دستورالعمل مصرف نانوکود برای زعفران
دستورالعمل مصرف نانوکود برای زعفران

دستورالعمل مصرف نانوکود برای زعفران :

 
با رعایت دستورالعمل زیر براساس آزمایشات انجام شده در استان خراسان جنوبی ارائه می گردد. رعایت نکات موجب افزایش تولید در واحد سطح و افزایش کیفیت زعفران خواهد شد.
 
    1 – در زمان کاشت به ازای هر هکتار1.5کیلوگرم نانوکود بیولوژی چند منظوره بیوزر را حل کرده و بر روی پیاز زعفران اسپری نمائید. و سپس کشت انجام می گردد.
 
2 – در اوایل پائیز همزمان با اولین و دومین آبیاری به ازای هر هکتار 1.5 کیلوگرم نانو کود چندمنظوره استفاده گردد. این عمل را می توان همراه با کود دامی نیز استفاده نمود.
 
3 – بسته به شرایط اقلیمی محل کشت زعفران، در بهمن یا اسفند به ازاء هر هکتار 2 کیلوگرم ماکرو میکرو کامل بیوزر + 1 کیلوگرم نانوکلات ZFM سوپرپلاس به صورت محلول پاشی استفاده گردد. در صورتیکه خاک از نظر تغذیه ای فقر زیادی داشته باشد. بهتر است این توصیه 2 بار به فاصله 20 روز انجام شود. این عمل موجب  توسعه پیاز زعفران و افزایش توان گیاه برای تولید زعفران در پائیز سال بعد می گردد.

نوشته شده در 26/08/1395 چهارشنبه ساعت 19:02:48 توسط samira


بازگشت به صفحه نانو کود


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید