تاثیر كود در زراعت یونجه
تاثیر كود در زراعت یونجه

تاثیر كود در زراعت یونجه

 
زمان و نحوه كاشت یونجه
یونجه را در مناطق سرد و معتدل در بهار و اواخر تابستان باید كاشت. در مناطقی كه زمستان های سخت دارند بهتر است یونجه را در بهار كاشت. حداقل درجه حرارت برای شروع جوانه زنی یونجه یك درجه سانتیگراد و درجه حرارت مناسب برای كاشت حداقل ده درجه سانتیگراد می باشد.
 
به دلیل دوام چندین ساله یونجه و به واسطه این كه در طول عمر آن فقط یك بار عمل كاشت انجام می شود، بایستی زمین آن را به خوبی آماده نمود. یك شخم عمیق برای كاشت پاییزه در بهار همان سال و برای كاشت بهاره در پاییز سال قبل لازم است. با انجام این شخم بقایای علف های هرز چندین ساله به خصوص ریشه ها در معرض آفتاب قرار گرفته و خشك شده و از بین می روند. ضمن این كه نزولات آسمانی بهتر در خاك ذخیره شده و بقایای محصول قبلی تا زمان كاشت یونجه، به خوبی می پوسند.
 
در موقع كاشت یك شخم سطحی تر برای آماده شدن بهتر زمین زده می شود. برای خرد شدن كلوخه ها زمین را دو بار عمود بر هم دیسك می زنیم. در صورت وجود بقایای محصول قبلی و ریشه های علف های هرز در سطح خاك، از هرس یا دندانه برای جمع آوری آنها استفاده می كنیم. پس از آن زمین را توسط تسطیح كن (لولر) تسطیح می كنیم. تسطیح بهتر زمین در آبیاری یكنواخت زمین، سبز شدن یكنواخت بوته ها و همچنین در كیفیت بهتر كار ماشین های برداشت مؤثر است. انتخاب طول كرت بر اساس شیب زمین و نوع خاك انجام می شود. هر چقدر شیب زمین بیشتر و بافت خاك سبك تر باشد، طول كرت كمتر است. پس از تسطیح می توان توسط كودپاش سانتریفوژ اقدام به كودپاشی نمود. توسط بعضی از بذر كارها عمل كود پاشی و بذر كاری می تواند همزمان انجام شود.
 
روش های بذر پاشی
 
بذر پاشی به دوصورت یا به وسیله دست و یا توسط دستگاه های بذرافشان انجام می گیرد. در صورت عدم دسترسی به ماشین های بذرافشان می توان بذر یونجه را توسط كارگر با تجربه درسطح خاك پاشیده و سپس توسط دندانه یا دیسك سبك و یا از طریق كشیدن سرشاخه های درختان (درسطوح كوچك) بر روی زمین بذر ها را در عمق كمی از خاك قرار داد. روش دیگر، استفاده از ماشین های بذرافشان است. ماشین های بذرافشان دارای مخاذن بذر و كود هستند و كاشت بذر و اضافه نمودن كود به زمین را توأما انجام می دهند. این دستگاه ها دارای دو غلطك هستند كه بذر به صورت آزاد از مخزن بذر بین دو غلطك به طور یكدست پاشیده می شود. غلطك جلو باعث به هم فشردن بستر بذر و غلطك عقب باعث دفن نمودن بذر و به هم فشردن خاك می شود.
 
میزان بذر مصرفی
 
مقدار بذر لازم برای كاشت یونجه به عوامل متعددی از جمله نوع زراعت (آبی یا دیم) و قوۀ نامیه ی بذر، شرایط آب و هوایی، كیفیت آماده نمودن زمین، روش كاشت و غیره بستگی دارد.
 
در شرایط زیر مقدار بیشتری بذر بایستی به كار برده شود:
 
1ـ در حالتی كه زمین به خوبی آماده نشده و شرایت سخت تری برای استقرار گیاه حاكم است.
 
2ـ بذر دارای قوه نامیه كم تری است.
 
3ـ علف های هرز به میزان بیش تری شیوع داشته و تراكم بالاتری از گیاه برای غلبه بر علف های هرز لازم است.
 
4ـ در زراعت های آبی نسبت به دیم و در روش كاشت با دست نسبت به كاشت با بذر كار.
 
میزان آب مصرفی
 
به طور كلی نیاز آبی یونجه بالا و راندمان مصرف آب در این گیاه پایین است. در یونجه قبل از كاشت برای اینكه خاك تا عمق یك متری مرطوب شود، یك آبیاری سنگین لازم است. و اگر ضروری باشد برای جوانه زدن بذر، یك آبیاری سبك بعد از كاشت انجام می شود. به فاصله كمی پس از آن برای جلوگیری از سله بستن خاك یك آبیاری سبك صورت می گیرد. بعد از خروج گیاه از خاك می توان آبیاری را برای حدود 3 هفته در مناطق معتدله (در مناطق گرم این زمان كوتاه تر است) به تاخیر انداخت. و پس از ان تا زمان اولین برداشت، یك آبیاری كافی است.
 
در یونجه استقرار یافته، میزان مصرف آب و فاصله بین دو آبیاری بستگی به شرایط آب و هوایی دارد. درمناطق سرد سیر كمتر از 15 هزارمتر مكعب آب برای یك دوره رشد و نمو یك ساله نیاز است. همچنین فاصله هر دور آبیاری به درجه حرارت هوا و نوع خاك (سبك یا سنگین) بستگی دارد. برای مثال می توان گفت درمناطق معتدل در بهار حدودا هر 12 روز یك بار و در تابستان هر 8 روز یك بار بایستی یونجه را آبیاری نمود.
 
روش مصرف كود
 
تمام كود فسفر، پتاسه و نیتروژنه قبل از كاشت به وسیله كود پاش سانتریفوژ یا دست پاش و یا به صورت نواری در عمق مناسب (20 تا 25 سانتی متر) توزیع و به زیر خاك برده شود. كود آلی در صورتی كه پوسیده باشد قبل از كشت توزیع و با خاك مخلوط شود. اما در حالتی كه كاملا پوسیده نباشد بهتر است در پاییز، سال قبل از كشت، مصرف شده و با خاك مخلوط شود. در صورت نیاز به كود پتاسه در خاك های سبك و یا در هر خاكی كه غلظت پتاسیم قابل استفاده كمتر از 300 میلی گرم در كیلو گرم خاك باشد، بهتر است آن را در دو نوبت بعد از چین اول و همچنین در اواسط تابستان بعد از برداشت، مصرف نمود.
 
تناوب یونجه
 
یونجه طی چندین سال عمر خود، مقدار زیادی مواد آلی و نیتروژن در خاك باقی می گذارد. نیتروژن تثبیت شده در گره های موجود در ریشه به صورت آلی بوده، با افزایش سن گیاه بتدریج این گره ها از ریشه جدا شده و در خاك قرار گرفته و تجزیه می شود و نیتروژن آن به فرم معدنی و قابل استفاده برای گیاه بعدی در می آید. از هر هكتار مزرعه یونجه، بسته به شرایط رشد، سالانه حدود 70 تا 120 كیلو گرم نیتروژن به خاك اضافه می شود. بنابراین گیاه بعدی باید نیاز نیتروژنی بالایی داشته و از طرف دیگر نسبت به نیتروژن زیاد خاك مقاوم بوده و ورس نكند.
 
از جمله گیاهانی كه چنین خصوصیتی را دارند می توان ذرت، چغندرقند، پنبه و سیب زمینی را نام برد. از آنجائی كه زیادی نیتروژن خاك باعث ورس در گندم می شود لذا این گیاه را نبایستی بلافاصله بعد از یونجه در تناوب قرار داد و معمولا یك گیاه وجینی با نیاز نیتروژنی بالا مابین یونجه و گندم قرار می گیرد. و اگر بخواهیم در تناوب، گندم را بعد از یونجه قرار دهیم بایستی از ارقامی كه كود پذیری بالایی دارند و نسبت به ورس مقاوم می باشند استفاده نمود. در مقایسه با گندم، جو حساسیت بیشتری به ورس دارد. برای آشنایی چندین نمونه تناوب یونجه را می آوریم:
 
1- در مناطق سرد سیر: یونجه (چند ساله) - چغندر قند یا سیب زمینی - گندم یا جو.
 
2- چنانچه در منطقه ای هدف، تولید علوفه باشد می توان از این تناوب استفاده نمود: یونجه (چند ساله) - ذرت علوفه ای - گندم یا جو
 
3- یك تناوب دیگر نیز توصیه می شود كه این تناوب را می توان برای واحد های زراعی كشاورزان عمده كار پیشنهاد نمود: یونجه - سیب زمینی - گندم - جو
 
علت انتخاب این تناوب كه قابل اجرا در تمام مناطق می باشد، می توان به شرح زیر بیان می شود.
 
- گندم و جو:
 
1ـ استراتژیك بودن آن ها.
 
2ـ نیاز به تعداد كارگر كمتری دارند.
 
4ـ باعث می شود در تمام طول سال تقریباً زمین زیر كشت باشد.
 
5ـ كاشت، داشت و برداشت آن ها آسان است.
 
6ـ در دامداری از جو استفاده می كنند.
 
7ـ گندم دارای اعتبار اقتصادی خاصی است.
 
- یونجه:
 
1ـ استراتژیك است.
 
2ـ با كیفیت است.
 
3ـ درآمد آن زیاد است.
 
4ـ دامداری در منطقه وجود دارد.
 
5ـ خاك را اصلاح می كند.
 
6ـ در صورت نیاز با پیش فروش آن می توان به درآمد رسید.
 
7ـ كارگر كمتری احتیاج دارد
 
8 ـ از ماشین آلات می توان در قسمت های دیگر مزرعه در طول 5 ـ 4 سال استفاده نمود.
 
- سیب زمینی:
 
1ـ به عنوان مواد غذایی مهمی مطرح است.
 
2ـ جامعه با بحرانی از آن روبرو است.
 
3ـ پتانسیل تولید آن در محل زیاد است.
 
4ـ كشت آن در منطقه عملا و در سطح زیادی مرسوم است.
 
5ـ مقدار تولید در هكتار آن زیاد است.
 
6ـ درآمد زیادی از فروش آن حاصل می شود.
 
7ـ چون یك گیاه وجینی است زمین از نظر محصول بعدی كم علف خواهد شد.
 
منبع: http://www.rjwhelan.co.nz/

نوشته شده در 19/11/1395 سه شنبه ساعت 20:52:29 توسط samira


بازگشت به صفحه انواع کودها


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
مطالب پر بازدید
 

 

 


تبلیغات