مشاوره خصوصی
مطالب اعضاء
آموزش
اخبار

بر اساس بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی واردات این نوع بذرها منوط به دریافت گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور فرانسه یا ارگان رسمی دولتی مشمول صدور گواهی بهداشت گیاهی در این کشور است.
27/05/1394 سه شنبه ساعت 21:20:33


آرشیو اخبار پربازدیدترین ها