اکالیپتوس
اکالیپتوس

اکالیپتوس               Eucalyptus globules

دارای essential  می باشد.

ریشه راست عمیق و بسیار قوی دارد و اغلب برای خشک کردن باتلاق کاربرد دارد و گیاه مصرف کننده آب می باشد و بعضی گیاهان ذخیره کننده آب هستند.

پس اکالیپتوس به کم آبی مقاوم است و کشت آن در مناطق خشک به صرفه نیست . چگالی چوب اکالیپتوس از آب بیشتر است (1m3=1100kg)

و برای تیرک های مخابرات استفاده می شود و مقاوم به پوسیدگی است و گیاه آللوپاتیک می باشد و موادی تولید می کند که اجازه رشد هیچ علف هرزی را در اطراف گیاه می شود  مثل گردو که هیچ گیاهی در اطراف آن رشد نمی کند .یک جزئی از اسانس این گیاه که 1و 8 سینئول و اوکالیپتوس می باشد خاصیت آللوپاتیک دارد و می توان بعنوان علف کش طبیعی استفاده کرد و از برگ های درخت گردو و اکالیپتوس استفاده می شود و مصرف زیاد آن باعث مسمومیت جانوران است و در گردو جوگلان اثر آللوپاتیک دارد.

در خانواده Rosaceae سیانید گلیکوزید از ریشه تولید می شود و نمی توان در جای همان گیاه مثلاً سیب نمی توان سیب کاشت.

در همان نقطه که سیب می کاریم نباید قبلاً سیب کاشته شده باشد و باید بین ردیف های قبلی کشت شود.

زعفران سلف آللوپاتیک می باشد ولی گردو و اکالیپتوس آنتی آللوپاتیک می باشد.

گونه E.citriodora می باشد که بوی لیمو می دهد.

برگ اکالیپتوس برای تمام موجودات به چزء کوآلا مسمومیت زا است .


نوشته شده در 03/05/1394 شنبه ساعت 21:56:10 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه گیاهان دارویی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی
 

 

 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک