دستورالعمل مصرف نانوکود برای برنج
دستورالعمل مصرف نانوکود برای برنج

دستورالعمل مصرف نانوکود برای برنج


برای برنج مصرف کودهای بیوزر عمدتا بعد از نشا کاری می باشد. برای خزانه می توان از بذرمال نیز استفاده نمود. مقدار مصرف به صورت بذرمال باید دقیق و براساس دستورالعمل ذیل باشد. استفاده به صورت بذرمال اختیاری است اما می تواند در توسعه ریشه موثر باشد. مراحل استفاده از کودهای بیوزر به شرح ذیل است:
1- در خزانه: در این مرحله براساس مساحت خزانه مقدار کود تعیین می شود. به ازا، هر مترمربع خزانه 1 گرم نانوکود بیولوژی بیوزر ویژه برنج (یا نانوکود چند منظوره) مصرف می شود. این مقدار را می توان به صورت بذرمال استفاده نمود. در روش بذرمال مقدار کود مورد نیاز را در نیم تا یک لیتر آب حل کرده و سپس بر روی بذور اسپری کرده و پس از اختلاط کشت انجام گردد. این مرحله مفید می باشد اما ضروری نیست.
2 – یکهفته پس از کشت نشا یک و نیم کیلوگرم در هکتار بیوزر ویژه برنج مصرف شود. برای این منظور می توان کود را در ظرف 2 لیتری حل کرده و سپس در یک بشکه 100 لیتری آب دارای شیر خروجی محلول کرده و همزمان با آب آبیاری وارد زمین نمود. در این مرحله انتهای کرت باید به مدت حداقل 24 ساعت بسته باشد.
در صورتیکه عمل فوق امکان پذیر نباشد می توان قبل از انتقال نشا از خزانه به مزرعه 2 کیلوگرم در هکتار بیوزر ویژه برنج را در سطح زمین به صورت محلول پاشی اسپری کرده (و یا پودر بیوزر را با 10 کیلوگرم خاک نرم مخلوط نموده و با دست در زمین پخش نمود) و سپس ماله کشی کرده و اقدام به کشت نشا نمود.
3- دو هفته پس از مصرف بیوزر (مرحله 2) یک و نیم کیلوگرم بیوزر ویژه برنج را مجددا استفاده نمائید. برای این منظور می توان به یکی از روش های فوق الذکر عمل نمود.
4 - در مرحله ساقه دهی :
در این مرحله به ازای هر هکتار 5 تا 10 کیلوگرم ماکرومیکرو کامل بیوزر(برحسب کیفیت خاک) به همراه یک کیلوگرم ZFM سوپرپلاس مخلوط و همراه با آب آبیاری به خاک اضافه گردد.
در صورتیکه به دلیل پیوستگی آبیاری بین مزارع امکان مسدود کردن آب درون مزرعه به مدت 24 ساعت امکان پذیر نباشد، می توان در سه مرحله (شروع ساقه دهی، ساقه دهی و قبل از گلدهی) و در هرمرحله 3 کیلوگرم ماکرومیکروکامل بیوزر(20-20-20) +300 گرم ZFM سوپرپلاس را محلول پاشی نمود.


 


نوشته شده در 23/08/1395 ساعت 17:27:22 توسط samira


بازگشت به صفحه نانو کود


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید