باکتری ای ام
باکتری ای ام

فواید باکتری ای ام  و اثر ان روی ورمی کمپوست

کاهش مدت کمپوست
 
ساختن فضای مناسب برای رشد و تکثیر کرم ها
 
تنوع و افزایش جمعیت میکروارگانیسم ها
 
بالانس میکروارگانیسمی موجود در کمپوست
 
سرکوب پاتوژن ها
 
تسریع تبدیل مواد آلی به Humus. 
 
 
 
ورمی كمپوست فرايندی است كه توسط كرم ها و میکروارگانیسم ها انجام مي پذيرد،
 
ماده فرآوری شده، مجموعه ای از فضولات كرم به همراه مواد آلی ترشح و تجزيه شده توسط میکروارگانیسم هاست كه علاوه بر مدیریت زباله ها و حفظ محيط زيست، در بخش مدیریت خاک؛ افزايش حاصلخيزی و بهبود ساختار فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را به همراه دارد.
 
میکروارگانیسم های سودمند درون ™EM با کمک فرآیند تخمیر، دارای توانایی منحصر بفردی در تسریع تجزیه مواد آلی و مهیا سازی خوراک سالم و آماده مورد نیاز کرم ها هستند.
 
مقدار مصرف
 
یک لیتر ™EM در هر متر مکعب مواد آلی (پشته های کود گاوی یا هر توده زیستی دیگر).
 
 
روش کـار
 
• ™EM را با آب بدون کلر (آب چاه) به نسبت 1 لیتر ™EM به 500 تا 1000 لیتر آب رقیق می کنیم 
 
 
• محلول رقیق شده را با سم پاش یا آبپاش بر روی پشته می پاشیم.
 
توجه: 
 
اندازه رقیق سازی ™EM با آب، به حجم آب مورد نیاز برای رسیدن به رطوبت مطلوب کمپوست بستگی دارد.
 
™EM از آغاز فرآوری کمپوست بکار برده شود.
 
پس از پایان فرآیند کمپوست و در مرحله ای که ورمی کمپوست به مرحله بلوغ رسیده است نیز می توان از ™EM به نسبت ۱ لیتر در هر تن جهت افزایش تراکم ریزجانداران و افزایش کیفیت آن استفاده کرد.
برای خرید باکتری های ای ام تماس بگیرید 
09355055079
02632771528

ورمی کمپوست بساک


فن پیج فیس بوک بساک
 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک