مشاوره خصوصی
مطالب اعضاء
آموزش
اخبار

رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی می گوید: ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی در خراسان شمالی اکنون با بهره گیری از 230 دستگاه کمباین، 9 هزار و 50 دستگاه انواع تراکتور، 550
23/02/1394 چهارشنبه ساعت 14:00:48


آرشیو اخبار پربازدیدترین ها