نکات مهم در استفاده از نانو کود بیولوژیک گندم و جو:

بطری را در محل سایه، دور از تابش مستقیم نور خورشید و حرارت مستقیم قرار دهید.

قبل از مصرف محتویات بطری را به خوبی تکان دهید.

از مصرف بیش از میزان مصرف شده اجتناب کنید.

در صورت نیاز پس از ۳۰ روز دوباره مصرف شود.

انواع نانو کودهای کلیترین اعم از نانو کودهای ماکرو و میکرو پس از رقیق شدن قابلیت اختلاط با یکدیگر را دارند. در سایر موارد موجود در بازار پیشنهاد می شود ابتدا در مقادیر اندک تست شود و در صورت عدم ایجاد مشکل، با یکدیگر مخلوط کنید.

روش مصرف:

موارد مصرف
روش مصرف
میزان مصرف

گندم و جو
بذر مال( بهترین روش مصرف)

یک تا دو لیتر از محصول را در ۵ لیتر آب رقیق کرده و روی بذر یک هکتار اسپری کنید اجازه دهید بذرها در محل سایه خشک شوندو سپس اقدام به کشت بذرها نمایید.
یک تادو لیتر

گندم و جو
آبیاری
دو تا سه لیتر در آب مورد نیاز آبیاری یک هکتار مزرعه

 

 شماره تماس خرید نانو کود

۰۹۱۰۱۳۶۹۲۳۳

مهندس رحیمی

basakco.com@gmail.com

گندم و جو,مزرعه گندم و جو,کشت بذر, نانو کودهای کلیترین,نانو کود,نانو کودهای ماکرو و میکرو,نانو کود بیولوژیک,نانو کود گندم و جو,خرید نانو کود کیلیترین,نانو کود بساک,نانو کود نانو زینو,نانو کود زراعت,خرید نانو کود کلات,