تیره آکروآسه ائه Acoraceae
تیره آکروآسه ائه Acoraceae

 تیره آکروآسه ائه Acoraceae

 
فرم کلی تیره: گیاهانی باتلاقی و معطر؛ دارای اسانس. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه؛ ریزوم دار. برگ ها متناوب؛ دو ردیفه؛ پهن؛ بدون دمبرگ؛ پوشش دار؛ معطر؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ با رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه؛ پهن.
 
آناتومی برگ: پهنک برگ دورو. مزوفیل حاوی سلول های روغنی هوایی کروی شکل؛ فاقد بلور.
 
آناتومی ساقه: فاقد لایه ی ضخیم شونده ثانویه.
 
تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت.
 
گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت مجتمع در گل آذین های خوشه ای. گل ها غیربراکته ای؛ بسیار کوچک یا کوچک؛ منظم؛ چرخه ای؛ پنج چرخه ای.
 
میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ شکوفا یا ناشکوفا؛ کپسولی یا سته ای. بذور آندوسپرمی. دارای پریسپرم. دارای یک لپه. پوسته فاقد فیتوملان و نازک.
 
فیزیولوژی، فیتوشیمی: دارای پروآنتوسیانیدین ها.
 
جغرافیا، سیتولوژی: منطقه قطب شمال و قدیم الحاره. مناطق یخبندان؛ معتدل و نیمه گرمسیری. گینه نو، آسیای شرقی تا نروژ، مرکز و غرب آمریکای شمالی. 2n=24 . تعدا کروموزوم پایه ی این خانواده برابر 12 است.
 
طبقه بندی: زیررده تک لپه ای ها. راسته Alismatales .
 
دارای 6-2 گونه و تنها یک جنس Acorus .
 
 
 

 


نوشته شده در 05/03/1394 سه شنبه ساعت 12:02:01 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه گیاه شناسی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید