تیره پروانه آسا
تیره پروانه آسا

 

تیره: پروانه آسا

راسته : فابالها
 
این تیره دارای گونه های بسیار فراوانی می باشد(حدود12000 گونه ). اگرچه در میان انبوه گیاهان وابسته به این تیره مقادیر کمی گیاه دارویی شناخته شده اند ولی از نظر اقتصادی بسیار مهم می باشند(گیاهان تیره پروانه آسا در صنایع غذایی، صنایع چوب، علوفه برای حیوانات و همچنین در گروه گیاهان زینتی از اهمیَت خاصَی برخوردار هستند). نوش برخی از گیاهان این تیره شهدآور است.
 
از مشخصَات مهَم آنها، داشتن گلهایی نامنظَم که شبیه پروانه است(گلهاشامل دو بال، دو نار و یک درفش می باشد). گل دارای ده پرچم است که نه تای آن بهم چسبیده اند. برگهای این گیاهان مرکَب و میوه به صورت غلاف بلندی (نیام) می باشد که عمدتاً از نموَ یکی برچه تشکیل شده اند و برسطح داخلی دو ورقه نیام، دانه های متعدَدی قرارگرفته اند. گونه های مختلف این تیره در اکثر نقاط جهان پراکنده می باشند.
مواد مؤثره ی گیاهان دارویی متعلَق به خانواده ی پروانه آسا معمولاً از نوع آلکالوئید(نظیر سوفوره[3] و جنیسته[4]) و ساپونین(درشیرین بیان) می باشد.
 
کالگا(گالگا افیسینالیس[5]) گیاهی است خشبی، چند ساله ، منشأ این گیاه مرکز و غرب اروپا گزارش شده است. پیکر رویشی حاوی موادَ مؤثره گوانیدین و ترکیباتی که منشأ گوانیدینی دارند مانند گالگین[6]و هیدروکسی گالگین[7] می باشد. این مواد جزء آلکالوئیدها محسوب می شوند. از این گیاه برای کاهش قند خون استفاده می شود.
 
شیرین بیان گیاهی است که در اکثر کشورها کشت می شود(16=n2). این گیاه را می توان در غرب ، جنوب و مرکز آسیا(تا ایران) مشاهده نمود. گیاهی است دائمی که از ریشه های آن به عنوان دارو استفاده می شود.
 

نوشته شده در 09/07/1393 چهارشنبه ساعت 18:07:55 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه گیاهان دارویی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی
 

 

 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک