دستورالعمل مصرف نانوکود برای کیوی
دستورالعمل مصرف نانوکود برای کیوی

دستورالعمل مصرف نانوکود برای کیوی:

 
    *با رعایت توصیه ذیل نیازی به مصرف کودهای شیمیائی اوره و انواع فسفاته ضروری نمی باشد.
 
*همچنین با توجه به نوع میوه در کیوی در محلول پاشی در مراحلی که میوه تشکیل شده است رعایت توصیه های ذیل ضروری است.
 
برای درخت کیوی میتوان به یکی از سه روش زیر عمل کرد:
 
الف- در صورتیکه هیچ سیستم آبیاری مشخص وجود نداشته باشد (مانند برخی مناطق شمالی) که آبیاری به صورت دستی انجام می شود روش چالکود مناسب است: 1 - در این روش به ازای هر درخت میانسال 40 گرم (حدود 2 قاشق غذاخوری) در محل ورود آب (به صورت دستی) در عمق حدود 15 تا 20 سانتی متری قرار می گیرد. اگر از کود دامی استفاده می گردد بهتر است همزمان با کود دامی از نانو کود بیولوژی ویژه باغات یا مرکبات استفاده گردد. در این مرحله به همراه نانو کود بیولوژیک به ازای هر درخت 200 گرم ماکرو میکرو کامل بیوزر نیز استفاده گردد. بهتر است نانو کود بیولوژیک در دو طرف درخت و در قسمت سایه انداز (حدود 1 تا 1.5 متر فاصله با تنه درخت) استفاده گردد.
 
    «لازم به توضیح است در روش چالکود میزان مصرف کود بیشترین مقدار در هکتار می باشد»
 
2 – در مرحله قبل از گلدهی یکبار با نانو کود ZFM     معمولی به میزان یک در هزار محلول پاشی انجام شود. این وضعیت به افزایش تعداد جوانه گل و باروری کمک میکند.
 
3 – پس از ریزش گل و تشکیل میوه در مرحله نارسی یکبار با ZFM     معمولی محلول پاشی به نسبت 1.5 در هزار انجام شود.
 
4 – یک هفته تا ده روز پس از مرحله 3 یکبار محلولپاشی با ماکرو میکرو کامل بیوزر ویژه کیوی به نسبت 3 در هزار انجام شود.
 
5 – در مناطقی که سابقه ریزش میوه زیاد است قبل از رسیدگی یکبار محلولپاشی با نانوکلات روی (21%) به نسبت 2 در هزار انجام شود.
 
ب – در صورتیکه سیستم آبیاری به صورت قطره ای می باشد به شکل زیر اقدام گردد:
 
1 – در اولین آبیاری به ازای هر هکتار 1.5کیلوگرم نانوکود بیولوژیک ویزه باغات در دو مرحله متوالی آبیاری استفاده گردد
 
2 – بهتر است قبل از گلدهی یکبار با نانوکلات ZFM     معمولی محلول پاشی انجام شود این عمل موجب افزایش تعداد گل، افزایش باروری و در نتیجه افزایش تولید می گردد.
 
3 – در آبیاری سوم و چهارم هر بار به ازای هر هکتار 10 کیلوگرم ماکرومیکرو کامل بیوزر ( 20 20 20 ) از طریق سیستم آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.
 
4 – در مرحله قبل از رسیدگی یکبار محلول پاشی با نانوکلات ZFM  معمولی به نسبت 2 در هزار انجام شود.
 
ج – در صورتیکه سیستم آبیاری به صورت غرقابی باشد به شکل زیر عمل شود:
 
1 – در مرحله آغازرشد و قبل از گلدهی به ازای هر درخت 200 گرم ماکرو میکرو بیوزر به اضافه 30 گرم (یک قاشق غذاخوری سر پر) نانوکود بیولوژی باغات به صورت چالکود استفاده گردد.
 
توضیح : در صورتیکه انجام این مرحله برای باغ دار مقدور نباشد باید در اولین آبیاری 20 کیلوگرم ماکرو میکرو کامل بیوزر+ 2 کیلوگرم نانوکود بیولوژی ویژه باغات یا چندمنظوره استفاده گردد. این مقادیر را می توان همراه با کود دامی استفاده نمود.
 
2 – در مرحله پس از ریزش گل و تشکیل میوه نارس یکبار محلول پاشی با ZFM معمولی به میزان 1.5در هزار قبل یا بعد از آبیاری استفاده گردد.
 
3 – قبل از رسیدگی، محلولپاشی به نسبت 2 در هزار با مخلوط کلات پتاس + نانوکلات روی انجام شود.
 

نوشته شده در 25/08/1395 سه شنبه ساعت 19:28:31 توسط samira


بازگشت به صفحه نانو کود


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید