دستورالعمل مصرف نانوکود برای لوبیا
دستورالعمل مصرف نانوکود برای لوبیا

دستورالعمل مصرف نانوکود برای لوبیا : 

 
برای لوبیا دو روش کلی وجود دارد : الف – روش بذرمال، ب- روش بدون بذرمال
الف – روش بذرمال :
1 – در این روش در زمان کاشت به ازای حداکثر 180 کیلوگرم بذر یک کیلوگرم نانوکود 
بیولوژی ویژه لوبیا و یا چندمنظوره به صورت بذرمال استفاده گردد (روش بذرمال در راهنمای همراه کود وجود دارد). 
2 – در زمان قبل از گلدهی به ازای هر هکتار1.5 کیلوگرم نانوکود چندمنظوره + 5
کیلوگرم ماکرمیکرو کامل همراه با آب آبیاری کوددهی شود.
3 - در مرحله بعد از گلدهی(مرحله تشکیل غلاف) :
در این مرحله به ازای هر هکتار 5 تا 10 کیلوگرم ماکرومیکرو کامل (برحسب کیفیت 
خاک) به همراه یک کیلوگرم ZFM سوپرپلاس مخلوط و با آب آبیاری به خاک اضافه گردد.
 این مرحله را می توان به صورت محلول پاشی در دومرحله به فاصله یک هفته نیز 
انجام داد. که در هر مرحله 3 کیلوگرم ماکرومیکروبیوزر(20-20-20)+ نیم کیلوگرم ZFM 
سوپرپلاس مخلوط و محلول پاشی انجام می گردد. استفاده همزمان با آفت کش ها 
مانعی ندارد اما باید به جای 3 کیلوگرم ماکرومیکروبیوزر 2 کیلوگرم در مخلوط استفاده 
گردد.
 ب – روش بدون بذرمال:
 
در این روش مراحل مشابه مراحل فوق است با این تفاوت که در مرحله رویشی 
(معادل مرحله 2 فوق الذکر) در دو مرحله کود آبیاری انجام می گردد. یکی زمانیکه 
ارتفاع بوته ها حدود 15 سانتی متر در این مرحله به ازاء هر هکتار یک و نیم کیلوگرم 
نانوکود بیولوژی وِیژه لوبیا و در مرحله قبل از گلدهی یک و نیم کیلوگرم چندمنظوره + 5
کیلوگرم ماکرمیکرو کامل همراه با آب آبیاری کوددهی شود.
بقیه مراحل مشابه مراحل فوق می باشد.

نوشته شده در 26/08/1395 چهارشنبه ساعت 18:57:36 توسط samira


بازگشت به صفحه نانو کود


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید