زالو طبی زالو درمانی زالو پزشکی خرید فروش
زالو طبی زالو درمانی زالو پزشکی خرید فروش
 

زالو طبی زالو درمانی زالو پزشکی خرید فروش

« سپس دیوچه را فراز گذارید تا منفعت او پدید آید . » همچنین « حکیم ارزانی » در کتاب خود به نام « طب اکبری » می نویسد : « دیوچه را به تازی علق گویند .

در زبان عربی نیز زالو را علق ( به فتح عین و لام ) می نامند .

مولف کتاب « العین » در این ماده می نویسد :

بعضی از اطباء که کتاب طبی خویش را به زبان فارسی نگاشته اند از زالو با عنوان « دیوچه » سخن گفته اند همچون « حکیم جرجانی » که در کتاب بزرگ طبی خود به نام « ذخیره خوارزمشاهی » می گوید : « سپس دیوچه را فراز گذارید تا منفعت او پدید آید . » همچنین « حکیم ارزانی » در کتاب خود به نام « طب اکبری » می نویسد : « دیوچه را به تازی علق گویند . » [1]

در زبان عربی نیز زالو را علق ( به فتح عین و لام ) می نامند .

مولف کتاب « العین » در این ماده می نویسد :

« العلقه : جنبنده ایست سرخ رنگ که در آب زندگی می کند . » [2]

همچنین صاحب کتاب « مجمع البحرین » در کتاب خود آورده :

« العلق : جنبنده ایست سیاهرنگ که در آب زندگی می کند و به بدن معلق گشته از آن خونخواری می کند . »[3]

استفاده از زالو برای درمان بیماریهای روحی و جسمی ، توسط اطباء را زالودرمانی می گویند که در حقیقت یکی از سه روش عمده خونگیری در طب است که عبارتند از :

الف ) حجامت : که برای خونگیری از سطح بدن مورد استفاده قرار میگیرد و برای اشخاص و بیماریهای خاص درمانگر است .

ب ) فصد : که برای خونگیری از عمق بدن مورد استفاده قرار میگیرد و عمدتا بر روی سیاهرگهای خاصی از بدن انجام می شود .

ج ) زالودرمانی : که خونگیری نیمه عمیق ازمواضع خاصی از بدن است و برای طیف وسیعی از بیماریها تجویز می شود .

الف : ویژگی های آناتومی زالو

زالو حیوانی است که جزو نرم تنان دو جنسی میباشد و از گروه کرمهای حلقوی آبزی و از راسته آرواره داران است . طول بدن این جانور که قابلیت انقباض و انبساط فراوان دارد بین سه تا بیست و پنج سانتیمتر وعرض آن حدود یک سانتیمتر است.

بدن زالو در حال بی حرکت، دراز یا تخم مرغی شکل است و از حدود سی و چهار حلقهکه براحتی قابل تشخیص است، تشکیل می‌شود و دستگاه عضلانی آن بسیار پرقدرت است .

در جلوی بدن زالو یک بادکش وجود دارد که مرکب از دو حلقه‌است و دهان در این ناحیه واقع شده‌است و در انتهای بدن یک بادکش مدور مرکب از هفت حلقه دارد که توسط این بادکش خود را به یک نقطه متصل می‌کند و نقطه اتکایی برای حرکت کردناست.

زالو سه فک که به شکل سه پر پنکه می باشند دارد و هر فک یکصد دندان ، یعنی یک زالو حدود سیصد دندان فوق العاده ریز دارد.

زالو قلب ومغز ندارد و به جای قلب رگهای منتشر در سراسر بدن و نیز به جای مغز سی و دو گانگلیون و طناب عصبی دارد و همچنین زالو از تنفس پوستی به جای ریه بهره می برد .

زالوها دارای سه ،چهاریا پنج جفت چشم میباشند تعداد چشم ها و ترتیب یا نحوه قرار گرفتن آنها در گونه های مختلف متفاوت میباشد . همچنین اندام های حسی روی سر زالو آن را قادر میسازد که تغییرات شدت نور و دما و ارتعاش را تشخیص دهد و گیرنده های شیمیایی روی سر زالو حس بویایی را ایجاد میکند . زالوها نسبت به حرکت در آب بسیار حساس میباشند و فعالیت آنها در شب و هنگام بارندگی به اوج خود میرسد .

زالوها زندگی انگلی دارند و یا از مرده ی بعضی جانوران تغذیه می کنند و یا به شکار کرمها ، حشرات ، لاروها و نرم تنان کوچک می پردازند و یا به بدن ماهیها و یا پشت قورباغه ها می چسبند و خونخواری می کنند خود زالوها شکار مهره داران آبزی و یا ماهیها می شوند .

پس از خونخواری کامل یک هفته طول می کشد تا زالو بتواند مجددا حرکت یا شنا کند . روند هضم خون در بدن زالو بسیار کند بوده تا چندین ماه ( پنج الی هجده ماه و معمولا شش ماه ) به طول می انجامد و جانور در طی این مدتنیازی به خونخواری مجدد برای تغذیه ندارد با این وجود دو الی چهار ماه بعد زالو مجددا قادر به خونخواری است .

هر زالو حدوداً پنج تا ده میلی لیتر خون مي‌مكد. البته اگر خونريزي قطع نشود ممكن است تا یکصد و پنجاه سی سی خونريزي ادامه يابد ( طی ده ساعت يا بيشتر ). در زالودرماني با ده عدد زالو ، خون از دست رفته ( شامل خونريزي پس از اتمام خونخواري ) دویست و پنجاه الی سیصد و پنجاه میلی لیتر خواهد بود.

در طب قدیم مزاج زالو را سرد و تر بیان کرده اند .

ب : اقسام زالوهای طبی

تاکنون ششصد و پنجاه گونه زالو شناخته شده که بعضی خونخوار، بعضی گوشتخوار و بعضی سمی اندو از این بین تنهاپنجاه گونه از آنها از خون پستانداران تغذیه می کنند و از این تعدادپانزده گونه کاربرد پزشکی دارند و به نام علمی هیرودو مدیسینالیس و هیرودو وربانا شناخته می‌شوند این زالوها از گونه‌های آرواره دار و بی خرطوم هستند و طول بدن آنها پنج تا دوازده سانتیمتر می‌باشد رنگ آنها غالبا زیتونی است و خطهای طولی زرد زرنیخی دارند.

در بزاق دهان زالوی پزشکی آنزیمهای فراوانی موجود می‌باشد که باعث درمان انواع بیماریها می‌شوند .

بدلیل استفاده بی ضابطه از زالوهای هیرودو مدیسینالیس در اروپا نسل این زالوها در خطر انقراض قرار گرفته و اغلب از هیرودو وربانا استفاده می شود لکن در ایران بیشتر زالوها از گونه هیرودو مدیسینالیس می باشند از آنجا که ترکیببزاقی هردو زالو تفاوتی ندارد و استفاده از آنها در گذشته آثار درمانی کاملا مشابه داشته ، استفاده از هرکدام از آنها در زالو درمانیبلامانع می باشد .

این زالوهای خونخوار توسط بادکش به میزبان چسبیده، پوست آن را سوراخ می کنند. سپس یک آنزیم ضد انعقاد خون به نام هیرودین[4] به بدن میزبان خود تزریق کرده و از خون او تغذیه می‌کنند.

در یک وهله غذایی، زالو می‌تواند چندین برابر وزن خود خون بخورد. قسمت بیشتر آب خون دفع می‌شود ولی قسمت غلیظ و متراکم این غذای کامل، به صورت مایع غلیظی باقی می‌ماند و به آهستگی ظرف چندین ماه هضم می شود .

ج : مشخصات زالوهای طبی

شیخ‌الرئیس ابوعلی ‌سینا درمورد استفاده از زالوهای خوب چنین می فرمایند :

« از زالویی که در آب‌های خزه‌دار (محل زیست قورباغه‌ها) نمو کرده استفاده شود و نه زالویی که در آبهای گل‌آلود سیاه است »[5]

در بين گونه‌هاي زالوي پزشكي مرغوبترین نوع آن گونه شرقي است البته زالوهای طبی دارای ویژگی های زیر می باشند :

الف ) به رنگ ماش و کمی مایل به سبز و دارای دو خط زرد کشیده شده بر پشت .

ب ) سرخ مایل به زرد و دارای پهلوی مستدیر .

ج ) جگری رنگ .

د ) آنها که شبیه ملخهای ریز هستند .

ه ) آنها که شبیه دم موش هستند .

و ) آنها که باریکند و سر کوچک دارند .

ز ) انها که دارای شکم قرمز هستند .

د : مشخصات زالوهای سمی

ابن‌سینا درمورد استفاده از زالوهای سمی نیز چنین می فرمایند :

« از زالوهایی که کرک‌ریز و نرم دارند یا لاجوردی رنگ هستند پرهیز کنید زیرا دچار غشی، خونریزی، تب، سستی و قرحه‌های[6] بدخیم خواهید شد »[7]

بطور کلی زالوهای سمی دارای ویژگی های زیر می باشند :

الف ) زالوهای سیاه .

ب ) سر درشت و رنگ سرمه ای .

ج ) شبیه به مارماهی هستند .

د ) خطوط لاجوردی دارند.

ه ) کرکهای ریز و نرم دارند .

و ) زالوهای بسیار درشت ( بزرگتر از دوازده سانتیمتر ) .

ه : تولید مثل زالوها

زالوها مانند کرم خاکیی هرمافرودیت یعنی دو جنسیهستند و به صورت همزمان دارای اندام جنسی نر و ماده میباشند که البته در بدو تولد فقط دارای اندام جنسی نر میباشند لکن پس از گذشت حدود چهار ماه از بدو تولد به بلوغ جنسی میرسند . زالوهاقادر به خودباروری نیستند برای باروری نیاز به لقاحمتقابلدارند . زالو طی یک فصل جفتگیری یکبار تولید مثل می کندو هنگامی که احساس آرامش کند اقدام به تخم گذاری میکند یعنی آن وقتی که سیر باشد و از محیط بیرون احساس امنیت کند ( حرکت های زائد آب یکی از موارد بر هم زننده آرامش زالو میباشد ) . در مواردی که زالو احساس آرامش نکند ممکن است تا نه ماه اقدام به تخم گذاری نکند . هر زالو تقریبا بین بیست الی هشتادتخم میگذارد .

جفت گیری زالوها روی زمین انجام می شود آنها بوسیله یک ترشح موکوسی بخش شکمیخود را به یکدیگر متصل می کنند . زالوها مانند کرمخاکی دارای یک کلیتلوم هستند . کلیتلوم ناحیه ای ضخیم در بدن انگل است که فقط در دوران تولید مثلمشاهده می شود جفتگیری با به هم تابیدن دو زالو و وارد کردن اسپرم هر یک به ناحیه کلیتلوم دیگری انجاممی شود و اسپرم ها پس از ورود به رحم منجر به لقاح و باروری تخمها می گردند . کلیتلوم یک مجموعه پانزده الی پنجاه عددی از تخمها به طور متوسط سی عدد را که با یک ماده ژلاتینی سختمانند پیله کرم ابریشم پوشانده شده و حاوی مواد غذایی است بوجود می آورد هر زالو می تواند در عرض هشتروز تا هشت پیله بگذارد . زالو برای دفع تخمها شروع به انقباض عضلات خود کرده و پیله اسفنجی را ازقسمت سر خارج می کند .

و : پرورش زالو

استفاده های گوناگون از زالو در طب و دامپزشکی سبب سرمایه گذاری جدی برخی از کشورها در سرتاسر جهان برای پرورش زالو شده است تا جایی که کشورهایی نظیر روسیه و انگلستان از ره آورد صادرات زالو درآمد هنگفتی برای اقتصادشان فراهم کرده اند .

در بعضی از کشورهای اروپایی پرورش و صادرات زالو رونق و رواج گسترده ای یافته است مثلا در روسیه زالوها از کالاهای اساسی صادراتی طبی محسوب می شود. طبق آمار متخذه از مراکز تحقیقاتی زالودرمانی در اروپا کشور فرانسه در سال 1850 بیش از یکصد میلیون زالو از کشورهای دیگر وارد کرده است و در اوایل قرن نوزدهم سالانه سی میلیون عدد زالو از آلمان به آمریکا صادر شده است . در سالهای 1950 تنها در شهر فیلادلفیای آمریکا هفتصدوپنجاه هزار زالو مصرف شده است . قیمت زالو در اروپا و آمریکا بین شش تا هشت دلار میباشد ( سال 2010 ).

پرورش زالو معمولا در جاهای زیر انجام می شود :
الف ) برکه یا حوضچه طبیعی .

ب ) حوضچه سیمانی .

ج ) حوضچه ایجاد شده با پارچه های ضد آب .

د ) مخازن پلاستیکی .

در امر پرورش باید دسترسی زالو به اکسیژن ،فرار آن ، کنترل دما و ph آب ، مکان مناسب برای تخم گذاری و غذای زالوها حتما مد نظر قرار گیرد .

پرورش دهندگان زالو در کشورهای جنوب شرق آسیا از خون مارماهی یا گربه ماهی برای تغذیه زالوها استفاده می کنند همچنین می توان از خون لاکپشت و قورباغه استفاده نمود لکن لاکپشت و قورباغه بدلیل کم خون بودن و همچنین کم خاصیت بودن خونشان و نیز گران بودن مقرون به صرفه نمیباشند. در کشورهای روسیه و قزاقستان از خون گاو یا بز برای تغذیه زالوها استفاده می شود.

پیشینه زالودرمانی

الف : زالودرمانی نزد گذشتگان

در هند، یونان، روم و ایران باستان از زالو در پزشکی استفاده می شد و برخی عقیده دارند سابقه زالودرمانی به 1500 سال قبل از میلاد در مصر باستان برمی گردد .

در طب سنتی ايرانیان کاربرد زالو بسیار وسیع بوده و در بیماریهای خونيی و عفونی ، فشارخون ، سكته قلبي،بیماریهای چشمی و پوستی ، واريس ، بواسیر ، آبسه های چركين و ... مورد استفاده قرار گرفته است و در میان عامه مردم نیز زالو درمانی همانند حجامت و فصد به عنوان یک روش پیشگیری و درمان بیماریها شناخته و پذیرفته شده بود و مردم می‌دانستند که علاج بسیاری از عفونت ها، زخم‌ها و کسالت‌های بدن با زالودرمانی ممکن است .

محمد بن زکریای رازی و ابن سینا روی هر سه روش خونگیری تحقیقات و تجربیات بسیار مفیدی ارائه داده اند . بعد از ترجمه کتاب قانون ابن سینا از میان روشهای رایج خونگیری ، فصد و زالودرمانیمورد توجه اطبای غرب قرار گرفت .

آری زالو و زالودرمانی در غرب به آرامی رواج یافت و نیز کتابهایی در این زمینه تالف شد و انواع زالوهای اروپایی از لحاظ علمی مورد طبقه بندی قرار گرفتند لکن مرجع اصلی زالوشناسی غرب از ابتدا مطالعات و تحقیقات علمی بوعلی بود و همو بود که انواع زالوهای سمی و غیرسمی را شناسایی و تفکیک کرد . او درمورد آناتومی زالو پژوهشهای دقیقی نموده و بیان کرد که زالو دارای سه فک می باشد که بوسیله آنها پوست را می شکافد ، این نظریه ( وجود سه فک در دهان زالو ) برای اولین بار توسط بوعلی بیان شد . ایشان در رابطه با زیستگاه زالوهای طب و صید آنها معتقد بود که زالوئی کهدر آب جاری و تمیز زندگی می کند غیرسمی می باشد ، همچنین زالوهائی که در برکه های حاوی گیاهان و خزه ها زندگی میکنند و زالوهایی که بر بدن خود دارای موهای شبیه پشم می باشند و آنهایی که به رنگ رنگین کمان هستند سمی می باشند .

در اروپا در قرن نوزدهم از زالو این جراح کوچک برای درمان دردهایی از جمله سردرد ، تب ، زخم‌های عفونی شده ، دمل و آبسه ، ورم‌ها ، هموروئید ، بیماریهای لثه و دهان و ... استفاده می‌شد .

ب : زالودرمانی در دوره معاصر

امروزه زالودرمانی در مدرنترین کلینیکها و مراکز درمانی و تحقیقاتی معتبر جهان جای خود را باز کردهاست بطوری که سیزده هزار مقاله علمی پیرامون زالودرمانی به ثبت رسیده و در عالم هر ساله هزاران بیمار توسط زالو درمانی از دهها بیماری نجات می یابند .

ضمن اینکه سالهاست که کنگره جهانی زالودرمانی با حضور دانشمندان سرتاسر جهان از کشورهایی چون هند ، چین ، روسیه ، آمریکا ، انگلیس ، فرانسه ، آلمان ، اسپانیا و ... برگزار می شود و دانشمندان جدیدترین تحقیقات و یافته های خود را در این همایش ارائه می کنند .

در روسیه و بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی درمان با زالو بسیار رواج یافته است بطوری که بیماری های مختلف را با زالو معالجه میکنند .

در کشور ایالات متحده آمریکا سازمانی به نام « اف دی آ »[8] وجود دارد که وظیفه آن نظارت بر مراحل مختلف تولید ، ارزیابی و توزیع غذا و دارو در این کشور است و در حقیقت مواد غذایی و داروها و دیگر وسایل و تجهیزات قابل استفاده در پزشکی برای ورود به بازار فروش باید ابتدا مجوز رسمی از این سازمان اخذ نمایند .

این سازمان برای برای تایید داروها ابتدا باید موثر بودن آن محصول در پیشگیری ، تشخیص یا درمان بیماریها و نیز بی خطر و کم عارضه بودن آنرا احراز نماید .

در این راستا ابتدا اطلاعات مربوط به آن دارو یا وسیله پزشکی توسط دانشمندان جمع آوری و مطالعه می شوند . سپس بررسی ها و مطالعات بالینی بصورت محدود و آزمایشی انجام می گردد در این بین میزان عوارض جانبی یا دیگر خطرها و آسیبها کاملا رصد و شناسایی و ریشه یابی می شوند . معمولا مهمترین و طولانی ترین مرحله احراز سلامتی داروها ، مرحله بررسی بالینی آنها می باشد .

در انتها پس از تحلیل نتایج پژوهشها و احراز سلامتی دارو ، مجوز ورود به بازار فروش و عرضه گسترده و آزادانه در حوزه بهداشت و درمان ازطرف سازمان اف . دی . آ صادر می شود .

مراحل اعطای مجوز به داروها گاهی به چند سال تحقیق و بررسی نیازمند می باشد . درمورد زالو و زالودرمانی نیز تمام این مراحل طی چندین سال پژوهش و تحقیق انجام شده و بالاخره در سال 2004 سازمان غذا و داروی آمریکا به زالو مجوز ورود به بازار بهداشت و درمان به عنوان یک ابزار و وسیله پزشکی اعطا کرد .

اکنون برخی از پزشکان انگلیسی که به خواص معجزه آسای زالو واقف هستند هنگام مراجعه بیماران محتاج به زالو درمانی در نسخه آنان سفارش زالو به تعداد لازم را در کنار دیگر داروها می نویسند و بیمار زالوها را از داروخانه خریداری نموده نزد پزشک آورده و اقدام به زالودرمانی می نماید .

اهمیت زالودرمانی

الف : زالودرمانی در کلام بزرگان

بسیاری از اطبای بزرگ از زالو و استفاده از آن در درمان بیماریها سخن گفته اند ازجمله اینکه بوعلی در باب استفاده از زالو کلام مبسوطی در کتاب خود قانون آورده است ایشان میفرمایند : « زالو نسبت به حجامت خون را از قسمت عمیقتر بدن بیرون می‌کشد » . [9]

ابن النفیس در کتاب بزرگ خود « الشامل فی الصناعه الطبیه » می نویسد : « زالو خون حاوی ماده ردیئه و فاسده را از بدن می مکد . » [10]

حکیم جرجانی صاحب کتاب بزرگ ذخیره خوارزمشاهی معتقد است منفعت زالو بیشتر در بیماریهای پوستی مانند قوباء و سعفه و ... می باشد و معتقد است که در ابتدا باید بدن را بوسیله فصد و منضج و مسهل تخلیه و پاكیزهكرد سپس اقدام به زالودرمانی نمود .

ابن سینا همچنین به تجربه دریافته بود که افراد از لحاظ سرعت انعقادخون متفاوت می باشند و ماده ای در خون وجود دارد که به انعقاد خون کمک می نماید . بنابراینمعتقدبود که در هنگام زالودرمانی باید تجهیزات جلوگیری از خونریزی بر بالین بیمار آماده باشد زیرا خون بعضی از افراد به دلیل آنکه ماده انعقادیکمتری دارند ، دچار خونریزی شدیدتر می شوند و این نکته بیانگر این است که بوعلی در مورد خون دارای اطلاعاتی فوق العاده بوده است .

صاحب کتاب تحفه المومنین می نویسد : « در امزجه و اعضای ضعیفه و صغیر که قابل محجمه نباشد مثل پلک چشم و بن دندان بدل حجامت است . » [11]

ب : اهمیت زالودرمانی با توجه به فواید آن

بنابر گفته بزرگان که گفته اند احترام و ارزش هر کس و هر چیز تابع آثار و پیامدهای آن است درمورد زالو و زالودرمانی نیز باید توجه داشت که آثار وپیامدهای استفاده از این روش درمانی به اذعان و گزارش اطبای قدیم وجدید در درمان طیف وسیعی از بیماریها اعجاب انگیز و گاهی بی بدیل است .

اطبای حاذق و بادرایت می دانند که اصولا هر اقدامی که به نوعی به اصلاح خون و دستگاه گردش خون که بی اغراق از اجهزه حیاتی بدن انسان است بیانجامد ، تاثیر فوق العاده ای در پیشگیری یا درمان بیماریها خواهد داشت و در این بین تاثیرات شگفت آور مواد موجود در بزاق زالو بر خون و اصلاح آن بر کسی پوشیده نیست .

در کتاب خاطرات و خطرات آمده است که : «جهانگیرخان وزیر صنایع دچار قانقریاشد و دکتر تولوزان فرانسوی (پزشک مخصوص دربار) دستور به قطع پای ایشان داد. آشنایان او با قطع پا مخالفت ورزیده و میرزاحسن‌خان جراح‌باشی محله را به عیادت جهانگیرخان آوردند. او پس از معاینه گفت به من یازده روز فرصت دهید تا این پا را معالجه کنم. میرزاحسن در سه نوبت زالوی زیادی به پای بیمار انداخت و پس از یازده روز از تولوزان فرانسوی دعوت کردند که پا را ملاحظه کند. تولوزان وقتی پا را دید، بهبود آن را تأیید کرد و از اینکه قبلاً به میرزاحسن ناسزا گفته بود معذرت خواهی کرد و دویست تومان به میرزاحسن داد».

پروفسور ایوالیو از دانشگاه مون‌پلیه فرانسه معتقد است هنوز تمامی اسرار و خواص پزشکی زالو کشف نشده است و حداقل ده اثر درمانی برای زالو قائل است.

می یر ، اوخنر ، آلتون و هورتر این چهار پروفسور معتقدند که هر گونه کانون عفونی بدن را می توان بوسیله زالو ریشه کن کرد .

کرسی زالودرمانی سن پترزبورگ ( MAPS ) توصیه مینماید : ما معتقدیم هر پزشکی اعم از جراح و ارتوپد و دندانپزشک و ... بایستی توانایی های درمانی زالو را بشناسند و استفاده کنند زیرا زالو توان درمان گروه متنوعی از بیماری ها را دارد نظیر : زخم معده ، کولیت ، پروستاتیت ، برونشیت ، التهابات کبد و کیسه صفرا ، گاستریت ، هموروئید ، اغلب بیماریهای پوستی ، اسپاسم عضلانی ، واریس ، نازایی ، آدنوم پروستات ، عقیمی مردان ، الکلیسم ، ترک اعتیاد و ... .

منبع : کتاب جراح کوچک نوشته زینب موسوی .
[1]- طب اکبری ، ج 1 ، ص 450 .

[2]- العین ، ج 1 ، ص 161 .

[3]- مجمع البحرین ، ج 5 ، ص 217 .

[4]- Hirudin

[5]- القانون فی الطب ، ج 1 ، ص 303 .

[6]- زخمهای چرکین .

[7]- القانون فی الطب ، ج 1 ، ص 303 .

[8]- F.D.A مخفف عبارت Food and Drug Administration به معنی « سازمان غذا و دارو » می باشد .

[9]- القانون فی الطب ، ج 1 ، ص 303 .

[10]- الشامل فی الصناعه الطبیه ، ج 20 ، ص 283 .

[11]- تحفه المومنین یا تحفه حکیم مومن ، ص 242 .

 

نوشته شده در 03/04/1394 چهارشنبه ساعت 04:07:36 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه پرورش زالو


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
درباره انجمن متخصصان زالو

انجمن متخصصان زالو با  مدیریت مهندس  احمد یزدانی مولف کتاب پرورش زالو   و ازمشاوران برتر پرورش  زالو   به روش   نوین و مدرن روز دنیا    که تا به حال  فارم های زیادی را در ایران با مشاوره خود راه اندازی کرده اند و همین طور  مدرس  دوره های  پرورش زالو  اماده مشاوره و راهنمایی شما  عزیزان هستند.شما میتوانید از طریق سایت فیلم شبکه یک انجمن متخصصان زالو را دانلود کنید. 
ahmadyazdani@ut.ac.ir 
02632800260

فروشگاه خرید و فروش زالو
زالو درمانی
برچسب های زالو