برنامه چهار مرحله ای مدیریت علف های هرز
برنامه چهار مرحله ای مدیریت علف های هرز

  برنامه چهار مرحله ای مدیریت علف های هرز:

برنامه ریزی باید چندین سال تداوم داشته باشد (5-3 سال) و جمعیت علف هرز به حدی برسد که زیر آستانه اقتصادی خسارت، باشد و هزینه کنترل آن باید برابر یا کمتر از خسارت علف هرز باشد.

برای داشتن یک برنامه مناسب باید 4 مرحله طی شود

1-  تشخیص مشکل

-         شناسایی علف های هرز:

دوره زندگی-عادت رشدی- تابستانه یا زمستانه بودن- یکساله یا چند ساله بودن- عکس العمل گیاه به روش های کنترل- پهن برگ بودن یا باریک برگ بودن- نحوه تولید ؟؟؟؟

آیا تمام علف های هرز موجود در مزرعه نیازمند توجه یکسان هستند و آیا لازم است که همگی کنترل شود و یا باید بر اساس فراوانی و میزان خسارت آن ها باید طبقه بندی شوند بهتر است علف های هرزی که فراوانی بالایی دارند کنترل شوند (علف های هرز غالب)

-         شناسایی خاک مزرعه هم بسیار مهم است (بافت، pH، % رس، ماده آلی) در خاک های سبک استفاده از ادوات مکانیکی باعث فرسایش می شود و مناسب نیست بسیاری از علف کش های خاک مصرف، بسته به نوع خاک و .... دارد و بر اساس درصد رس و غلظت علف کش انتخاب می شود. در خاک های با رس بالا و مواد آلی بالا مقدار غلظت علف کش افزایش می یابد و در خاک های سبک غلظت کاهش می یابد و در برخی شرایط که رس خاک بسیار بالاست استفاده از علف کش خاک مصرف به صرفه نیست چون به کلوئیدها می چسبد.

-         عوامل محیطی: میزان فرسایش، نزدیکی به جوی آب و برکه (کاربرد علف کش به محدودیت مواجه می شود)- بارندگی شدید

-         نوع سیستم مدیریت مزرعه: مثلاً شخم می زند- ؟؟؟؟ میزند یا نه

تاریخ کشت، نوع گیاه زراعی و ... چیست؟

و باید بدانیم زارع برای کنترل علف هرز قبلاً چه کار می کرده است.

-         توجه به برنامه های قبلی کنترل علف هرز

2-  ارزیابی روش های قابل دسترسی

استفاده از تجربیات، مشاوره با کارشناس، کتاب

بررسی تاثیر روش های موجود کنترل به علف هرز و تکرار پذیری

تنظیم زمانی هر روش انجام شود.

آیا این روش انعطاف پذیری و قابلیت جابجایی در زمان مصرف دارد یا نه

3-  انتخاب برنامه

بهترین روش ها را انتخاب می کنیم.

معیار انتخاب چیست؟ روش باید خیلی موثر باشد و اقتصادی و انعطاف پذیر باشد (روش های جایگزین باید پیش بینی شود) و هدف و میزان کنترل مورد نظر باید مشخص شده باشد مثلا 50% علف ها را کنترل خواهیم کرد.

در استفاده از علف کش ها هدف کنترل 95-90% علف های هرز می باشد.

هزینه کنترل باید کمتر از میزان خسارت و میزان افزایش عملکرد و در آمد باشد.

4-  اجرای برنامه

برنامه باید در زمان مناسب به کار رود مثلاً استفاده ؟؟؟؟ در گندم در زمان پنجه زنی باید باشد و بسیار مهم است چون در غیر از این زمان باعث کاهش عملکرد می شود. از ابزار مناسب استفاده شود. (باید حداکثر کنترل را با حداقل خسارت به محصول داشته باشیم)برنامه چهار مرحله ای مدیریت علف های هرز:

برنامه ریزی باید چندین سال تداوم داشته باشد (5-3 سال) و جمعیت علف هرز به حدی برسد که زیر آستانه اقتصادی خسارت، باشد و هزینه کنترل آن باید برابر یا کمتر از خسارت علف هرز باشد.

برای داشتن یک برنامه مناسب باید 4 مرحله طی شود

1-  تشخیص مشکل

-         شناسایی علف های هرز:

دوره زندگی-عادت رشدی- تابستانه یا زمستانه بودن- یکساله یا چند ساله بودن- عکس العمل گیاه به روش های کنترل- پهن برگ بودن یا باریک برگ بودن- نحوه تولید ؟؟؟؟

آیا تمام علف های هرز موجود در مزرعه نیازمند توجه یکسان هستند و آیا لازم است که همگی کنترل شود و یا باید بر اساس فراوانی و میزان خسارت آن ها باید طبقه بندی شوند بهتر است علف های هرزی که فراوانی بالایی دارند کنترل شوند (علف های هرز غالب)

-         شناسایی خاک مزرعه هم بسیار مهم است (بافت، pH، % رس، ماده آلی) در خاک های سبک استفاده از ادوات مکانیکی باعث فرسایش می شود و مناسب نیست بسیاری از علف کش های خاک مصرف، بسته به نوع خاک و .... دارد و بر اساس درصد رس و غلظت علف کش انتخاب می شود. در خاک های با رس بالا و مواد آلی بالا مقدار غلظت علف کش افزایش می یابد و در خاک های سبک غلظت کاهش می یابد و در برخی شرایط که رس خاک بسیار بالاست استفاده از علف کش خاک مصرف به صرفه نیست چون به کلوئیدها می چسبد.

-         عوامل محیطی: میزان فرسایش، نزدیکی به جوی آب و برکه (کاربرد علف کش به محدودیت مواجه می شود)- بارندگی شدید

-         نوع سیستم مدیریت مزرعه: مثلاً شخم می زند- ؟؟؟؟ میزند یا نه

تاریخ کشت، نوع گیاه زراعی و ... چیست؟

و باید بدانیم زارع برای کنترل علف هرز قبلاً چه کار می کرده است.

-         توجه به برنامه های قبلی کنترل علف هرز

2-  ارزیابی روش های قابل دسترسی

استفاده از تجربیات، مشاوره با کارشناس، کتاب

بررسی تاثیر روش های موجود کنترل به علف هرز و تکرار پذیری

تنظیم زمانی هر روش انجام شود.

آیا این روش انعطاف پذیری و قابلیت جابجایی در زمان مصرف دارد یا نه

3-  انتخاب برنامه

بهترین روش ها را انتخاب می کنیم.

معیار انتخاب چیست؟ روش باید خیلی موثر باشد و اقتصادی و انعطاف پذیر باشد (روش های جایگزین باید پیش بینی شود) و هدف و میزان کنترل مورد نظر باید مشخص شده باشد مثلا 50% علف ها را کنترل خواهیم کرد.

در استفاده از علف کش ها هدف کنترل 95-90% علف های هرز می باشد.

هزینه کنترل باید کمتر از میزان خسارت و میزان افزایش عملکرد و در آمد باشد.

4-  اجرای برنامه

برنامه باید در زمان مناسب به کار رود مثلاً استفاده ؟؟؟؟ در گندم در زمان پنجه زنی باید باشد و بسیار مهم است چون در غیر از این زمان باعث کاهش عملکرد می شود. از ابزار مناسب استفاده شود. (باید حداکثر کنترل را با حداقل خسارت به محصول داشته باشیم)

 


نوشته شده در 08/04/1393 ساعت 16:10:32 توسط مهندس احمد یزدانی
ویرایش شده در 26/06/1393 چهارشنبه ساعت 14:54:57 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه علف هرز


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید