ایجاد فحلی در گاوهای شیری به روش گیاهی
گاوهای شیری

این برنامه نه تنها برای حیوانات  شیری بلکه برای دامداریهای صنعتی و همچنین برای سایر دامها که به صورت انفرادی نگهداری می شوند  قابل توصیه است . این مقاله در مورد چهار فرآورده فراهم آمده  از گیاهان که هیچ ماده شیمیایی در آن وجود ندارد به بحث می پردازد. استفاده از این فراورده ها به معنای پیشگیری از بسیاری از مشکلاتی است که فراروی دامداریهای شیری مدرن قرار دارد.
مقدمه:
  گاوهای شیری منشا تولیدات  غذائی با کیفیت بالامثل  شیر هستند از شیر کره،پنیر، ماست، و دیگر فراورده های با ارزش غذایی بالا بدست می آید. همچنین گاوهای ماده تولید گوساله ها  را به عهده دارند. چرخه تولید گاوهای شیری به پنج مرحله مهم  تقسیم میشود:
1-    دوره آبتسنی و گوساله زایی
2-    دوره افزایش سریع تولید شیر ، 70 روز اول شیر دهی
3-    دوره ای که برای شیر دهی بعدی اهمیت دارد، پایه  آبستنی بعدی فراهم می گردد،66 روز بعد از گوساله زایی
4-    یک دوره اجتناب ناپذیر که منحنی تولید به سمت پایین رانده می شود بوسیله پروژسترون در مرحله آبستنی  اعمال می شود
5-    دوره استراحت زمانی ,که حیوان خود را برای زایمان و شیر دهی بعدی آماده می کند.این دوره دوره خشکی نامیده می شود .
بصورت ایدال یک گاو در حدود 66 روز بعد از زایمان آبستن می شود
از این رو شاخص گوساله زاییCalving index  365   روز می باشد. بطور میانگین یک گاو 307 روز شیر در سال می دهد. و بدین ترتیب طول دوران خشکی آن 60 روز است. با این حال فاکتور های زیادی هستند که با این روند مخالفت می کنند ،برخی از این فاکتور ها شامل موارد زیر می باشد.
1-    تاخیردر آبستنی
2-    جفت ماندگی و اندومتریت
3-    اختلالات دستگاه گوارش
4-    اختلال در فعالیت پستان
مواد ، روشها و بحث
تولید شیر در گاوهای شیری از شروع دوران شیر دهی افزایش می یابد و هنگامی که گاو آبستن می شود تولید شیر رو به کاهش می گذارد تا زمانی که به دوره خشکی برسدوبدین ترتیب  گاو در حدود 305  از زمان شروع شیر دهی شیر میدهد فاکتور هایی که آبستنی را تحت تاثیر قرار می دهند شامل موارد زیر است.
1-    آنستروس         2- کیستهای تخمدانی                            3- عفونتهای رحمی
 
شماره آزمایش
تعداد حیواناتی که فحلی نشان دادند
در صد حیوانات درمان شده
مدت زمان پاسخ به درمان
برحسب روز
1
50
75.4
41-5
2
46
84.8
30
3
32
84.3
43
4
10
70 (تابستان)
64
10
90 (زمستان)
20
5
16
50
30-1
6
389
64
-
7
46
82
33-1
8
35
69
-
9
107
77
18
جمع
741
75%
27
 
قسمت اصلی  این فراورده  حاوی  دانه خرد شده گیاه حنظلCitrulus colocynthus  است همچنین حاوی مواد سینرژیست گیاهی و چند ماده نگهدارنده فراورده های گیاهی نظیر آنتی اکسیدانها است. این دارو به بالانس هورمونی برای ایجاد فحلی کمک می کند.این دارو حاوی مواد استروئیدی  نیست. مکانیسم عمل آن بر اساس فعالیت استروئیدی نمی باشد اما عقیده بر این است که براساس تاثیر بر چرخه پروستاگلاندین – لوکوترین عمل می کند.
از آنجایکه این فراورده پروسه بیولوژی بدن را متعادل می کند هیچ اثری بر تولید شیر نداشته و موجب چند تخمک گذاری  در گاو نمی شود و اگر بطور اتفاقی به حیوانات آبستن داده شود موجب سقط جنین نمی شود.القاء فحلی سالهای متمادی توسط این دارو در کشور هند استفاده می شده است و اخیراً با موفقیت های زیادی در انگلستان  همراه بوده است. جدول شماره 1 و 2 خلاصه ای از این فعالیتها را نشان می دهد. اینها خلاصه 9 مقاله چاپ شده است که به شرح ایجاد فحلی در گاو و گوسفند می پردازدو تاثیر این فراورده را بیان می کند. همانگونه که در انتهای جدول آمده است 740 حیوان که علائم فحلی را نشان نداده بودند در نتیجه درمان با این فراورده 75%  د ر طی مدت میانگین  27 روز فحل شدند.
تحقیقات انجام شده در انگلستان با گاوهای شیری  در شرایط تولیدات   اروپایی نشان می دهد که در پاسخ به درمان تفاوت کمی وجود دارد اما اساساً  شباهت در میزان تا ثیر  وجود  دارد.در جدول شماره 2 داده های مورد اشاره یکی از چندین تجربه موفق در  کشور  انگلستان است.همانگونه که در جدول دیده میشود ازمیان 16 گاو انتخاب شده که با آزمایش رکتال که انستروس تشخیص داده شده بودندو هیچ کدام در فارم علائم بیماری را نشان نداده بودند.
در این تجربه  استفاده از فراورده گیاهی به مدت سه روز متوالی در زمان  انتظار شیر دوشی بهمراه  جیره غذایی به گاوا در اولین دوره درمان پاسخ ندادند و درمان دوباره تکرار شد . 81% گاوها در طی مدت 21 روز از شروع درمان علائم  فحلی را نشان دادند.  و تمامی  آنها آبستن شدند. در طی سومین دوره درمان  سه گاو باقی منده به درمان پاسخ دادند و دارای گوساله شدند. دو مورد دوقلو زایی مشاهده شد که همگی آنها زنده ماندند.جنسیت فرزندان طبیعی بود.
                        
جدول شماره2 : تحقیقات انجام شده در انگلستان
 
گاوهای انتخابی
16 گاو در 38 تا55 روز بعد از زایمان و بدون علا ئم فحلی
درمان
3 / 1 گیاه حنظل + 7 / 1 گرم گیاهان مشابه برای سه روز متوالی
نتیجه
13 گاو(81%) استروس نشان دادند تا 21 روز پس از درمان و 3گاو باقی مانده در تکرار درمان پس از 17 روز  پاسخ به درمان دادند
 
 
 
جدول شماره 3 ترکیبات موثر برفعالیت رحم
 
نام گیاه
نام علمی
عمل فارماکولوژیکی
سیاه دانه
Nigella sativa
قاعده آور(Emmenagogue)شیر افزا, ضد تب
نوعی علف سبز
Plumboage zelanica
منقبض کننده رحم(Ecbolic), قاعده آور.
اسفند
Peganum harmala
شیزافزا, قاعده آور
نوعی روناس
Rubia cordifolia
نیرو بخش , تصفیه کننده خون, آنتی سپتیک
شوید هندی
Anethum sowa
شیر افزا ,مفید در درمان عدم قاعدگی
لپتادنیا
Leptadenia Reticulata
محرک رحم, محرک رشد
سوگند نما
Sausurea lappa
نیرو بخش, اسپاسمولیتیک. محرک
بادیان رومی
Trachyspermum ammi
آنتی سپتیک,, نیرو بخش
اویار سلام
Cyperus rotundus
ضد التهاب,مدر, شیر افزا
گلوریوزا
Gloriosa superba
منقبض کننده رحم ,اکسی توسیک
زراوند هندی
Aristolachia indica
قاعده آور , آنتی سپتیک, محرک رحم
گاردنیا
Gardenia gummifera
ضد نفخ, محرک
پنبه
Gossipium herbaceum
منقبض کننده رحم ,اکسی توسیک
دزد گیر
Caesalpenia bonducella
قاعده آور, نیرو بخش, تب بر
 
 
  دیگر شرایطی که به عنوان یک مشکل در زمان زایش و حوالی آن قابل تشخیص است و موجب اختلال در ایجاد آبستنی می شود  سندرم جفت ماندگی است. در این سندرم موارد ذیل دیده می شود.
1- عدم جمع شدگی رحم
2- ترشح مداوم لوشیال
3- اندومتریت باکتریال  احتمالی
تاکنون گیاهان زیادی شناخته شده اند که که بر روی فعالیت رحم تا ثیر می گذارندمخصوصاًً بر روی میومتر و عضلات صاف رحم  اما بیشتر اینها دارای اثرات جانبی مضر برای بدن هستند. تعدای از محرکهای رحم در هند شناخته شده اند که اثرات مضر ندارند.. این فراورده ها برای مدت20 سال نه تنها اثر مضری نداشته است بلکه موثر برای درمان بیماری بوده است.برای این فراورده اثرات ذیل گزارش شده است
1-    جدا شدن سریع کوتیلودونها              2- خروج جفت              3- کمک به عضلات رحم
2-      بازگشت رحم به وضعیت رحم        5-    خروج تولیدات جنینی
استفاده از چنین ترکیبی در گاوهای شیری در کشور انگلستانموفقیت آمیزبوده استوبسیاری از فارمها ار این فراورده بعد از گوساله زایی استفاده می کنندو به این وسیله رحم سزیعا پاک  و آماده می شود این تحقیقات نشان داده است که تولید شیر به حد اپتیمال می رسد.. در واقع اگر رحم زود تمیز شود شانس وقوع اندومتریت کاهش یافته و از این رو  آبستنی بعدی افزایش می یابد.
 

 

منبع : itpnews.com

ترجمه و تدوین : مقصود باقرزاده


نوشته شده در جمعه بیست و دوم آذر 1392 ساعت 01:59:17 توسط behnaz
ویرایش شده در 23/09/1392 شنبه ساعت 21:21:42 توسط محمد یزدانی


بازگشت به صفحه دام


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی