مشاوره خصوصی
مطالب اعضاء
آموزش
اخبار

محمدمهدی قاسمی با بیان اینکه حدود هزار تن انواع آبزیان تولید شده در استان فارس مربوط به استخرهای ذخیره آب کشاورزی است، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی در تمام نقاط استان امکان پرورش ماهیان سردابی و گرم
06/12/1394 پنجشنبه ساعت 21:36:53


آرشیو اخبار پربازدیدترین ها