تیره علف هفت بند
تیره علف هفت بند

تیره: علف هفت بند 

Polygonaceae

زیررده 4: کاریوفیلیده  

راسته: پولی گونالها 
 
گیاهان این تیره معمولاً در نواحی معتدل شمالی می رویند. این گیاهان اکثراً علفی یا خشبی و بندرت درختچه ای می باشند. در بین گیاهان تیره ی علف هفت بند، گیاهان زینتی، دارویی و همچنین علف هرز وجود دارد.
محلَ گره ها (محل برخورد برگها به ساقه) متورَم می باشد. گیاهان این تیره دارای استیپولهای منقاری شکل است.
گلهای این گیاهان دوجنسی(مانند گیاهان رئوم و فاگوپیروم ) یا تک جنسی می باشند.
گلها دارای 5 تا 6 کاسبرگ کوچک، تخمدان آزاد و دارای 3 تا9 پرچم هستند.
میوه ی کوچک، ناشکوفاست و یک بذر داخل آن قرار دارد. میوه فندقه، عدسی شکل یا سه گوش است که توسَط بقایای گلپوش پوشیده شده اند.
بذرها دارای آندوسپرم آردی شکل می باشند.
مهمترین فراورده های متابولیکی این گیاهان عبارت است از، اسید اگزالیک و آنتراگلیکوزید (موادَ مذکور در گیاهان رومکس ، رئوم افیسینالیس  ، پلی گونوم ، فاگوپیروم و رئوم پالماتوم واریته تانگوتیکوم  مشاهده می شود. دو گونه ی اخیر دارای فاگوپیرین حسَاس به نور هستند) از موادَ دیگر می توان فلاوُنوئیدها و تاننها را نام برد.
 
 

نوشته شده در 25/10/1393 پنجشنبه ساعت 00:49:20 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه گیاهان دارویی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی
 

 

 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک