باسیلوس تورینجینسیس
باسیلوس تورنجینسیس

باسیلوس تورینجینسیس پرمصرفترین حشره کش بیولوژیکی است.بی تی یک باکتری هوازی گرم مثبت است که به طور معمول در طبیعت یافت میشود.این باکتری درطی اسپور دهی کریستال های پروتینی سمی تولید میکند.توکسین های متفاوتی بوسیله نژادهای مختلف باسیلوس تولید میشود.مهمترین توکسین که دلتا_اندوتوکسین نام دارد،ماده اصلی تمام

فرمولاسیون هایی ست که امروزه مصرف میشوند.این توکسین به نوبه خود غالبا از پروتیین هایی موسوم به توکسین کرای وسیت تشکیل شده اند.فعالیت حشره کشی بی تی عمدتا در اثر توکسین های کرای است که برای حشره هدف بسیار انتخابی عمل میکنند.کریستال سمی به شکل دو هرمی ست،ولی میتواند شکل های مکعبی و حتی مستطیلی هم داشته باشد. برای تاثیر بی تی روی حشرات آفت وجود سه عامل لازم ست.این عوامل شامل پ هاش مناسب،پروتئاز برای هضم و شکستن کریستال های پروتیینی و وجود گیرنده ی مناسب در دستگاه گوارش حشره می باشند.

فرمولاسیون های تجاری که عرضه میشوند حاوی اسپور وکریستال است که باید بوسیله ی حشره خورده شود.دستگاه گوارش حشره بعد از خوردن بی تی فلج می شود ،ولی مرگ حشره بعد از چند روز اتفاق می افتد.باکتری در بیرون از بدن میزبان تکثیر نمیشودو در سطح گیاه هم چندان پایدار نیست.کریستال نسبت به نور خورشید حساس بوده و شکسته میشود.چندین سویه بی تی جدا شده ست و که روی بالپولکداران،دوبالان و سخت بالپوشان موثرند.در سال های اخیر سویه هلی فعال در برابر بال غشاییان ،جوربالان و راست بالان هم جدا شده اند.

سویه کورستاکی بیشترین مصرف رادارد و روی بال پولک داران در زراعت های مختلف موثر است.

در ایران پودر وتابل 90 در صد آن (باکتوسپئین_دی پل)علیه برگخوارنارون و ابریشم باف ناجور توصیه شده ست.مصرف در هکتار بی تی از حشره کش هلی شیمیایی کمتر است.

بیان ژن باسیلوس تورینجینسیس در گیاهان که میتواند کنترل کننده حشرات باشد،یک پدیده جالب است.ژن دلتل اندو توکسین به ذرت،گوجه فرنگی،سیب زمینی،پنبه،توتون وکلزا منتقل شده ست.این گیاهان در برابرآفات حساس به بی تی ،مقاوم شده اند.

در ایران بی تی با نام های تجاری مختلف بر روی آفات گوناگون بررسی شده است.صفرعلیزاده اثر آن را روی برگخواربلوط،دانیالی و ایزدیار روی کرم غوزه پنبه و جوان مقدم و حیدری روی ابریشم باف ناجورآزمایش کرده اند.همچنن در آذربایجان غربی روی لیسه سیب مورد آزمایش قرار گرفته واثری در حد حشره کش های شیمیایی مشاهده شده است.آزمایش نشان داده که برنج واریته طارم مولایی حاوی ژن بی تی،دربرابر ساقه خوارهای برنج در مراحل رویشی و زایشی مقاوم بوده وخسارت درگیاهان تراریخته کمتر از شاهد بوده است.


نوشته شده در 06/10/1392 جمعه ساعت 16:07:35 توسط مهندس الهه عسکری


بازگشت به صفحه مبارزه ارگانیک


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید