خانواده Agavaceae
خانواده Agavaceae

خانواده Agavaceae

~ Liliaceae , Asparagaceae
 
فرم کلی تیره: گیاهانی علفی یا درختچه ای یا درخت مانند. برگ ها بخوبی توسعه یافته. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا دارای برگ های متراکم انتهایی؛ ریزوم دار. مستقل یا انگلی. شورپسند. برگ ها همیشه سبز؛ کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب؛ مارپیچی؛ پهن یا سه گوش؛ چرمی یا گوشتی، یا چرمی و گوشتی؛ بدون دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده؛ غیرزبانه ای. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای یا نوک تیز؛ با رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.
آناتومی برگ: دارای روزنه های آنوموسیتیک. مزوفیل فاقد سلول های موسیلاژدار، حاوی بلور. فاقد آوندهای برگ مانند.
آناتومی ساقه: گره ها چندحفره ای. بافت های آوندی اولیه شامل دسته های پراکنده. فاقد لایه ی ضخیم شونده ی ثانویه، یا دارای لایه ی ضخیم شونده ثانویه توسعه یافته از یک حلقه ساده. چوب محوری فاقد آوندها.
تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی نر، یا یک پایه ی ماده، یا دوپایه. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از اندام های ماده.
گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت مجتمع در گل آذین های خوشه ای. گل آذین ها انتهایی؛ معمولاً بزرگ؛ دارای اسپات. گل ها براکته ای؛ منظم تا گاهی نامنظم؛ چرخه ای؛ پنج چرخه ای.
میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ شکوفا یا غیرشکوفا؛ کپسولی یا سته ای. کپسول ها لوکولی سید. بذور آندوسپرمی. آندوسپرم روغنی. بذور فاقد نشاسته. دارای یک لپه. جنین بدون انحنا. پوسته دارای فیتوملان؛ سیاه رنگ.
فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی CAM . غیرسیانوژنی. فاقد آلکالوئیدها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها. فاقد پروآنتوسیانیدین ها. دارای فلاونول ها یا فاقد آنها. فاقد الاژیک اسید.
جغرافیا، سیتولوژی: منطقه قطب شمال و جدیدالحاره. نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=30 .
طبقه بندی: زیررده تک لپه ای ها، راسته Asparagales .
 
دارای 400 گونه و 9 جنس شامل
 
Agave , Beschorneria, Furcraea, Hesperaloë, Littaea, Manfreda, Polianthes,
Prochnyanthes
 
 

نوشته شده در 15/03/1394 جمعه ساعت 17:02:33 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه گیاه شناسی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید