خانواده Aextoxicaceae
خانواده  Aextoxicaceae

خانواده  Aextoxicaceae

فرم کلی تیره: درختانی کوچک یا درختچه ای. برگ ها متناوب، غیرپوشش دار و ساده. پهنک برگ یکپارچه، رگبرگ ها پرمانند. برگ ها بدون گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.
 
آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص. دارای کرک. پهنک دارای مجاری ترشحی.
 
آناتومی ساقه: دارای مجاری ترشحی. دارای کامبیوم چوب پنبه ای، در ابتدا سطحی. بافت های آوندی در یک استوانه. فاقد آبکش داخلی. توسعه لایه ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی.
 
تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، دارای خاصیت زنده زایی.
 
گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت مجتمع در گل آذین های خوشه ای یا چترمانند. گل آذین ها انتهایی یا جانبی، بدون دمبرگ. گل ها غیربراکته ای، کوچک، کمی نامنظم تا بسیار نامنظم، غیرمتقارن. گل ها چرخه ای، چهارچرخه ای. فاقد هیپانتیوم آزاد.
 
میوه غیرگوشتی، شکوفا، تک بذری. بذور غیرآندوسپرمی. جنین به خوبی تمایزیافته. جنین خمیده یا استوانه ای.
 
فیزیولوژی، فیتوشیمی: غیرسیانوژنی. فاقد آیریدوئید. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها. دارای پروآنتوسیانیدین ها.
 
جغرافیا، سیتولوژی: قدیم الحاره و استرالیا. نواحی گرمسیری.
 
طبقه بندی: زیر رده دولپه ای، راسته Ericales .
 
دارای 2 گونه و یک جنس Aegiceras .

نوشته شده در 09/03/1394 شنبه ساعت 18:07:38 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه گیاه شناسی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید