خانواده شیپوری Araceae
خانواده شیپوری Araceae

 خانواده شیپوری Araceae

خانواده بسیار مهم: به سه زیر گروه تقسیم می شوند:

1-    گیاهانی که با قلمه ساقه تکثیر می شوند (رشد طولانی دارند : می توان از قطعات ساقه استفاده کرد)

2-    گیاهانی که با پاجوش تکثیر می شوند (پاجوش: گیاه کوچکتری است کنار گیاه مادر که همه خصوصیات گیاه مادر را دارا است (ساقه و برگ و ریشه دارد) قلمه بخشی از گیاه است که فاقد ریشه است که همه خصوصیات گیاه مادر را دارا است. رشد طولی ساقه ندارند.

3-    گیاهانی که هم تولید پاجوش دارند و هم با قلمه تکثیر می شوند: رشد طولی ساقه دارند ولی خیلی شدید نیست. از روی طوقه آن ها گیاه جدید رشد می کند.


نوشته شده در 21/09/1392 پنجشنبه ساعت 00:48:28 توسط مهندس احمد یزدانی
ویرایش شده در 27/09/1392 چهارشنبه ساعت 09:04:14 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه گیاهان اپارتمانی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
کلاس اموزشی


روش فعالیت در انجمن کشاورزی


خانواده پسته آکانتاسه Acantaceae


خانواده پسته آکانتاسه Acantaceae