تیره چتریان
تیره چتریان
راسته : آرالیالها[1]
تیره: چتریان[2]
 
 گیاهان متعلَق به این تیره، به واسطه داشتن گلهای مشخَص که گل آذین آنها به شکل چتر می باشد، به سهولت قابل تشخیص هستند. اغلب گونه های این خانواده ی علفی یک ساله ، دو ساله یا چند ساله می باشند. گل آذین به شکل چتر است . برگها غیر متقابل ، بی زبانه و دارای بریدگیهای عمیق می باشند که در قاعده دارای غلاف هستند. اندامهای گل مضربی از پنج و از ناحیه پایینی تخمدان دو برچه ی چسبیده به هم نمو می نمایند. پس از نمو، برچه ها از هم جدا می شوند و میوه به صورت فندقه ی دو قسمتی تشکیل می گردد.
 
معمولاً تمام اندام گیاه حاوی اسانس می باشد. اسانسها پس از تشکیل داخل مجاری شیزوژن ریخته می شوند.
 
برخی از گیاهان این تیره، همچنین حاوی کومارین(نظیر سنبل ختایی) و مقادیر کم فراورده های فتوسنتزی نظیر اسیدهای آلی (مانند اسیدمالیک-اسیدوالریک) ، رزین و آلکالوئید(درگیاه شوکران کبیر[3] )می باشند.
 
این گیاهان عمدتاً در نواحی معتدل می رویند و در طول رویش به آب فراوان نیاز ندارند. ساقه ی برخی از گیاهان متعلَق به این تیره طویل می باشد. اگرچه برخی دیگر از گونه ها در زمینهای شور می رویند، گونه های دیگری زندگی آبزی را برگزیده اند.
 
موارد استفاده از گونه های مختلف متعلَق به این تیره، متفاوت می باشد.عمدتاً در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرند.
 
برخی از آنها زینتی اند و تکثیر می شوند. بعضی دیگر علف هرز می باشند.گشنیز[4] گیاهی است دیپلوئید و22=n2 ، منشأ این گیاه شرق مدیترانه است.
 
زیره سیاه[5] ، گیاهی است یک ساله یا دوساله دیپلوئید و 22 و 20=n2 ، منشأ این گیاه، اروپا - آسیا گزارش شده است.
 
انیسون[6] ، گیاهی است دیپلوئید و 22=n2، منشأ انیسون، نواحی شرق مدیترانه است.
 
رازیانه[7] ، گیاهی است دیپلوئید و 22=n2 ، منشأ آن مدیترانه است.
 
شست(شوید) [8]، گیاهی است دیپلوئیدو 22=n2 ، منشأ آن جنوب آسیا است.
 
سنبل ختایی[9] ، گیاهی است دیپلوئید و 22=n2 ، این گیاه در آسیا و اروپا کشت می شود، اگرچه به صورت وحشی نیز مشاهده می شود.
 
انجدان رومی [10]، گیاهی است دیپلوئید و 22=n2 ، منشأ آن شرق مدیترانه گزارش شده است.
 
زیره سبز [11]، گیاهی است دارویی و به عنوان ادویه نیز مصرف می شود. منشأ زیره ی سبز نیز نواحی شرق مدیترانه گزارش شده است.
 
از خانواده شبیه به خانواده چتریان ، می توان از آرالیاسه[12] نام برد که از نظر موادَ مؤثره ، شباهت زیادی به یکدیگر دارند.
[1] -Araliales
[2] -Apiaceae.
[3] -Conium maculatum.
[4] -Coriandrum sauvum L.
[5] -Carum carvi L.
[6] -Pimpinella anisum L.
[7] -Foeniculum vulgare MILL.
[8] -Anethum graveolens L.
[9] -Angelica archangelica L.
[10] -Levisicum officinale.
[11] -Cuminum cyminum KOCH.L.
[12] -Araliaceae
تیره چتریان,سنبل ختایی,گیاه شوکران کبیر,زیره سبز,سنبل ختایی,رازیانه,انیسون,زیره سیاه,گشنیز,خواص تیره چتریان,خواص سنبل ختایی,خواص گیاه شوکران کبیر,خواص زیره سبز,خواص سنبل ختایی,خواص رازیانه,خواص انیسون,خواص گشنیز,خواص ارالیاسه

نوشته شده در 10/07/1393 پنجشنبه ساعت 17:48:04 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه گیاهان دارویی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی
 

 

 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک