زهکشی اراضی و تلفات آبیاری
زهکشی اراضی وتلفات آبیاری

مقداري که به مصرف گياه مي رسد  نبايد از حدي شورتر باشد و بايد حد کنترل  ECزهاب را در حد آستانه ي شوري نگه داريم . با فرض اينکه کيفيت رطوبت موجود که به مصرف گياه مي رسد با کيفيت زهاب يکسان است در مديريت،شوري زهاب بايد در حد آستانه ي شوري باشد . پس متناسب با شرايط و نوع کشت ،مديريت صورت گرفته و مقدار زهکشي و آبشويي به دست مي آيد مقدار آبشويي متناسب با کيفيت آب آبياري نسبت به کيفيت آب زهاب و يا مقدار زهاب نسبت به مقدار آب آبياري است . بر اين اساس مديريت زهاب انجام مي شود.

هدف از آبشویی جلوگیری از تجمع نمک های محلول است . یعنی نمک های موجود در منطقه ی توسعه ریشه (به صورت محلول و غیر محلول ) در نظر گرفته نمی شود و فقط نمک های وارد شده به منطقه توسعه ریشه ، توسط آب آبیاری در نظر گرفته می شود . فرضیه ی موجود این است که غلظت زهاب همان غلظت املاح در منطقه توسعه ریشه است. یعنی در اثر آبیاری در منطقه توسعه ریشه محلولی ایجاد شده است که بخشی از آن خارج شده و فقط بخشی به مصرف گیاه می رسد . در نتیجه Dd دارای کیفیتی است که همان کیفیت در منطقه توسعه ریشه وجود دارد . باید کیفیت زهاب توسط مدیریت در حدی نگه داشته شود که گیاه بتواند تحمل کند . پس EC در منطقه توسعه ریشه باید در حد مقاومت گیاه باشد .

تفاوت نیاز آبی با آبیاری

نیاز آبی مقدار آبی است که به مصرف گیاه می رسد ولی نیاز آبیاری مقدار آبی است که که به خاک داده می شود . پس اگر بخواهیم املاح را شستشو دهیم نیاز آبیاری بیشتر از نیاز آبی خواهد بود . در واقع نیاز آبیاری جبران کمبود آب مورد نیاز گیاه است .

نیاز آبشویی مقدار آب مازاد بر نیاز آبیاری است که برای شستشوی املاح به خاک داده می شود .  Di شامل آبشویی نیز می شود.

 

 

اگر فقط بخواهیم آب مورد نیاز گیاه را تامین کنیم Di=ET خواهد بود . در صورتی که مقداری از نیز آبی گیاه توسط بارندگی تامین شود ، باید کمبود آن توسط آبیاری جبران شود و چون فرض بر این است که آب باران نمک ندارد باید برای مقدار آبی که به عنوان جبران کمبود اضافه می شود ، آبشویی نیز در نظر گرفته شود.

ضریب SMD به عنوان جبران کمبود رطوبت است. رطوبت موجود در خاک باید به حد FC برسد. اگر رطوبت موجود در خاک زیاد باشد آب کمتری نیاز است . اگر عمق ریشه گیاه زیاد باشد*عمق ریشه  SMD=  آب بیشتری نیاز است . اگر عمق ریشه گیاه کم باشد ، آب کمتری نیاز است و اگر خاک کاملاً خشک باشد ، آب مورد نیاز زیاد است. مقدار ناخالص آبیاری از حاصل تقسیم مقدار خالص آبیاری ( نیاز آبی ) بر راندمان به دست می آید . راندمان به سیستم آبیاری بستگی دارد . در آبیاری قطره ای راندمان زیاد و در آبیاری ثقلی راندمان کم است . مقدار ناخالص آبیاری ، تلفات را شامل می شود . در آبیاری قطره ای تلفات کم است . تلفات شامل رواناب و نفوذ عمقی است .

 از یک طرف باید مقداری آب اضافه به خاک بدهیم تا از منطقه توسعه ریشه عبور کرده و املاح را بشوید . از یک طرف سیستم آبیاری به گونه ای است که مقداری تلفات دارد . آیا تلفات عمقی سیستم آبیاری می تواند به عنوان نیاز آبشویی مطرح شود؟ (چون رواناب از پروفیل خاک عبور نمی کند پس نقشی در آبشویی ندارد).

آب از بالا که وارد فارو می شود نفوذ در قسمتهای ابتدایی فارو زیاد و در قسمتهای انتهایی آن کم است. در قسمتهایی که به اندازه کافی نفوذ عمقی وجود داشته است می تواند جوابگوی نیاز آبشویی باشد ولی در قسمتهایی که نفوذ عمقی کم بوده است نمی تواند جوابگوی نیاز آبشویی باشد.


نوشته شده در 27/09/1392 چهارشنبه ساعت 21:10:12 توسط پریسا یزدانی


بازگشت به صفحه آبیاری وزهکشی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی