تیره خرزهره Apocynaceae
تیره خرزهره Apocynaceae

 تیره: خرزهره Apocynaceae

راسته : ژنتینالها Gentianales

گیاهانی هستند درختچه ای ، بندرت علفی و عمدتاً در مناطق جنگلی و گرم می رویند. برگها متقابل، متناوب یا فراهم می باشند. برگها ساده و فاقد دندانه اند. گلها پیوسته گلبرگ و گلبرگها پیچیده در غنچه می باشند که هنگام شکفتن گل ، برخلاف جهت پیچیدگی باز می شوند. گل دارای پنج پرچم و دو برچه می باشد. پرچم ها آزاد یا ممکن است پیوسته باشند. میوه با اشکال مختلف کپسول سته یا شکوفا و داخل آنها تعدادی دانه مشاهده می شود.
 
گونه های متعلَق به این خانواده دارای آلکالوئیدهای متفاوت و یا گلیکوزید می باشند. از مهمترین مشخَصات این خانواده ، وجود دسته جات آوندی بیکولاترال و همچنین وجود تشکیلات صمغی است. حدَاقل 300 جنس و 1300 گونه که عمدتاً در نواحی گرمسیری می روید، متعلَق به خانواده خرزهره شناخته شده است. از 1300 گونه مذکور، تنها 7 گونه به صورت خودرو در مناطق غیرگرمسیری می روید.
 
از مهمترین گونه های دارویی این خانواده می توان از پروانش صغیر  و پروانش  (پریوش) نام برد.
 
پروانش صغیر، گیاهی است دیپلوئید و 46=n2، منشأ این گیاه نواحی مدیترانه(مرکز اروپا) گزارش شده است.پروانش صغیر قبلاً به عنوان گیاهی زینتی موردتوجَه بوده است.
 
پروانش(پریوش) نیز گیاهی است دیپلوئید و 14=n2، و در مناطق گرمسیری به صورت گیاهی همه جایی گسترش دارد و منشأ آن ماداگاسکار گزارش شده است.
 
از گیاهان دیگر متعلَق به این خانواده می توان از آسونگیا نام برد. گیاهی است علفی ، منشأ آن شمال امریکا گزارش شده است. این گیاه دارای گلهای آبی رنگی می باشد و دمبرگ نیز کوتاه است.
 
گیاهان این خانواده اکثراً علفی می باشند. برخی از آنها به صورت خشبی (سولانوم دولکامارا)، درختچه ای یا حتی درختان کوچک مشاهده می شوند. گیاهان تیره ی بادمجان دارای برگهای متناوبند. گلها منظَم و پیوسته گلبرگ می باشند. اندامهای تشکیل دهنده ی گل مضربی از پنج داشته، تخمدان دو خانه ای و میوه به صورت کپسول یا ستَه است. دستجاب آوندی به صورت بیکولاترال مشاهده می شود. منشأ اصلی این گیاهان مرکز و جنوب امریکا گزارش شده است. این گیاهان، حاوی مقادیر فراوانی آلکالوئید می باشند و به گروههای مختلف آلکالوئیدی تعلَق دارند. از مهمترین آلکالوئیدهای متعلَق به این تیره می توان از آلکالوئیدهای گروه تروپان (نظیر هیوسیامین، آسکوپولامین و آتروپین)، نیکوتین و آلکالوئیدهای استروئیدی ( نظیر سولانین، توماتین) نام برد.
 
موادَ مؤثره ی گونه های کاپسیکوم حاوی ازت می باشد (نظیر کاپسینین).
 
75 جنس و 200 گونه متعلق به این خانواده شناخته شده که عمدتاً در نواحی گرمسیری می رویند. از مهمترین گیاهان دارویی متعلَق به تیره ی بادمجان، می توان گیاهان زیر را نام برد:
 
بذرالبنج (بنگ دانه )، گیاهی است مدیترانه ای، منشأ آن اروپا-آسیا گزارش شده است. بنگ دانه برای رویش به مقادیر فراوانی ازت نیاز دارد گیاهی است دیپلوئید و 34=n2.
 
شابیزک، این گیاه در خاکهایی که حاوی مقادیر زیادی کلسیم باشد، رویش می نماید. همچنین، برای رویش به مقادیر فراوانی ازت نیاز دارد. این گیاه عمدتاً در نواحی جنگلی (جنگلهای ممرز) گسترش فراوانی دارد. گیاهی است پلی پلوئید و 72 و 50=n2.
 
تاجریزی دارویی ، گیاهی است درختچه ای ، چندساله، منشأ آن استرالیا بوده و 92=n2.
 
تاتوره، به عنوان گیاهی دارویی کشت می شود و 24=n2.
 

نوشته شده در 03/08/1393 شنبه ساعت 23:31:52 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه گیاهان دارویی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی
 

 

 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک