دستورالعمل مصرف نانو کود براي یونجه
دستورالعمل مصرف نانو کود براي یونجه

دستورالعمل مصرف نانو کود براي یونجه :

 
برای یونجه می توان روش بذرمال استفاده نمود . البته به دلیل ریز بودن دانه های یونجه می توان از این روش نیز استفاده نکرد.
 
1 – برای بذرمال به ازای هر هکتار 5/0 کیلوگرم پودر بیوزر استفاده می گردد (روش بذرمال در راهنمای کود وجود دارد).
 
در صورتیکه سیستم آبیاری به صورت بارانی باشد، روش بذرمال ارجحیت دارد. اما اگر آبیاری به صورت غرقابی است روش بذرمال ضرورت ندارد.
 
2 – در آبیاری غرقابی پس از کاشت در مرحله ارتفاع 15 سانتی متری از نانوکودبیولوژی ویژه یونجه (یا چند منظوره) به میزان 1 کیلوگرم در هکتار در دو مرحله متوالی آبیاری استفاده می گردد.
 
در ابیاری تحت فشار از طریق سیستم آبیاری به ازای هر هکتار 5/1 کیلوگرم نانوکودبیولوژی یونجه طی دو مرحله وارد مزرعه می گردد.
 
در صورتیکه آبیاری بارانی است اما تانک تغذیه کود وجود نداشته باشد، می توان به ازای هر هکتار 2 کیلوگرم نانو کودبیولوژی به روش محلول پاشی با دستگاه سم پاش) 24 ساعت قبل از آبیاری انجام و سپس آبیاری انجام شود.
 
3 – در مرحله رشد رویشی قبل از گلدهی به ازای هر هکتار 8 کیلوگرم ماکرومیکرو کامل + 2 کیلوگرم ZFM     سوپرپلاس مخلوط و وارد زمین گردد. این مقدار را می توان از طریق آبیاری بارانی در یک مرحله و از طریق آبیاری غرقابی در دو مرحله هر مرحله 5 کیلوگرم استفاده نمود.  در صورتیکه از روش محلول پاشی استفاده می گردد به ازای هر هکتار 1 کیلوگرم ZFM     سوپرپلاس + 2 کیلوگرم ماکرومیکرو کامل مخلوط و محلول پاشی نمود. این نوع کود دهی طی 2 تا 3 مرحله به فاصله حداقل 7 روز تکرار شود.

نوشته شده در 26/08/1395 چهارشنبه ساعت 18:27:20 توسط samira


بازگشت به صفحه نانو کود


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید