تیره پامچال Primulaceae
تیره پامچال Primulaceae

تیره: پامچال Primulaceae

راسته : پریمولالها 
گیاهانی هستند علفی، دو ساله یا چند ساله و عمدتاً در نواحی معتدل شمال گسترش دارند. از مهمترین صفات گیاهان این خانواده، پیوسته گلبرگ بودن آنهاست (پنج قسمت جام گل به هم پیوسته می باشد).
برگها کامل بوده و بذرها در نواحی میانی محور مرکزی در تخمدان قرار می گیرند. مواد مؤثره ی این گیاهان عمدتاً ساپونینهای تری ترپن می باشد. مواد ساپونینی در قسمتهای زیرزمینی (ریزوم) این گیاهان ساخته و ذخیره می گردد.
پریمولاوریس  و پریمولا الاتیور  از جمله گیاهانی هستند که ریشه ی آنها حاوی مواد دارویی ساپونین می باشد.
سیکلامن پورپوراسنس گیاهی است که به طور وحشی می روید. این گیاه حاوی ساپونینهای سمَی و مرگ آور است.
ریشه ی برخی از گیاهان دیگر متعلَق به این خانواده مواد متعفَنی را می سازد و در خود ذخیره می کند.
 

نوشته شده در 23/08/1393 جمعه ساعت 11:41:39 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه گیاهان دارویی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی
 

 

 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک