روش کنترل مکانیکی و فیزیکی علف هرز
روش کنترل مکانیکی و فیزیکی علف هرز

روش کنترل مکانیکی و فیزیکیعلف هرز 

1-    وجین دستی

2-    قطع گردن

3-    شخم

4-    آتش-سوزاندن

5-    مدیریت آب

6-    مالچ غیر زنده

7-    آفتاب دهی

ابتدایی ترین روش برای مبارزه با علف هرز که شامل کندن علف های هرز با دست یا ابزارهای ابتدایی مثل فوکا و بیلچه و چنگک

بهترین زمان: مرحله گیاهچه (دوره بحرانی و 6-4 هفته پس از ؟؟؟؟)

در سطوح کوچک و محصولات گران قیمت از این روش استفاده می شود و همچنین در کشت ارگانیک هم باید استفاده کرد. گاهی اوقات همراه کنترل شیمیایی وجین نیز توصیه می شود.

مزایا: برای کنترل علف های هرز یکساله بسیار موثر است- اثر سود بر محیط زیست ندارد.

معایب: هزینه بالا، مشکل تامین کارگر در سطوح وسیع

قطع کردن علف هرز :

برای کنترل علف های هرز بلند قد مناسب است و برای علف های هرز کوتاه و خوابیده کاربرد ندارد (مثلاً در استفاده از Mover) و یکی از مشکلات این روش در چمن و علف هرز شبدر می باشد. در مکان هایی استفاده می شود که هدف کنترل پوشش گیاهی باشد نه از بین بردن ؟؟؟ آن ها.

این روش برای علف هرز یکساله کاربرد دارد.

ولی در علف هرز چند ساله با قطع کردن متوالی از بذر دادن علف های هرز جلوگیری می شود که سبب کاهش ذخیره اندام های زیر زمینی می شود. قطع کردن باید قبل از اینکه گیاه بتواند مواد غذایی ذخیره کند استفاده می شود و بهترین زمان موقعی است که ذخیره گیاه در حداقل باشد.

(Mover، ماشین چمن زنی، داس های مخصوص)

Fig: در حالت عادی گیاه پس از زمستان گذرانی با ذخیره غذایی در ابتدای فصل گیاه جدید استقرار می دهد مثل قیاف

و پس از اتمام رشد رویشی مجدداً شروع به ذخیره اندام زیر زمینی می کند و اگر در این مرحله عمل قطع کردن را انجام دهیم باز هم می تواند اندام ذخیره ای ایجاد کند و برای جلوگیری از این کار، قطع کردن را مداوم تر تا آخر فصل انجام می دهیم. (در رابطه با قطع کردن و علف های هرز چند ساله و کنترل آن ها)

شخم:

مهم ترین روش می باشد و هدف از شخم زدن در کشاورزی مدرن کنترل علف های هرز می باشد و در روش Minmum tillage شخم را حذف کرده و از علف کش های عمومی مثل پاراکوات و ... استفاده می شود و بذر را بدون شخم روی زمین می پاشند و بعداً با علف کش انتخابی علف های هرز را کنترل می کند (با این کار هزینه ها پایین آمده و مدت زمان کاشت کاهش می یابد)

اگر هر سال مزارع شخم شوند علف های هرز دو ساله و تعدادی از چند ساله ها از بین می روند چون اندام های زیر زمینی این گیاهان هست که مقاومت بر یخبندان و ... ایجاد می شود و شرایط مناسب نخواهد داشت.

کلوخ زمانی ایجاد می شود که شخم در شرایط مرطوب خاک انجام شود.

این شیوه از قدیمی ترین روش هاست که وسیع ترین دامنه عمل را در کنترل علف های هرز دارد و در روش no-tilaage باید از علف کش های Post-??? استفاده می شود.

تاثیر ثانویه شخم روی ؟؟؟؟ فیزیکی و فعالیت های بیولوژیک و شیمیایی خاک می پاشد و حتی در روش no-tillage هم توصیه می شود که هر 5-4 سال یک بار شخم انجام شود.

شخم چگونه علف هرز  را از بین می برد؟

با انجام شخم، اندام های علف هرز تکه تکه شده و این اندام ها را از خاک خارج کرده و در شرایط خشک و ؟؟؟؟ و قرار گیری در سطح خاک از بین می روند و یا اینکه علف های هرز را در عمق زیاد دفن می کنند و امکان رشد مجدد را به علف هرز ؟؟؟؟

و بهترین نتایج در هوای گرم و زمانی که سطح خاک خشک باشد ایجاد می شود.

اگر سطح خاک مرطوب باشد علاوه بر ایجاد کلوخ و افزایش مصرف انرژی وقتی که اندام های زیر زمینی تکه تکه شدند در شرایط مرطوب بهتر رشد کرده و عملاً علف های هرز چندین برابر می شوند و در نتیجه کلوخه شدن و سله بستن از رشد گیاهچه زراعی جلوگیری می شود.

زیان های شخم:

باعث پودری شدن خاک شده و در نتیجه حفظ فرسایش بادی را در خاک های سبک و فرسایش آبی در زمین های شیب دار افزایش می دهد. جابجایی بذرهای علف های هرز از عمق به سطح و برعکس و می تواند مفید یا مضر باشد برای بذر دانه ریز ؟؟؟؟ در عمق مناسب است ولی آمدن بذر علف هرز به سطح  مشکل آفرین است.

ابزار شخم می تواند باعث انتقال بذرهای علف هرز و اندام های تولید مثلی رویشی علف های هرز چندین ساله به مناطق غیر آلوده شود.

توصیه می شود دستگاه وقتی در یک منطقه آلوده کار کرد باید مراقب باشد.

ابزار شخم:

بیل و ...، گاو آهن، دیسک ها، هرس ها، کولیتواتور (علف هرز ؟؟؟)

علف هرز کن دوار

گاو آهن بر گرنداردار: 

سه کار انجام می دهد.

خاک را بریده و بلند می کند. سپس برگردانده و خرد می کند در این روش خاک پوشش های گیاهی را دفن می کند و برای سیستم های ایران مناسب نیست و گاوآهن قلمی مناسب تر است و برگرداندن خاک نداریم. هنگامی که بقایای گیاهی زیادی روی زمین باشد قبل از استفاده از گاو آهن قلمی، پوشش را با دیسک خرد می کنیم.

برای خرد کردن و پس از استفاده از گاو آهن برگرداندن دار از دیسک استفاده می کنیم و باعث پاشیده شدن علف های هرز به جوانب شده و بقایای گیاهی خرد شده و کلوخه ها نرم می شود.

برای استفاده از علف کش، ابزار کلاسیک بهترین وسیله دیسک می باشد.

پنجه غازی: 

در حالتی که کنترلعلف هرز باشد، از پنجه غازی عریض استفاده می شود و پس از گاو آهن برگردان دار یا از پنجه غازی استفاده می کنیم و یا از علف کش ها استفاده می کنیم و در جایی که بقایای کم گیاهی وجود داشت استفاده می شود.

کولیتواتور:

برای کنترل علف های هرز بین ردیف های کاشت می باشد و در جوی کار می کند و علف های هرز روی ردیف را با استفاده از علف کش ها و ... کنترل می کنیم.

علف هرز کن دوار: محوری دارد که در زیر خاک می چرخد و علف های هرز را می برد و آسیبی به گیاه زراعی نمی رساند.

در کنترل مکانیکی: حتما باید کشت ردیف باشد و راننده تراکتور ماهر باشد

هرس های دندانه ؟؟؟؟ : برای کنترل علف هرز ؟؟؟ بسیار مناسب است چون اندام رویشی را از داخل خاک جمع می کند.

هرس های سبک و دندانه ؟؟؟:

در گیاهان چند ساله مثل یونجه کارایی دارد و برخی از علف های هرز را از بین می برد و علاوه بر از بین بردن علف هرز با خراش در خاک امکان نفوذ بهتر هوا و آب وجود خواهد داشت و بسیار مناسب است.

برای کنترل بهتر از روش تلفیقی مکانیکی (علف هرز بین ردیف) و شیمیایی (علف هرز روی ردیف) استفاده می شود.

استفاده از Brush weeder نیز کاربرد دارد که در ابتدای رشد علف هرز در بین ردیف ؟؟؟؟ شده که باعث کنده شدن علف  های هرز می شود.

Fig: نوع شخم

عکس العمل علف های هرز مختلف به ابزارهای مختلف شخم متفاوت هستند. در بذور دانه درشت استفاده از گاو آهن برگردان دار رشد و توسعه بیشتر دارند ولی بذور دانه ریز در شرایط بدون شخم و یا کمترین جابجایی خاک عکس العمل ؟؟؟؟ نشان می دهند.

روش های مختلف شخم: گاوآهن برگردان دار-گاو آهن قلمی-بدون شخم

گیاهان علف هرز: (دانه درشت و پهن برگ) - (دانه ریز و برگ باریک)

در گاو آهن برگردان دار تعداد جمعیت افزایش می یابد ولی باعث کاهش جمعیت دم روباهی می شود و در حالت بدون شخم یا شخم قلمی جمعیت حداکثر می شود.

بذر ریز ها وقتی در عمق قرار می گیرند به دلیل عدم نور گیری و عدم تغذیه نمی توانند جوانه بزنند و بذر درشت ها وقتی در سطح قرار بگیرند توسط جوندگان و آفات و پرندگان و ... خورده شده و کاهش می یابد پس برای بذر ریز ها از گاو آهن برگردان دار و برای دانه درشت ها از روش بدون شخم یا حداقل شخم استفاده می شود.: ؟؟؟؟؟ (دانه درشت و پهن برگ) -؟؟؟؟ (دانه ریز و برگ باریک)

در گاو آهن برگردان دار تعداد جمعیت ؟؟؟؟ افزایش می یابد ولی باعث کاهش جمعیت دم روباهی می شود و در حالت بدون شخم یا شخم قلمی جمعیت حداکثر می شود.

بذر ریز ها وقتی در عمق قرار می گیرند به دلیل عدم نور گیری و عدم تغذیه نمی توانند جوانه بزنند و بذر درشت ها وقتی در سطح قرار بگیرند توسط جوندگان و آفات و پرندگان و ... خورده شده و کاهش می یابد پس برای بذر ریز ها از گاو آهن برگردان دار و برای دانه درشت ها از روش بدون شخم یا حداقل شخم استفاده می شود.


نوشته شده در 07/08/1393 چهارشنبه ساعت 13:28:33 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه علف هرز


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید