تکثیر علف های هرز
تکثیر علف های هرز

تکثیر علف های هرز:

-         تکثیر جنسی

-         تکثیر غیر جنسی

استولن: گیاه ترنج (Cynodon)– ساقه های خزنده در سطح خاک

ریزوم: قیاق (Sorghum)- اگر ریزوم ها قطعه قطعه شوند می توانند گیاه جدیدی تولید کنند.

غده: اویارسلام (Cyperus)- علف هرز شکل سازی است و قادر است صدها میلیون غده در هکتار تولید کند.

وقتی گیاه در شرایط تنش خشکی و رطوبتی قرار بگیرد به سمت فاز زایشی و افزایش تولید غده خواهد شد و در غیر این صورت رشد رویشی می رود و بلافاصله پس از آبیاری ظاهر می شود.

در ابتدای ظهور می توان با علف کش ها مقابله کرد و در شرایط بحرانی باید خاک تعویض شود.

-         پیاز: پیاز وحشی یا Allium

-         Corn : زعفران- آلاله

-         ریشه: فراوان ترین تکثیر را دارد: بومادران- تلخی- Crisiusm گاو چاق کن یا ؟؟؟؟

-         ساقه ها: تمشک وحشی

-         تقسیم شدن: گل قاصد (از محل قطع شدن گیاه جدید تولید می شود)


نوشته شده در 04/04/1393 چهارشنبه ساعت 11:04:55 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه علف هرز


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید