برنامه جامع بهینه‌سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگل‌های کشور
برنامه بهینه‌سازی جنگل‌های کشور
 
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ 27/9/1392 بنا به پیشنهاد شماره 32850/020 مورخ 21/10/1391 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ماده (148) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ برنامه بهینه‌سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگل‌های کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
 
 ماده1ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
 
 الف ـ بهره‌برداری از جنگل: استفاده از ظرفیتهای قابل تحمل اکولوژیکی و اقتصادی در چارچوب مدیریت پایدار جنگل‌ها.
 
 ب ـ پارک جنگلی: مجموعه جنگلی طبیعی یا دست کاشت با محدوده معین که به‌دلیل موقعیت مکانی مناسب و قابلیت‌های طبیعی و جذابیت‌ها برای تأمین هدف‌های تفریحی، گردشگری، تفرجی، زیست محیطی و حفاظتی، مدیریت و استفاده می‌شود و به‌سه دسته پارک جنگلی طبیعی، طبیعت و دست کاشت تقسیم می‌گردد.
 
ج ـ جنگل حفاظتی: جنگلی که به علت شرایط خاص رویشگاه از قبیل شیب، حساسیت خاک به فرسایش، استعداد زمین به لغزش و رانش، خطر نابودی ذخایر جنگلی و بوم ساخت‌های (اکوسیستم) جنگل، حفظ منظر، زمین آبی و نظایر آن تحت مدیریت خاص قرار می‌گیرد.
 
دـ محصولات غیرچوبی: محصولاتی از قبیل ریشه، برگ، صمغ، مان، گال و پوست‌گونه‌های جنگلی.
 
هـ ـ برنامه ملی جنگلی: برنامه‌ای شامل محورهای کلی طرح‌های مدیریت منابع جنگلی و ارتباط آن با سایر فعالیتها در سطح ملی و منطقه‌ای به منظور اعمال مدیریت پایدار جنگل.
 
وـ طرح مدیریت منابع جنگلی: سند مدونی از مجموعه فعالیتهای اجرایی مرتبط با هم که براساس شاخصها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل برحسب زمان و مکان برای محدود‌ه‌ای از جنگل تهیه می‌گردد.
 
ماده2ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است بهره‌برداری از جنگل‌های کشور را در چارچوب طرح مدیریت منابع جنگلی براساس شاخص‌ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، ساماندهی نماید.
 
تبصره1ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته‌های اجرایی حصول شاخص‌ها و نشانگرهای موضوع این ماده را ظرف یک سال تهیه و اجرا نماید.
 
تبصره2ـ بهره‌برداری از جنگلهایی که تحت پوشش طرحهای مدیریت منابع جنگلی نیستند تا زمانی که برای آنها طرح مدیریت منابع جنگلی تهیه و اجرا نشده است، تابع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1346ـ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
 
ماده3ـ بهره‌برداری از محصولات غیرچوبی صرفاً براساس تبصره (7) الحاقی به ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب 1376ـ مجاز می‌باشد.
 
ماده4ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه ملی جنگلهای کشور را متناسب با شرایط رویشی مناطق پنجگانه (هیرکانی، ارسبارانی، زاگرسی، ایران تورانی و خلیج‌فارس و عمانی) با تأکید بر اصل حفاظت و توسعه پایدار ظرف یک سال تهیه و به ‌هیأت‌ ‌وزیران ارایه نماید.
 
ماده5 ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است با همکاری سازمان‌های جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط‌زیست نسبت به‌تعیین و ثبت یک منطقه در هر یک از مناطق رویشی پنجگانه جنگلهای کشور به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی در چارچوب قوانین مربوط مبادرت نماید.
 
تبصره ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده را از محل بودجه عمومی، ردیف‌های درآمد ـ هزینه و سایر منابع در اختیار تأمین نماید.
 
ماده6 ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است اجرای طرح‌های جنگلداری در شمال کشور را به نحوی برنامه‌ریزی و مدیریت نماید که چوب حاصل از بهره‌برداری جنگل، صرفاً از درختان آسیب دیده (شکسته، افتاده، ریشه‌کن، آفت‌زده) و عملیات پرورشی تأمین گردد.
 
ماده7ـ به منظور کاهش فشار جنگل‌نشینان و روستاهای حاشیه جنگل بر منابع جنگلی و جایگزینی سوختهای فسیلی به جای چوب و هیزم، وزارت نفت موظف است با همکاری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نحوی برنامه‌ریزی نماید که واحدهای توزیع نفت و گاز مایع به منظور دسترسی آسانتر ساکنان روستاهای بالای بیست خانوار به سوختهای فسیلی در مکانهای مناسب مستقر شوند.
 
ماده8 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نقشه جنگلهای کشور را مبتنی بر استانداردهای حدنگاری (کاداستر) تهیه و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اخذ سند مالکیت آن با احداث خط تنسیق و تعیین مرز حایل انفال و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و همزمان با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور با ایجاد سامانه مناسب نسبت به کنترل مساحت جنگلها و پیشگیری از تخلفات مربوط اقدام نماید.
 
ماده9ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این تصویب‌نامه را از محل بودجه عمومی، ردیف‌های درآمد ـ هزینه و سایر منابع در اختیار تأمین نماید.
 
ماده10ـ وزارت جهادکشاورزی به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه موظف است گزارش روند اجرای آن را به صورت سالانه به هیأت ‌وزیران ارایه نماید.
 
این مصوبه از سوی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور  ابلاغ شد.
 
منبع : farsnews.com
 
برنامه بهینه‌سازی جنگل‌های کشور,جنگلداری,مدیریت جنگل‌,حفظ مدیریت جنگل‌,بهره برداری ازجنگل,وزارت جهادکشاورزی,مدیریت پایدار جنگل‌ها,مجموعه جنگلی طبیعی,جنگل حفاظتی,برنامه ملی جنگلی,مدیریت منابع جنگلی
 

نوشته شده در 22/10/1392 ساعت 22:35:14 توسط محمد یزدانی


بازگشت به صفحه فضای سبز


ابوالفتح سالاری در تاریخ بیست و هفتم دی 1392 گفته است

با سلام ضمن تشکر از حمایتها و برنامه ارایه شده با امید به ا ینکه کشوری سبز وخرم داشته باشیم . یکی از راهحلهای حمایت وتامین نیاز چوبی کشور برای صنایع سبک تا سنگین برنامه راهبردی زراعت صنوبر خواهد بود که سازمان ذیربط برنامه ریزی وجهت گیری واهداف انرا مشروحا اعلام کرده است که در برنامه دیده نشده است . امیدوارم مورد توجه قراربگیرد. با تشکر - ابوالفتح سالاری
امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید