معرفی کتاب کشاورزی


محصولات ارگانیک
اشتغال فارغ التحصيلان کشاورزي از حرف تا عمل
اشتغال فارغ التحصيلان کشاورزي

 

با تکميل عمليات ساختماني سد پيشين در جنوب سيستان و بلوچستان که 18 درصد عمليات فيزيکي آن اجرا شده بود قرار شد 6 هزار هکتار از اراضي پايين دست سد با کمک وزارت جهاد کشاورزي با سرمايه بانک آماده کشت شود و بخشي از اين اراضي بصورت تعاوني توليدي به فارغ التحصيلان رشته کشاورزي و دامداري سيستان و بلوچستان واگذار شود.
 
 
گزارش خبرنگار ما که چندين نوبت از تاسيسات در حال احداث و تسطيع اراضي جهت آماده شدن براي کشت محصولات زراعي و باغي بازديد نموده حاکي است با تلاش و فعاليت مهندس حجتي استاندار وقت سيستان و بلوچستان اراضي قابل کشت در پايين دست سد پيشين آماده شد و کشت شد تا از طريق استفاده از ذخيره آب، عمليات پس از واگذاري بخشي از اراضي قابل پيش بيني شده به فارغ التحصيلان کشاورزي آغاز شود.
 
 
متاسفانه در حالي كه هزاران جوان بيکار رشته کشاورزي در انتظار تحويل زمين بودند سياست واگذاري زمين به جوانان بيکار تغيير و به‌ کلي چگونگي اجراي پروژه هاي از پيش تعيين شده که شامل توليد محصولات باغي ، زراعي ، صيفي کاري و گلخانه اي بود از سوي مسئو لين تغيير کرد.
 
 
هم اکنون تمام اراضي پايين دست سد پيشين که بيش از 6 هزار هکتار مي باشد براي کشت محصولات صيفي و احداث مزارع بزرگ موز کاري به بخش خصوصي از ديگر استآنهاي کشور در اين منطقه سرمايه گذاري کرده اند واگذار شده و محصولات توليدي آن منحصر به صيفي‌جات و گياهان خارج از فصل است و بس در حالي‌که قبل از اجراي پروژه‌هاي آماده نمودن زمين برنامه ريزي شده بود تا بخشي از 6 هزار هکتار زمين پايين دست سد پيشين به توليد ميوه هاي استوايي که به گفته کارشناسان امور کشاورزي از رشد و توليد قابل توجه برخوردار خواهند بود اختصاص يابد که اين برنامه ريزي عملي نشد و اينک هزاران نفر از فارغ التحصيلان رشته کشاورزي و دامداري که بارها مهندس حجتي استاندار وقت سيستان و بلوچستان به آنها قول ايجاد اشتغال ازطريق واگذاري زمين در جنوب استان را داده بود از ايشان که در حال حاضر به عنوان وزير جهاد کشاورزي اختيارات کاملي در اين زمينه دارند در خواست کمک و مساعدت دارند.
 
منبع : dehghannews.ir

نوشته شده در 24/09/1392 ساعت 01:46:03 توسط محمد یزدانی


بازگشت به صفحه ترویج و توسعه کشاورزی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی


روش فعالیت در انجمن