الترازین
الترازین

خانواده ها                           ترکیبات

Ttiazine                           Altrazine

                                                Cyanazine

                                      Simazine

                                                Ametine

Triazinone                      Metribuzin  علف های هرز سیب زمینی با نام تجاری سنکور

Uracill                                    Terbacill

Nitrille         Broma xynill بر علف هرز پهن برگ در میان گندم و قبل از پنجه زنی گندم استفاده می شود.

                                                Eaxynill کنترل علف هرز در پیاز و سیر.

مخلوط و با نام بروماسیل وجود دارد که خیلی عالی است.

Phenylureas                         Linucan

Carbamate                           ??

                                                Fenmediphan علف های هرز پهن برگ در چغندرقند.

در حالت خاک مصرف سیستمیک و در حالت شاخ و برگ مصرف تماسی هستند. بازدارندگان فتوسنتز به دو دسته بازدارندگان فتوسیستم و فتوسیستم تقسیم می شوند.

بازدارندگان فتوسیستم : در خانواده ؟؟؟؟ قرار دارد و مهم ترین علف کش های آن پاراکوات و دای کوآت هستند. غیر انتخابی بوده و تمام علف هرز باریک برگ و پهن برگ را کنترل می کند. سریع الاثر هستند و بین علف های هرز و گیاه زراعی تمایز نمی بینند. در داخل گیاه حرکت نمی کنند و تماسی هستند و برای کنترل علف های هرز یک ساله مناسب هستند. و علف کش عمومی می باشند. در خاک سریعا جذب شده و غیر فعالی می گردند (شاخ و برگ مصرف) و باید در زمین های غیر زراعی به کار برده شود و یا قبل از کشت اصلی در سیستم حداقل شبنم کاربرد دارد و برای کنترل علف هرز سپس در مزرعه یونجه کاربرد دارد چون یونجه چند ساله می باشد همچنین برای کنترل علف هرز باغات و مزارع مختلف کاربرد دارد. وی پاراکوآت معمولا برای علف های هرز باریک برگ و گراس ها کاربرد دارد و دای کوآت برای علف های هرز دوساله و چندساله و پهن برگ کاربرد دارد و مخلوط این دو بسیار موثر است.

علف کش تماسی و سیستمیک را نمی توان باهم مخلوط کرد.

گلایفوسیت سیستمیک است و برای چند ساله ها مناسب تر است. ولی در باغات استفاده از پاراکوآت مناسب تر است چون پاراکوآت تماسی بوده و نمی تواند وارد تنه درخت شود (فعال ها استثناء هستند.)

(پاراکوآت سمیت بالایی دارد LD50=123mg در Kg وزن بدن موش ) ولی چون در خاک پایداری ندارد و سریع اثر می گذارد و ارزان است کاربرد بسیار دارد که برای کاهش خطرات سمیت یک سری راهکار ارائه داده اند.

1.      ماده موثره به صورت گرد سفید می باشد و در صورت حل شدن یک محلول بی رنگ است و برای جلوگیری از اشتباه از رنگ مصنوعی به رنگ سبز تیره استفاده می کنند

2.      ؟؟؟؟؟؟؟

3.      از ماده ای تهوع آور استفاده کرده اند. 


نوشته شده در 03/03/1393 شنبه ساعت 13:11:47 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه مبارزه با علف هرز


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید