درمان آرتروز با زالو
درمان آرتروز با زالو

با توجه به هجم روزانه ترویج زالو درمانی و تاثیر درمانی این موجود معجزه گر ما پیش بینی پیشرفت این درمان در کشور را میکردیم اما متاسفانه جامعه ما بحث زالو درمانی که بیس علمی و طبق علم مدرن میباشد هنوز در بین جامعه پزشکی ما به عنوان یک طب قدیمی و غیر اکادمیک یاد میکنند کما این که بیشتر پزشکان متخصص دنیا زالو درمانی را تایید کرده اند و در موارد قابل تشخیص این کار را انجام داده اند

ما سعی بر این داریم که با تیم متخصص و تحقیقاتی خود مقالات معتبر در مورد زالو درمانی را برای شما عزیزان بگذاریم و با ترویج تاثیر زالو درمانی بتوانیم پزشکان کشور را راغب به استفاده از این جراح کوچک کنیم

 

در مقاله زیر که در یکی از دانشگاه های معتبر ترکیه انتشار پیدا کرده است را برای شما شرح میدهیم

زالو درمانی ارتروز زانو

مقایسه اثربخشی دارویی زالو و روش TENS (تحیرک الکتریکی عصب) در درمان آرتروز اولیه از زانو
هدف این مقاله بررسی اثرات زالو درمانی در درمان آرتروز زانو از نظر طول مدت اثر و نشانه های امدادی و به مقایسه این نتایج با تحریک الکتریکی عصب بوده است.
تعداد 90 بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند که 46 نفر با زالو درمان و 44 نفر با تحریک الکتریکی عصب
این مقاله نشان داده است که هر دو گروه مورد مطالعه کاهش درد معنا داری در بیماران ارتروزی داشته فقط با این تفاوت که مزایای طولانی مدت تحریک الکتریکی عصبب کمی بیشتر از زالو درمانی است البته باید توجه کرد که هر دو در کاهش درد تاثیر بسزایی داشته اند(و به این نکته توجه کرد که زالو درمانی هزینه کمتری نسبت به تحریک الکتریکی عصب دارد) در کل هر دو این روش ها میتوانند جایگیزین مناسبی برای جراحی زانو برای درمان ارتروز باشند

 

 

arteruz-zalu

  1. Department of Family MedicineAtaturk UniversityYakutiye/ErzurumTurkey
  2. 2.Department of Physical Medicine and RehabilitationAtaturk UniversityYakutiye/ErzurumTurke

omparison of the effectiveness of medicinal leech and TENS therapy in the treatment of primary osteoarthritis of the knee

A randomized controlled trial

Abstract

Objectives

The aim of this study was to evaluate the effects of leech therapy in the treatment of knee osteoarthritis in terms of duration of effectiveness and symptom relief and to compare these results with transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) therapy.

Material and methods

This study was designed as a prospective, single center, randomized, single-blind and parallel group study. A total of 90 patients were included in the study, 46 in the leech group and 44 in the TENS group. Primary outcome measures were changes of the pain scores in visual analogue scale (VAS) and Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) on the measurements day 0, 21 and 180. Secondary outcome measures were the changes in the sub-groups of the WOMAC scores. Five leeches were applied to the affected knee, once every week for 3 weeks.

Results

The VAS pain score showed a similar decrease in both groups in the evaluation on day 21 (p < 0.001). The course of the change of the VAS pain score in both groups was similar in the comparisons between groups. Long-term benefits of the TENS therapy group were slightly more than the leech therapy group. All the sub-scores of WOMAC in both therapy groups showed a similar decrease (p = 0.819). Throughout the study this decrease was statistically significant in both groups (p < 0.001).

Conclusion

Leech therapy relieves symptoms in patients with osteoarthritis of the knee and is as effective as TENS therapy in the management of osteoarthritis of the knee. This treatment has the potential of being an additional or alternative therapy for the non-surgical management of osteoarthritis of the knee.

 

Vergleich der Wirksamkeit von medizinischer Blutegel- und TENS-Therapie zur Behandlung der primären Gonarthrose

Eine randomisierte kontrollierte Studie

Zusammenfassung

Ziel

Ziel dieser Studie war es, die Wirkung der Blutegeltherapie zur Behandlung einer Gonarthrose bezüglich Wirksamkeitsdauer und Symptomlinderung zu beurteilen und diese Ergebnisse mit denen der transkutanen elektrischen Nervenstimulation (TENS) zu vergleichen.

Material und Methoden

Es handelte sich um eine prospektive, randomisierte, einfach verblindete Parallelgruppenstudie an einem Studienzentrum. Insgesamt 90 Patienten wurde in die Studie eingeschlossen, davon 46 in der Blutegelgruppe und 44 in der TENS-Gruppe. Primärer Endpunkt waren Veränderungen der Schmerzscores auf der visuellen Analogskala (VAS) und dem Western Ontario sowie dem McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) an den Tagen 0, 21 und 180. Sekundärer Endpunkt waren Veränderungen in den Subgruppen des WOMAC-Scores. Fünf Blutegel wurden auf dem betroffenen Knie aufgesetzt, 1‑mal pro Woche für 3 Wochen.

Ergebnisse

Der VAS-Schmerzscore zeigte bei der Beurteilung an Tag 21 einen ähnlichen Rückgang in beiden Gruppen (p < 0,001). Die Veränderungen des VAS-Schmerzscores zeigten im Vergleich beider Gruppen einen ähnlichen Verlauf. In der TENS-Gruppe überwogen die langfristigen Vorteile geringfügig im Vergleich zur Blutegelgruppe. Alle Subscores des WOMAC zeigten über die gesamte Studiendauer (p = 0,001) in beiden Therapiegruppen einen vergleichbaren Rückgang (p = 0,819).

Schlussfolgerung

Die Blutegeltherapie lindert die Symptome bei Patienten mit Gonarthrose und ist bei der Behandlung einer Gonarthrose genauso wirksam wie die TENS-

Therapie. Diese Behandlung hat das Potenzial einer Zusatz- oder Alternativbehandlung bei der nichtoperativen Therapie der Gonarthrose.

زالو درمانی زانو,زالو درمانی آرتروز,زالو درمانی پا,تاثیر زالو درمانی,مقاله در مورد زالو درمانی,مقاله زالو درمانی,زالو درمانی علمی,زالو درمانی اکادمیک,پرورش زالو درمانی,درمان با زالو,زالو پزشکی,

 

 

 


نوشته شده در 05/10/1395 ساعت 01:14:06 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه پرورش زالو


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
درباره انجمن متخصصان زالو

انجمن متخصصان زالو با  مدیریت مهندس  احمد یزدانی مولف کتاب پرورش زالو   و ازمشاوران برتر پرورش  زالو   به روش   نوین و مدرن روز دنیا    که تا به حال  فارم های زیادی را در ایران با مشاوره خود راه اندازی کرده اند و همین طور  مدرس  دوره های  پرورش زالو  اماده مشاوره و راهنمایی شما  عزیزان هستند.شما میتوانید از طریق سایت فیلم شبکه یک انجمن متخصصان زالو را دانلود کنید. 
ahmadyazdani@ut.ac.ir 
02632800260

فروشگاه خرید و فروش زالو
زالو درمانی
برچسب های زالو