جزئیات افزایش قیمت محصولات کشاورزی در تابستان
جزئیات افزایش قیمت محصولات کشاورزی در تابستان

جزئیات افزایش قیمت محصولات کشاورزی در تابستان

 
مرکز آمار ایران گزیده قیمت محصولات کشاورزی را در فصل تابستان اعلام کرده است. بر این اساس در هر گروه کالایی ارزانفروش‌ترین و گرانفروش‌ترین استان‌ها معرفی شده‌اند.
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران گزیده قیمت‌ محصولات کشاورزی در فصل تابستان امسال را اعلام کرد.  
 
غلات/گندم
 
در فصل تابستان امسال قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور ۱۱۲۳۱ ریال بوده است. استان یزد با ۱۳۲۸۹ ریال بیشترین و استان قزوین با ۱۰۵۵۱ ریال کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور ۱۲۶۳۷ ریال بوده است که در نتیجه متوسط قیمت‌های فروش به دولت و آزاد آن به رقم ۱۲۳۳۴ ریال رسیده است.  
 
قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان ۹۴ افزایشی معادل ۸.۳۶ درصد داشته است.
 
جو
 
در فصل تابستان ۱۳۹۵ قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور ۸۲۸۶ ریال بوده است. استان تهران با ۱۱۶۲۱ ریال بیشترین و استان قزوین ۷۲۱۳ ریال کمترین قیمت‌های فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ۹۴ معادل ۴.۲۹ درصد کاهش داشته است.
 
شلتوک
 
در فصل تابستان ۱۳۹۵ قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور ۳۳۸۸۸ ریال بوده است، استان مازندران با ۳۴۷۸۹ ریال بیشترین و استان گلستان با ۳۱۸۰۶ ریال کمترین قیمت‌های فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول ۲۶.۶۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال ۹۴ افزایش داشته است.
 
نخود
 
قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در فصل تابستان ۱۳۹۵ در کل کشور ۴۲۸۷۱ ریال بوده است که استان اردبیل با ۵۳۴۵۳ ریال بیشترین و استان ایلام با ۳۳۶۰۹ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ۹۴ افزایشی معادل ۵۰.۳۵ درصد داشته است.
 
عدس
 
در فصل تابستان ۱۳۹۵ قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم ۴۶۵۶۰ ریال رسید که استان کردستان با ۶۲۶۰۰ ریال بیشترین و استان کرمانشاه با ۳۳۱۰۹ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته است. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۲۱ درصد افزایش داشته است.
 
محصولات جالیزی/هندوانه
 
در فصل تابستان ۱۳۹۵ قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور ۴۲۵۱ ریال بوده است. استان کهکیلویه و بویراحمد با ۸۰۱۴ ریال بیشترین و استان همدان با ۲۹۵۷ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ۹۴ افزایشی معادل ۷۵.۸۰ درصد داشته است.
 
خربزه
 
در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور ۷۸۵۹ ریال بوده است. استان‌های گیلان با ۱۵۶۱۴ ریال بیشترین و استان خوزستان با ۲۹۵۶ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان ۹۴ با افزایش ۴۵.۳۳ درصدی مواجه بوده است.
 
خیار
 
در تابستان سال ۱۳۹۵ قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم ۹۹۱۳ ریال رسید. استان سمنان با ۱۸۴۰۱ ریال بیشترین و استان خوزستان با ۵۹۶۹ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش خیار نسبت به تابستان ۹۴ کاهشی معادل ۴.۱۷ درصد داشته است.
 
سبزیجات/سیب‌زمینی
 
در تابستان ۱۳۹۵ قیمت فروش هر یک کیلوگرم سیب‌زمینی در کل کشور ۳۵۹۲ ریال بوده است. استان مازندران با ۹۹۸۹ ریال بیشترین و استان همدان با ۳۲۴۸ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان سال ۹۴ معادل ۴۲.۲۶ درصد کاهش داشته است.
 
گوجه فرنگی
 
در تابستان ۱۳۹۵ قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور ۳۵۸۰ ریال بوده است. بالاترین قیمت فروش را استان کهکیلویه و بویر احمد با ۱۴۸۷۵ ریال و پایین‌ترین قیمت فروش را استان همدان با ۲۹۲۲ ریال داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۷.۴۳ درصد کاهش داشته است.
 
بادمجان
 
در فصل تابستان ۱۳۹۵ قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور ۵۲۸۰ ریال بوده است. استان گیلان با ۱۷۷۴۳ ریال بالاترین و استان لرستان با ۲۵۵۰ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان ۹۴ نیز معادل ۲۴.۰۸ درصد کاهش داشته است.
 
پیاز
 
در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ۵۸۴۴ ریال بوده است. استان گیلان با ۲۳۴۸۵ ریال بالاترین قیمت فروش و استان مرکزی با ۳۹۱۸ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان ۱۳۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۳۵.۵۴  درصد افزایش داشته است.
 
میوه‌ها/هلو
 
در فصل تابستان ۱۳۹۵ قیمت فروش هر یک کیلوگرم هلو در کل کشور ۲۱۵۹۸ ریال بوده است. استان ایلام با ۳۴۶۰۱ ریال بیشترین و استان زنجان با ۱۱۶۴۷ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۴ معادل ۱۹.۶۸ ریال بوده است.
 
گیلاس
 
در تابستان ۱۳۹۵ قیمت فروش هر یک کیلوگرم گیلاس در کل کشور ۴۳۴۰۵ ریال بوده است. استان یزد با ۶۰۰۰۰ ریال بیشترین و استان خراسان شمالی با ۲۲۸۴۵ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان ۱۳۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ کاهشی معادل ۱۰.۷۰ درصد رشد داشته است.
 
آلبالو
 
در فصل تابستان ۱۳۹۵ قیمت فروش یک کیلوگرم آلبالو در کل کشور ۲۹۴۷۹ ریال بوده است. بیشترین و کمترین قیمت فروش در کل کشور به ترتیب ۴۳۳۳۳ ریال و ۲۵۳۲۹ ریال بوده است که به ترتیب به استان‌های یزد و اردبیل تعلق داشته است. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان ۱۳۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۶.۸۴ درصد افزایش داشته است.
 
زردآلو
 
در فصل تابستان ۱۳۹۵ قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور ۳۰۱۱۶ ریال بوده است. استان قم با ۳۹۱۵۳ ریال بیشترین و استان کرمانشاه ۱۹۳۳۳ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش زردآلو نسبت به تابستان ۹۴ با افزایش ۶.۵۹ درصدی مواجه بوده است.
 
سیب درختی
 
قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در فصل تابستان ۱۳۹۵ در کل کشور ۱۸۸۲۰ ریال بوده است. استان سمنان با ۳۲۶۲۱ ریال و استان لرستان با ۸۰۰۰ ریال به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش در کل کشور بوده‌اند. قیمت فروش این محصول در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۱۰.۷۴ درصد رشد داشته است.
 
انگور 
 
قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در فصل تابستان ۱۳۹۵ در کل کشور ۹۶۹۷ ریال بوده است. استان ایلام با ۲۹۸۳۷ ریال و استان مرکزی با ۷۲۳۴ ریال به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش در کل کشور بوده‌اند. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان ۱۳۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۱۰.۵۱ درصد کاهش داشته است.

نوشته شده در 16/09/1395 سه شنبه ساعت 21:11:22 توسط samira


بازگشت به صفحه صنایع غذایی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید