دلایل و فواید تنظیم PH
دلایل و فواید تنظیم PH

دلایل و فواید تنظیم PH 

 
تنظیم PHآبیاری
 
جذب بهتر عناصر در خاک.
بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک.
فعالیت بیشتر ریشه.
نفوذپذیری خاک و تهویه.
کاهش بیماری های خاکزی.
افزایش میکروارگانیسم های مفید خاک.
رشد سریعتر محصولات.
افزایش چشمگیر محصولات.
افزایش کیفیت و انبارداری محصول.
 
 تنظیم PHمحلول پاشی:
بهبود خاصیت چسپندگی محلول
افزایش پخشیدگی محلول
جذب بهتر عناصر
تاثیر بیشتر سموم و کاهش مصرف سموم
تاثیر مثبت بر روی سلول روزنه برگ
 
 
 آیا میدانید که آبهایی که دارای PH بالا می باشند معمولا باعث کاهش کارایی کودها و سموم می شوند.
آبی که از اغلب چاههای کشاورزی كشور بیرون می آید بشدت قلیایی بوده و PH آن بشدت بالاست. 
 
بررسی ها نشان داده اند که PH بالای آبی که بمنظور محلول پاشی و پر کردن تانکرهای سم پاش استفاده میشود متأسفانه موجب شکسته شدن فرمولاسیون سموم و کودهای مورد استفاده و کاهش تاثیر آنها بر روی آفت میشود. 
 
در PH های بالاتر از 7 (آب های قلیایی) تاثیر بسیاری از سموم روی آفت کاهش پیدا میکند. 
 
در PH های بالاتر از 8 ، سم و کود به سرعت توسط آب تجزیه میشود. نکته جالب اینجاست که به ازای هر 1 درجه افزایش PH آب، میزان تجزیه شدن سم و کود 10 برابر افزایش پیدا میکند. 
 
برخی آفتکشها و کودها به محض اضافه شدن به آب دارای PH بسیار بالا، به سرعت تجزیه میشوند. در این شرایط، حتی قبل از شروع محلولپاشی، سم کُشنده  و کود با کیفیت به یک ماده بی اثر تبدیل میشوند. 
 
در بسیاری از نواحی دنیا که کشاورزی پیشرفته و مکانیزه دارند کشاورزان قبل از محلولپاشیPH  تانکر حاوی محلول را توسط دستگاهی بنام PH متر كنترل می کنند تا از میزان تأثیر سم یا کود اطمینان حاصل نمایند. 
متأسفانه بیشترین مقدار PH آب كشاورزی در تابستان ، درست در فصل اوج نیاز به محلولپاشی رخ میدهد. 
 
☘️مطالعات نشان داده اند بهترین PH برای آب سم پاشی بین 4 تا 7 است.
 
 این محدوده PH آب در بسیاری از نواحی كشور یک رؤیاست و بهترین راه حل، آن است که قبل از اضافه نمودن سم یا کود به تانکر PH  آب داخل تانکر توسط PH متر کنترل شود و در صورت وجود PH بالا، با استفاده از مواد شیمیایی مخصوص، PH  را به زیر 7 کاهش داده و پس از آن سم یا کود را به آب اضافه کرده و محلولپاشی را انجام داد.
 

 


نوشته شده در 09/12/1395 دوشنبه ساعت 18:56:23 توسط samira


بازگشت به صفحه خاکشناسی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید