهت پاك كردن بقاياي كشت هاي قبلي بخصوص غلات، بالا آوردن علف هاي هرز با ساقه هاي زير زميني (مرغ) به كار مي رود.
 
علف كش ها
 
جهت كنترل علف هاي هرز در زمين هاي آيش و ايجاد مالچ خاكي در عمليات تابستاني به كار مي رود.
 
كمباين مخصوص جهت برداشت در اراضي شيبدار
 
اين كمباين در حالت كلي مثل كمباين معمولي مي باشد و فرقش با كمباين معمولي اين است كه به علت داشتن وضعيت هيدروليكي مخصوص كمباين را هميشه در وضعيت افقي نگهداشته و عمليات برداشت در زمين هاي شيب دار به آساني صورت مي گيرد.
 
عمليات تهيه زمين در مناطق سردسير ديم كشور
 
1- خاك ورزي اوليه براي سيستم زراعي آيش- گندم
 
براي خاك ورزي اوليه از گاوآهن قلمي (چيزل) در پاييز به عمق 25- 20 سانتي متر بعد از برداشت گندم در خاك هاي مستعد به فرسايش و بافت سنگين رسي استفاده شود.
 
نكته مهم در هنگام كار كردن با گاوآهن چيزل اين است كه خاك بايستي نسبتاً خشك باشد (رطوبت وزني حدود 15 درصد) هنگام خاك ورزي با گاوآهن قلمي، خاك تا حد معقول سست و لق شده و بدون پودر شدن مخلوط مي گردد. ديگر اينكه در خاك هاي مستعد به فرسايش، حين عمليات با گاوآهن قلمي بقاياي گياهي و كاه و لكش كاملاً زير خاك نرفته و از فرسايش آبي و بادي جلوگيري مي شود.
 
منظور از گاوآهن قلمي (چيزل) گاوآهن ساقه سخت بدون فنر مي باشد كه قابليت نفوذ و تثبيت عمق شخم را داشته باشد.
 
خاك ورزي ثانويه
 
1- به منظور كنترل علف هاي هرز و همچنين جلوگيري از تبخير رطوبت، كاربرد پنجه غازي (به عمق 10 سانتي متر) در بهار قبل از گلدهي علف هاي هرز
 
هرز و تهيه بستر بذر
 
افزايش عمق خاك ورزي ثانويه موجب بالا آمدن خاك مرطوب به سطح زمين و نهايتاً تبخير رطوبت ذخيره شده را به همراه خواهد داشت لذا بايستي عمق عمليات حتماً كمتر از 8 سانتي متر باشد.
 
خاك ورزي زراعي براي حبوبات- گندم
 
اولويت اول : شخم با گاوآهن قلمي به عمق حداكثر 20 سانتي متر + استفاده از ديسك بعد از برداشت حبوبات
 
اولويت دوم : استفاده از پنجه غازي به عمق (10- 8 سانتي متر) + ماله قبل از كاشت گندم استفاده از گاوآهن برگرداندار بعد از برداشت حبوبات در تناوب غلات به دليل بالا بودن مقاومت كششي خاك و ايجاد كلوخه هاي درشت توصيه نمي شود.
 

 


نوشته شده در بیست و نهم دی 1392 ساعت 19:12:11 توسط مهندس احمد یزدانی
ویرایش شده در 03/11/1392 پنجشنبه ساعت 20:37:52 توسط محمد یزدانی


بازگشت به صفحه گندم


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید