روش کنترل زراعی علف هرز
روش کنترل زراعی علف هرز

کنترل زراعی Cultural weed control

روش هایی هستند که به بالا بردن قدرت رقابتی گیاه زراعی با علف هرز کمک می کنند.

1.      انتخاب واریته یا رقم مناسب

2.      فاصله ردیف کاشت

3.      تاریخ کاشت

4.      تناوب

5.      گیاهان خفه کنده

6.      گیاهان پوششی

1-    رقابت واریته های مختلف متفاوت است

مثلا در گیاهی که برگ ها به صورت عمودی است نور راحت تر عبور می کند و بذور علف هرز راحت تر جوانه می زنند و گیاهان با برگ های افقی با ایجاد سایه اجازه رشد به اکثر علف های هرز نورپسند نمی دهند و علف های هرز سایه پسند نیز به دلیل نور کم و کوتاه خواهند ماند و توصیه می شود در زمین های آلوده به علف هرز جو بکاریم چون رقابت بالایی داشته و خاصیت آلکوپاتی ایجاد می کند. ارقام مختلف هم قدرت رقابتی متفاوتی دارند مثلاً گندم پا بلند قدرت رقابتی بالایی نسبت به گندم پاکوتاه دارند.

2-    انتخاب فاصله ردیف به چند عامل بستگی دارد

-         حداکثر عملکرد

-         عرض ماشین آلات

-         خاصیت آلکوپاتی گیاهان مثل خیار

-         هر چه فاصله کمتر باشد Canopy پوشیده شده و رقابت گیاه بالا رفته و اجازه رشد به علف هرز داده نمی شود.

مثلاً در ذرت برای افزایش عملکرد و کاهش علف هرز 50 سانتی متر می باشد ولی مجبور است 80-75 سانتی متر بگیرد ون کمباین برداشت در این عرض کار می کند.

و امروزه از کشت زیگزاگ استفاده می شود.

در این حالت برای افزایش عملکرد مجبوریم فاصله بین گیاهان روی ردیف را کاهش دهیم و رقابت بین گیاهان ایجاد می شود که کاهش عملکرد را به دنبال خواهد داشت و ضمناً فاصله زیاد بین ردیف باعث رشد علف هرز می شود.

هر چه فاصله بین ردیف ها کمتر باشد کنترل معتبر خواهد بود ولی با افزایش فاصله ردیف می توان از روش های تکمیلی مثل روش مکانیکی استفاده کرد بنابراین درجه کنترل افزایش می یابد.

3-    تاریخ کاشت در کنترل برخی از علف های هرز می تواند مناسب باشد.

و می تواند کشت زودهنگام بوده و یا تاخیر در زمان کاشت باشد. مثلاً کمی تاخیر در کشت گندم مقاومت به یولاف وحشی را افزایش می دهد. چون در این مدت علف هرز رشد کرده و با عملیات خاک ورزی که قبل از کاشت رخ می دهد. بسیاری از علف های هرز از بین خواهند رفت و در مورد علف های هرز تابستانه کشت زود هنگام باعث افزایش رقابت گیاه خواهد شد. (جو رقابت بالا ونخود رقابت پایین دارد)

توضیح گراف: کشت زود هنگام جو و نخود باعث افزایش تعداد گیاهان علف هرز و تعداد بذر آن ها می شود ولی کشت دیر هنگام باعث کاهش تعداد گیاهان علف هرز هم در نخود و هم در جو می شود ولی تعداد بذر تولیدی در رقابت با جو کاهش می یابد و جو توان رقابتی بالایی دارد.

4-    تناوب به این منظور انجام می شود:

-         افزایش و حفظ حاصلخیزی خاک

-         جلوگیری از رشد و ازدیاد آفات و بیماری ها

-         تنظیم الگوی کشت مناسب

-         کنترل گسترش علف های هرز

برخی از علف های هرز اختصاصی هستند و با تناوب کاشت می توان این علف های هرز را از بین برد.

-         جلوگیری از تثبیت و گسترش علف های هرزسازگار با محصول خاص (پیچک صحرایی و یولاف وحشی)

وقتی تناوب می دهیم نوع علف کش هم عوض خواهد شد و امکان ایجاد مقاومت در علف های هرز وجود نخواهد داشت.

اصول تناوب زراعی:

در تناوب باید گیاهانی را قرار دهیم که نیازهای متفاوت داشته باشند.

-         ریشه عمودی و عمیق- ریشه افشان

-         لگوم- غیر لگوم

-         گیاه پرمصرف- گیاه کم مصرف

-         گیاهان وجینی- غلاف دانه ریز-آشیل

توضیح گراف:

علف هرز گاو ؟؟؟؟ در اوایل فصل جوانه می زند ولی تاج خروس به دلیل ؟؟؟ بودن به گرم شدن هوا و در طول تابستان جوانه می زند.

بنابراین برای کنترل این علف های هرز باید گیاه را در خارج از فصل جوانه زنی علف هرز کشت کنیم مثلاً در تاج خروس از گیاه بهاره استفاده کنیم و می توان پس از جوانه زدن علف هرز از کنترل مکانیکی هم استفاده کرد.

در کشت چغندر قند هر روز زودتر کاشتن، 50 کیلوگرم افزایش عملکرد را به دنبال دارد و در کشت علف هرز گاو ؟؟؟ پس از جوانه زدن دیسک زده و سپس گیاه اصلی را می کاریم.

و بستر بذر باید در پایین آماده شود و زمین رها می شود و علف هرز های زیادی پس از عید ایجاد می شود که از علف  کش استفاده می شود و سپس Rurrow ایجاد شده و کشت می شود و در نخود درهفته اول اسفند کشت می کنیم.

؟؟؟؟

در ایجاد تناوب گندم- کلزا طی 5 سال جمعیت علف هرز به 60 و در حالت بدون تناوب به 800 رسید.

قرار گیری ؟؟؟ در تناوب زراعی استفاده از علف کش تری فلورالین علیه قیاق را فراهم می کند.

مدیریت کود:

برای افزایش حاصلخیزی محصول از کودهای شیمیایی استفاده می کنیم و استفاده نا بجا عوارض زیادی از جمله طغیان برخی از علف های هرز را به دنبال خواهد داشت.

عوامل تاثیر گذار روی ترکیب و تراکم علف های هرز: مقدار کود، نوع کود، زمان مصرف، نحوه کاربرد، تعداد دفعات کود دهی

Fig

کود نیتروژن 134-67-0 کیلوگرم و تراکم های مختلف علف های هرز رشد گندم در عدم حضور یولاف وحشی با کود 67 کیلوگرم نیتروژن افزایش عملکرد نشان داد و با تراکم 5 بوته علف هرز در متر مربع کود دادن یا ندادن اهمیتی ندارد و در تراکم های بالا هر چه بیشتر شود میزان عملکرد کاهش می یابد.

گیاهان یک نیاز محدود به نیتروژن دارند ولی علف های هرز تا نیاز Lux هم می تواند جذب و کارایی جذب بالایی دارد و قدرت رقابت علف هرز افزایش خواهد یافت.

نوع کودی که علف هرز ترجیح می دهد با گیاه زراعی فرق می کند.

در آزمایش میان ذرت و علف هرز تاج خروس، در ذرت کود نیترات و آمونیوم با هم فرقی ندارد ولی علف هرز ترجیح می دهد کود را به صورت نیترات جذب کند. بنابراین بهتر است برای کنترل علف هرز از کود آمونیوم استفاده شود.

بهترین زمان کود دهی در گیاهان مختلف متفاوت است:

Fig

کود نیتروژن در فصل بهار و پاییز برای گیاهان یولاف وحشی و ؟؟؟؟ و سلمه تره داده شده که کود نیتروژن در پاییز باعث افزایش تراکم گیاهان شده است و کاربرد نیتروژن در بهار برای کنترل علف های هرز بهتر است.

وقتی در منطقه ای سرمای زمستانه رخ دهد احتمال طغیان علف هرز خاک شیر زیاد است. تاثیر نحوه کود دهی بر بیوماس علف های هرز:

بدون کود، کود دهی نواری، کود دهی Booadcot

بهترین روش کاربرد کود برای حداکثر استفاده در گیاه و کاهش مصرف در علف هرز به صورت تزریق در منطقه ریشه گیاه و بدترین حالت  پخش به صورت یکنواخت است


نوشته شده در 26/06/1393 چهارشنبه ساعت 15:14:15 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه علف هرز


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید




 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید