تیره کاسنی
تیره کاسنی
تیره: کاسنی (گل ستاره ای ها)  -Compositae(Asteraceae).
راسته: آسترالها 
گیاهان متعلَق به این خانواده اکثراً علفی، یک ساله، دوساله یا چند ساله بوده و بندرت دارای ساقه های چوبی اند( گیاهان درختی واقعی نمی باشند).
برگهای آنها متقابل یا متناوب است. از مشخصات مهمَ گیاهان این خانواده، داشتن گلهای کپَه ای است که بر روی نهنجی قرار گرفته اند. گلهای از گلچه های زبانه ای و لوله ای تشکیل شده و در هر گلچه بساکها به هم چسبیده و لوله ای می سازند که خامه در وسط آنها قرار گرفته است. گلها به وسیله ی گروهی از براکته ها احاطه شده اند.
گلها ممکن است دارای تقارن شعاعی یا تقارن دوطرفه باشند.
مادگی از دو برجه تشکیل شده است. درقسمت زیری، مادگی (تخمدان) خالی می باشد و تخمک داخل آن قرار گرفته است. پرچمها از میله های طویلی برخوردارند. بساکها به هم پیوسته و لوله ای را تشکیل می دهند.
میوه از نوع فندقه است. گلها معمولاً فاقد کاسبرگ و یا از کاسبرگهای کوچکی برخوردارند. مادَه ی مؤثره ی گیاهان دارویی وابسته به این تیره، از موادَ مؤثره ی مهمَی که در صنایع دارویی از اهمیَت خاصَی برخوردار می باشند، تشکیل یافته است. موادَ مؤثره ی مذکور متفاوت بوده و شامل اسانسها، روغنها، موادَ تلخ، کائوچو، موادَ موسیلاژی، مومها، گلیکوزیدها، آلکالوئیدها و ... می باشند. تاکنون حدود 1000 جنس و 2500 گونه متعلق به تیره کاسنی مورد شناسایی قرار گرفته اند. برخی از آنها در بسیاری از کشورها کشت می گردد. از مهمترین گیاهان دارویی متعلَق به این تیره می توان از گیاهان زیر نام برد:
بابونه رومی  گیاهی است چند ساله که منشأ آن نواحی مدیترانه گزارش شده است و18=n2.
بومادران ، گیاهی است همه جایی و به اشکال متفاوتی مشاهده می شود این گیاه چند ساله و پلی پلوئید می باشد و 54=n2.
بابونه ، گیاهی است یک ساله یا دوساله، منشأ آن جنوب اروپا - آسیا گزارش شده است. اگرچه این گیاه به صورت وحشی می روید، ولی برای استفاده ی دارویی در رخی از کشورها به مقیاس وسیعی کشت می شود و 18=n2.
همیشه بهار ، گیاهی است یک ساله یا دوساله، مدیترانه ای، زینتی، پلی پلوئیدی و 32 و 28=n2.
(خار مقدس) کنیکوس بندیکتوس گیاهی است یک ساله، مدیترانه ای و در برخی از نقاط کشت می شود و 22=n2.
ماریتیغال ، گیاهی است یک ساله یا دوساله، منشأ این گیاه شرق مدیترانه گزارش شده است و 34=n2.
گلرنگ  ، منشأ این گیاه آسیای صغیر گزارش شده است. گلرنگ گیاهی است دارویی و بذور آن از مقادیر قابل توجهی روغن برخوردار است. از گلهای آن نیز در صنایع رنگ سازی استفاده می شود و 12=n2.
از گیاهان دارویی دیگر متعلَق به تیره کاسنی، می توان از سردار بو (زرده سرمعطَر )، لوزارنگ (لوزاگلرنگی ) (منشأ این گیاه کوههای آلپ و جنوب اروپا می باشد) آرتمیزیا آبروتانوم  ( منشأ این گیاه غرب آسیا و جنوب شرقی اروپا گزارش شده است)، سولیداگو  و بسیاری دیگر از گیاهان یاد کرد.
 

نوشته شده در 28/08/1393 چهارشنبه ساعت 16:49:14 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه گیاهان دارویی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی
 

 

 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک