همه چیز در مورد گوجه فرنگی
همه چیز در مورد سیب زمینی
همه چیز در مورد بادمجان
همه چیز در مورد فلفل
پر بازدید ترین خبرهای کشاورزی
اسفناج
اسفناج

اسفناج  Spinach

اسفناج بومی ایران می باشد . 40 – 50 ژنوتیپ در ایران وجود دارد

اسفناج های خارجی از نوع buby می باشند.

سبزی برگی یکساله – روز بلند _ غیر نشا و سیستم کاشت (دماهای خنک را بیشتر می پسندد) مزرعه ای – دو پایه است و دگر کشتی دارد و هامل دیگر گرده افشانی آن در پایه است و دگر گرده افشانی اش 100 % می باشد – محلول فصل خنک می باشد .

جد اولیه Spinacia tetranda می باشد. گیاهان اولیه خاردار بوده در برگ های خشن دارند و ساقه دار می باشند . Bolting زیاد رخ می دهد

اسفناج بسیار حساس به سفیدک ( سفیدک داخلی ، سفیدک پودری یا حقیقی ) می باشد ولی جد اولیه ژن مقاومت به سفیدک دارند.

با وجود اینکه در پایه بوده و دگر گرده افشان می باشد تکثر از طریق بذر چون پیکر رویشی مصرف می شود تنوع زیادی دیده نمی شود

اسفناج را در کرج در بهمن کشت کرده و در بهار برداشت می کنند و سپس در مهر کشت شده و در نزدیک بهمن برداشت می شود

دما باید بین 10-16 درجه باشد. در کشت مستقیم به ازای هر هکتار 13-17کیلوگرم بذر به صورت دستپاش می خواهد ولی با دستگاه های بذرپاش 4-5کیلوگرم نیاز است

کشت اسفناج و سایر سبزی های برگی بصورت غرقابی و کوتی است

در اسفناج 4 گروه داریم :

1 – گیاهان نر خالص Male Plants :

ویژگی ها : زود به گل میروند – برگ های بسیار کوچم و تعداد کم برگ دارند . فقط کاربرد اصلاحی و نژادی دارند (مصرف خوراکی ندارند)

مارچوبه هم دوپایه است و در مارچوبه گیاه حالت خوراکی دارد چون ساقه بزرگتر و نرم تر می باشد (بخش خوراکی مارچوبه ساقه می باشد) به دلیل اینکه تولید بذر و میوه نمی کند و در اسفناج گیاه ماده ارزش خوراکی دارد . تمام انرژی گیاه در ساقه مصرف می شود و ساقه بلندی به صورت لطیف باقی می ماند و خشتی نمی شود.

2 – گیاهان ماده خالص female plants

دیر به گل می روند – تعداد زیادی برگ درشت تولید میکنند

معمولا از بذرهای کشت شده 50% گیاه نر و 50% ماده می باشد و از نظر ظاهری چون گل زودتر ظاهر می شود پس پیاه نر قابل تشخیص است و از طریق کروموزومی اگر xy بود پس Male می باشد(کروموزوم از انتهای ریشه قابل تشخیص است)

3 – یکپاچه با تعداد گل نر بیشتر : برای کارهای اصلاحی بسیار کاربرد دارد

4 - یکپاچه با تعداد گل ماده بیشتر : اسفناج بدلیل داشتن آهن زیاد و ارزش سیولوژیک سبزی ارزش زیادی دارد و رتبه اول برای ارزش بیولوژیک دارد ولی این ارزش بدلیل تجمع زیاد نیترات و زیادی اگزالات از بین رفته است.

اسفناج فلزات سنگین را به خوبی جذب می کند مثل Cd , Ni

کود نیتروژن حداکثر 150kg/ha

P=75 kg/ha          k=200 kg/ha

طول دوره ریشه اسفناج 1-1.5 ماه می باشد

نصف نیتروژن را قبل از کشت می دهند و بقیه را سه هفته پس از کاشت بذر داده می شود.

حساس ترین سبزی به PH خاک است و در PH زیر 6 جذب .... می شود. PH مناسب بین 7 – 7.5 می باشد

از نظر EC مقاومترین سبزی است و تا 3.5 – 4 می تواند تحمل کند

میزان آبیاری در هفته 2.5 سانتی متر می باشد . در گیاه حداکثر 12 – 15 برگ تولید می شود و شاخص برداشت زمان می باشد ( حداکثر 1.5 ماه و برای کاهو 2 ماه می باشد) دوره رشد اسفناج کوتاه تر از کاهو است

فاصله بین بوته ها 12 – 15 سانتی متر و 30 سانتی متر فاصله بین ردیف ها و در ایران و بصورت کرتی 15*15 می کارند

ناهنجاری ها = چون طول رشد آن کوتاه است بنابراین بیماری و ناهنجاری خاصی ندارد و مهمترین بیماری آن سپیدک است . تنها عامل مشکل ساز سفیدک می باشد

عملکرد در هکتار 20 – 25 تن می باشد

اگر بتوان در دمای صفر درجه و رطوبت 95 – 100 درصد نگهداشت می توان 10 – 14 روز در انبار می ماند و برای تجارت باید بسته بندی در ظرایط خلا باشد


نوشته شده در 26/01/1393 سه شنبه ساعت 23:58:38 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه سبزیکاری


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید