زهکشی یا احیای اراضی
زهکشی یا احیای اراضی

فرق زهکشی اراضی با احیائ اراضی چیست ؟

احیا اراضی به معنای تغییر شرایط موجود به شرایط مطلوب است ولی زهکشی به معنای تخلیه تلفات در طول فصل بهره برداری است . طبق رابطه ارائه شده مقدار آب مصرفی به عمق خاک شسته شده ، ECe موجود و ECe  مطلوب بستگی دارد ولی این سوال مطرح می شود که چرا کیفیت آب آبیاری در آن لحاظ نشده است ؟ مگر آب شیرین تر قدرت آبشویی بیشتری ندارد؟

ECd باید در حد مقاومت گیاه نگه داشته شود ولی در لایه بندی های مختلف خاک ECe تغییر می کند و هرچه به عمق می رویم ECeزیاد می شود . به طور متوسط در یک لایه سطحی کیفیت املاح موجود تقریباً برابر با ECi است و هر چه به اعماق می رویم EC محلول خاک افزایش می یابد . در واقع زهاب، ECe لایه تحتانی را دارا است . برای به دست آوردن الگوی مصرف آب اگر منطقه توسعه ریشه را به چهار قسمت تبدیل کنیم میزان مصرف آب توسط گیاه از هر قسمت به صورت زیر است:

 

 

 

 

10%ET

 

 

 

 

 

20%ET

 

 

 

 

 

30%ET

 

 

 

 

 

40%ET

 

 

پس عمده آب مصرفی توسط گیاه از لایه سطحی برداشته می شود. اگر کیفیت زهاب را در حدی کاهش دهیم که به مقاومت گیاه برسد ، یعنی کیفیت لایه تحتانی خاک را در حد مقاومت گیاه نگه داشته شود . در حالی که این لایه فقط 10% آب مورد نیاز گیاه را تامین می کند و قسمت اعظم ریشه که در لایه های فوقانی است به مراتب EC  کمتری را دریافت می کند. در نتیجه این کار به معنای اعمال آبشویی بیش از حد لازم است . چون قسمت اعظم آب مصرفی EC کمتری دارد و در نتیجه هیچ تنش شوری به گیاه وارد نمی شود فقط قسمت تحتانی خاک که سهم کمتری از آب مورد نیاز گیاه را تامین می کند EC مقاوم دارد و درر نتیجه لزومی به این آبشویی نیست .به کمک این اطلاعات نیز می توان به نوعی حجم آبشویی را کاهش داد .

 متوسط منطقه ریشه      

چون در لایه سطحی خاک EC برابر است با EC آب آبیاری و در قسمت تحتانی برابر با EC  زهاب است ، پس متوسط آن ها در نظر گرفته می شود. هرچه محلول رقیق تر باشد شوری کمتری دارد . در حالت اشباع مقدار آب زیاد است پس غلظت املاح کم است . ضریب 5/2 برای خاک های سبک است .

 

فرض اول : EC سطح خاک و قسمت تحتانی آن یکسان نبوده است .

فرض دوم : با اعمال ضریب 5/2 خاک را سبک در نظر گرفته است .

فرض سوم : وضعیت رطوبتی خاک که گیاه آب مصرف می کند FC است . 

 به این ترتیب ECe شوری عصاره اشباع مقاومت گیاه است .

الف)

ب)

 

در حالت الف شرایط پایدار فرض شده است یعنی کیفیت آب خروجی با کیفیت آب موجود در منطقه توسعه ریشه یکسان فرض شده است و حد کنترل شوری زهاب در حد مقاومت گیاه فرض شده است . در حالت ب شرایط پایدار نیست چون EC  در خاک تغییر می کند و گیاه در رطوبت FC از خاک رطوبت می گیرد.


نوشته شده در 27/09/1392 چهارشنبه ساعت 21:20:52 توسط پریسا یزدانی


بازگشت به صفحه آبیاری وزهکشی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی