بازدارندگان آنزیم EPSPS با نام تجاری Roudup
بازدارندگان آنزیم EPSPS با نام تجاری Roudup

بازدارندگان آنزیم EPSPS با نام تجاری Roudup

گلایفوسیت N-phosphonethylGlycin کاربرد وسیع دارند 11% به صورت نمک ایزوپروپیل آمین عرضه می شود و فرم فعال آن فرم اسیدی است علف کش عمومی که به کلوئیدی های خاک چسبیده و در خاک فعالیت ندارد در سیستم حداقل شبنم و از زمین های آیش و یا کاربرد لکه ای علف هرز در باغات و مکان های غیر زراعی کاربرد دارد.

خصوصیات:

باقیمانده در خاک ندارد

برای انسان سمیت ندارد

برای کنترل علف های هرز باریک برگ و پهن برگ یک ساله و چندساله بسیار موثر است و  برای چندساله ها باید غلظت افزایش یابد.

انتقال به صورت سیمپلاست و سیستمیک است.

؟؟؟ یا ؟؟؟ زمانی که پس از مصرف نباید ؟؟؟ و باید زمانی به کار ببریم که بیشترین انتقال را به اندام رویشی دارد این در انتهای فصل و اوایل گلدهی بهترین زمان است.

 

گلایفوسیت تنها علف کشی است که ساختار خطی دارد.

نحوه عمل: بازدارندگی از آنزیم  EPSPS در مسیر چرخه بیوسنتز اسیدهای آمینه تریپتوفان و فنیل آلانین و تیروزین می باشد و اسیدهای آمینه تولید نمی شود و در چرخه Shikimic اثر می گذارد.

این علف کش اثر کندی دارد و از هفته اول به بعد علائم ظاهر می شود.

این علف کش ها جایگزین شخم هستند یعنی علف کش زده و از حداقل شبنم استفاده می شود. به طوریکه زمین را کاملا آماده تر کنیم (قبل از عید) و علف های هرز که کاملا رشد کردند از علف کش استفاده کردیم مشخصه علف کش گلایفوسیت از دور دارای ظاهر قرمز و نارنجی است همچنین دیر اثر می کند و برگ ها نمی ریزد.

علف کش های خانواده ؟؟؟

تریفولارین (ترفلان)

اتان فلورالین (سونالان)

دی نیترامین (کونکس)

؟؟؟؟

اندام های دارای این علف کش ها رنگ زرد دارند چون نیترات دارند و کمی خاصیت قارچ کشی هم دارند. این علف کش ها قبل از کاشت برای کنترل علف های هرز باریک برگ و برخی پهن برگ ها کاربرد دارد و در مزارع گیاهان روغنی کاربرد دارد به صورت انتهایی عمل می کند و در خاک پایداری دارد . در پهن برگ ها از طریق ریشه و در باریک برگ ها در گره های کو؟؟؟ جذب می شود.

عمل بازدارندگی از تقسیم سلولی در سلول های نوک ریشه عمل می کند و باعث کلفت شدن ریشه می شود.

به تجزیه لوزی حساس است و باید خاک مصرف شوند و خاک مصرف هستند این علف کش در مزارع گیاهان روغنی کاربرد دارد چون در چربی محبوس می شود و اثر ندارد .

نحوه اثر:

اختلال در تقسیم سلولی در سلول های نوک ریشه از طریق اختلال در تقسیم میتوز و اثر در میکروتوبول ها در دوک ها.

بعد از ظاهر شدن علف هرز        Post emergence

قبل از ظاهر شدن علف هرز                   Pre emergence

قبل از کاشت گیاه اصلی                                     Pre plant

برای کنترل علف های هرز پهن برگ در مزارع گیاهان باریک برگ را مثل گندم و جو می شود گلایفوسیت مخلوط کرد.

ساختمان و نحوه عمل  علف کش ها:

دارای کلوفوپ متیل- پاراکوآت- توفوردی

تنظیم کنندگان رشد گیاهی (بازدارندگان رشد)

علف کش های شبه آکسین (فنوکسی ها)

به صورت استر یا آمین و نمک فرموله می شوند و نوع فرمولاسیون در میزان فعالیت تاثیر دارد. این علف کش ها برای کنترل علف های هرز پهن برگ در مزارع گیاهان باریک برگ کاربرد دارد.

خانواده ها:

در خانواده نیتروتیک اسیدها علف کش dicombab بسیار مناسب است.

اگر طول استر از 5 کربن کمتر باشد احتمال دریفت بیشتر شده خاصیت علف کشی بیشتر می ود.

علائم خسارت: خمیدگی، متورم شدن ساقه در محل گره و برگ ها حالت فنجانی شکل می گیرد. کلروز و نکروز و جلوگیری از شد. این علف کش ها سیستمیک می باشند.

توفوردی علاوه بر گندم در ذرت هم به کار برده می شود. در گندم در مرحله پنجه زنی و ساقه اصلی در در ذرت قبل از ارتفاع 20 سانتی متری کاربرد دارد و اگر دیر بزنیم کنترل تشکیل نمی شود. گوجه فرنگی به توفوردی بسیار حساس است. و به دلیلی افزایش بیش از حد فعالیت گیاه می میرند.

 


نوشته شده در 04/06/1393 سه شنبه ساعت 15:56:40 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه مبارزه با علف هرز


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید