مشاوره خصوصی
مطالب اعضاء
آموزش
اخبار

پس از بررسی‌های سازمان حفظ نباتات مشخص شد که بامبوهای واردشده از کشور تایلند به‌گونه‌ای آفت قرنطینه‌ای آلوده بودند که نسبت به امحاء آنها اقدام شد.
22/12/1392 پنجشنبه ساعت 23:53:34


آرشیو اخبار پربازدیدترین ها

کلاس اموزشی


روش فعالیت در انجمن کشاورزی


خانواده پسته آکانتاسه Acantaceae


خانواده پسته آکانتاسه Acantaceae