دستورالعمل مصرف نانو کود براي برای گندم و جو
دستورالعمل مصرف نانو کود براي برای گندم و جو

دستورالعمل مصرف نانو کود براي برای گندم و جو :

برای گندم و جو دو روش کلی وجود دارد : الف – روش بذرمال، ب- روش بدون بذرمال

الف – روش بذرمال :

1 – در این روش ( برای کشت دیم ضروری و برای کشت آبی نیز قابل استفاده است اما ضروری نیست) در زمان کاشت به ازای حداکثر 180 کیلوگرم بذر یک کیلوگرم نانوکود بیولوژی ویژه گندم و جو و یا چندمنظوره به صورت بذرمال استفاده گردد (روش بذرمال در راهنمای جعبه وجود دارد).

2 – در زمان توسعه پنجه (در مناطق سرد حدود اواخر اسفند) و قبل از ساقه دهی در صورتیکه کشت آبی باشد به ازای هر هکتار 5/1 کیلوگرم نانوکود چندمنظوره + 5کیلوگرم ماکرمیکرو کامل همراه با آب آبیاری کوددهی شود.

در صورتیکه کشت به صورت دیم باشد به ازای هر هکتار 1 کیلوگرم ZFM     سوپرپلاس + 1 کیلوگرم ماکرومیکرو کامل مخلوط و برای هر هکتار محلولپاشی مب گردد. این عمل در دو مرحله و ترجیحاً قبل یا بعد از بارندگی انجام شود.

3 -  در مرحله ساقه دهی :

روش آبیاری : در این مرحله به ازای هر هکتار 5 تا 10 کیلوگرم ماکرومیکرو کامل (برحسب کیفیت خاک) به همراه یک کیلوگرم ZFM     سوپرپلاس مخلوط و با آب آبیاری به خاک اضافه گردد.

روش دیم : در این روش به ازای هر هکتار یکبار محلولپاشی به نسبت 3 در هزار ماکرومیکرو کامل بیوزر استفاده گردد.

ب – روش بدون بذرمال:

در این روش مراحل مشابه مراحل قبل است با این تفاوت که در مرحله توسعه پنجه (مرحله 2 فوق الذکر) در دو مرحله متوالی همراه با آب آبیاری استفاده می گردد.


نوشته شده در 22/08/1395 شنبه ساعت 23:28:50 توسط samira


بازگشت به صفحه نانو کود


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید