خسارت علف هرز
خسارت علف هرز

میزان خسارت علف هرز به چند عامل بستگی دارد:

نوع علف هرز

تراکم علف هرز: هر چه بیشتر شود خسارت زایی بیشتر خواهد شد.

عوامل مرتبط با تولید (نهاده ها)

هر چه گیاه بیشتر در حالت استرس و کمبود باشد خسارت زایی علف هرز بیشتر خواهد بود نباید اجازه داد که هیچ علف هرزی گل تولید کند و بذر بدهد.

در شرایط تنش زا مثل دیم و ... کنترل علف هرز می تواند فاحش باشد.

اگر علف هرز در تمام فصل وجود داشته باشد حتی می تواند تا 15% خسارت بزند.

اگر علف هرز بیشتر از 11 هفته در مزرعه باشد خسارت 100% به چغندر قند می زند ولی تا 4-3 هفته مشکل ساز نخواهد بود.

دوره رشد علف هرز که می تواند به گیاه خسارت بزند دوره بحرانی کنترل علف هرز می نامند و دوره ی رشدی از گیاه زراعی است که حتماً باید علف هرز مبارزه کنیم و قبل و بعد از این دوره مبارزه با علف های هرز ملزوم  نیست و مخرب نخواهد بود.

دوره بحرانی برای محصولات مختلف و برای یک محصول در شرایط مختلف متفاوت است. هر چه دوره بحرانی کنترل علف هرز طولانی تر باشد یعنی گیاه از نظر رقابت با علف هرز گیاه ضعیفی است و برعکس.

مثلاً برای چغندر قند از هفته 11-5 می تواند دوره بحرانی کنترل باشد.

کشت نشا می تواند علف هرز را کنترل کند و برای گیاهان ضعیف می باشد.

علف هرز خار شتر می تواند آسفالت را بشکافد.

جلبک آزورا برای تثبیت بیولوژیک N استفاده می شود (مرداب انزلی) و به عنوان علف هرز محسوب می شود.

مشکل خسارت مستقیم:

-         در عملیات برداشت مشکل ایجاد می کند.

-         علف های هرز به عنوان میزبان آفات و بیماری مطرح هستند.

-         در گرده افشانی گیاهان گلدار مشکل ایجاد می کند (جذب زنبور)

در IPM باید علف های هرز حاشیه زمین حفظ شود چون منبع جذب حشرات هستند و برای مبارزه با آفات به جای سم پاشی اصلی می توان علف هرز را سم پاشی کرد.

-         مسمومیت دام ها

مشکلات و خسارت غیر مستقیم:

1-    کاهش کیفیت محصولات دامی

2-    خطر آتش سوزی

3-    کاهش ارزش زمین

4-    تخریب فضای سبز و باندها و ...

5-    ایجاد آلرژی

6-    انرژی کارگری صرف حذف علف هرز می شود.


نوشته شده در 05/02/1393 جمعه ساعت 06:23:30 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه علف هرز


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید