تاثیر عناصر ماکرویی و ميکرویی بر گياهان
تاثیر عناصر ماکرویی و ميکرویی بر گياهان

تاثیر عناصر ماکرویی و ميکرویی بر گياهان

 
عناصر ماکرویی و میکرویی تاثیر گوناگونی بر رشد و باروری گیاهان دارند از جمله عناصر پر مصرف میتوان عناصری مانند: فسفر، پتاسیم، نیتروژن، کلسیم، گوگرد و منیزیم را نام برد. همچنین از مجموعه عناصر کم مصرف می توان به عناصری همانند: منگنز، اهن، مس، روی و بور اشاره نمود.
 
الف - ماکرو المنت ها یا عناصر پر مصرف
 
1- فسفر
 
عنصر فسفر در ساختمان سلولی و در بسياري از فعاليت های حياتی گياه وجود دارد و باعث تسريع در رشد و رسيدن محصول می شود و کيفيت محصول را افزايش می دهد.
 
علائم کمبود فسفر
 
بر اثر کمبود عنصر فسفر در گیاهان يک لپه ای به صورت نواحی يا نقاط قرمز رنگ يا ارقوانی بر روی سطح برگ ديده می شود و در گیاهان دو لپه ای رگ برگ های مسن قرمز يا ارغوانی می شود.
 
2- پتاسيم
 
عنصر پتاسیم در ساختمان گياه وجود ندارد و وجودش به خاطر ساختن بعضي اسيد آمينه های ضروری است. پتاسيم در سنتز و انتقال کربو هيدرات ها و به طور کلی مصرف دی اکسيد کربن موثر بوده و برای تشکيل ديواره سلول ضروری است.
 
گیاهان به علت جذب آب و تعادل در جذب عناصر دیگر به پتاسيم نياز دارند و سبب بالا بردن کيفيت محصول و راندمان فتوسنتز و مقاومت گياه در برابر امراض می شود.
 
علائم کمبود عنصر پتاسیم
 
به طور کلی کمبود عنصر پتاسیم در گیاهان لپه ای لبه برگ ها زرد و سپس قهوه ای می شود و در گیاهان يک لپه ای هم اين علائم از نوک برگ ها شروع مي شود.
 
3- نیتروژن
 
ازت در گياه به صورت ترکيبات آلي و کم و بيش به شکل نيتريد و نيترات ديده مي شود. نیتروژن در ساختار تشکیل دهنده سلول گياه به صورت پروتيين و اسيد های نوکلييک و کلروفيل و آنزيم ها و هورمون ها وجود دارد. گياهان در مقابل نیتروژن عکس العمل های متفاوتی دارند:
 
- افزايش توليد ميوه و دانه
 
- افزايش رشد سبزينه اي
 
- افزايش توليد پروتيين هاي گياهي
 
- رشد و نمو و توسعه متعادل اندام ها
 
- تيره رنگ شدن برگ ها به سبب افزايش کلروفيل
 
علائم کمبود نیتروژن
 
اصولا به علت کمبود عنصر نیتروژن در گیاهان يک لپه اي قسمت ميانی پهنک برگ زرد شده و لبه برگ ها سبز باقي می ماند و در گیاهان دو لپه ای تمام قسمت های برگ زرد می شود.
 
4- کلسيم
 
وظيفه کلسيم در ساختمان ديواره سلول به صورت پکتات کلسيم است.
 
علائم کمبود عنصر کلسیم
 
علائم کمبود عنصر کلسیم در برگ های جوان نمايان است که رنگ سبز آن ها مايل به زرد می شود و برگ های جوان چروکيده و باز نمی شوند و در کنار برگ ها پيچيدگی هایی مشاهده می شود.
 
5- گوگرد
 
عنصر گوگرد در ساختمان برخي از اسيد های آمينه و در تشکيل کلروفيل برگ ها نقش دارد.
 
علائم کمبود عنصر گوگرد
 
از جمله علائم کمبود عنصر گوگرد در گیاهان این است که رگ برگ ها زرد شده ولی بقيه برگ ها سبز باقی می ماند. درست برعکس علايم کمبود منگنز و منيزيم و آهن که فواصل رگ برگ ها زرد می شود.
 
6- منيزيم
 
در مرکز ملکول های کلروفيل و به صورت پکتات منيزيم در ساختمان ديواره سلول وجود دارد.
 
علائم کمبود عنصر منیزیم
 
علائم کمبود عنصر منیزیم در برگ های مسن ديده می شود .از جمله علائم آن فواصل بين رگ برگ ها است که زرد مي شود و رگ برگ ها سبز باقي می مانند.
 
ب - عناصر ميکرو (ريز مغذی) یا عناصر کم مصرف
 
1- منگنز
 
عنصر منگنز در بعضي از سيستم های آنزيمی براي توليد پروتئين در گیاهان دخالت دارد.
 
علائم کمبود عنصر منگنز
 
در کمبود عنصر منگنز رگ برگ ها سبز باقی می مانند ولي فواصل بين آن ها زرد می شود.
 
2- آهن
 
آهن در ساختمان بعضی آنزيم ها و بعضی از مواد رنگی دخالت دارد. آهن در عمل فتو سنتز و هم در تنفس گياه نقش دارد.
 
علائم کمبود عنصر آهن
 
بر اثر کمبود عنصر آهن رگ برگ ها سبز باقی می مانند ولي فواصل بين آن ها زرد خواهد شد.
 
3- مس
 
وظيفه مس در ساختمان آنزيم ها است.
 
علائم کمبود عنصر مس
 
سبز ماندن رگ برگ ها و زرد شدن فواصل رگ برگ ها از مجموعه علائم عنصر مس در گیاه می باشد.
 
4- روي
 
عنصر روی در سيستم آنزيمی و اکسين و پروتئين و در عمل تنفس گیاه نقش دارد.
 
علائم کمبود عنصر روی
 
باريک و ضعيف شدن برگ ها که گاهی لکه هایی نیز بر روی برگ ها دیده می شود از علائم کمبود عنصر روی است.
 
5- بور
 
وجود عنصر بور براي تقسيم سلولی و جوانه زدن دانه گرده و انتقال بعضی از هورمو ن ها و حرکت قند لازم می باشد.
 
علائم کمبود عنصر بور
 
در حالت کمبود عنصر بور غنچه ها رشد ننموده و در نتيجه برگ ها کوچک و ضعيف می شوند.

نوشته شده در 19/11/1395 سه شنبه ساعت 20:39:14 توسط samira


بازگشت به صفحه انواع کودها


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
مطالب پر بازدید
 

 

 


تبلیغات