ساختمان گیاه موز
ساختمان گیاه موز

ساختمان گیاه موز:

موز بوته ای شبیه درخت و دائمی می باشد. هر ساقه تنها یک بار میوه می دهد. طول آن به 6-2 متر می رسد. دارای شیره شیرمانند در تمامی قسمت های گیاه می باشد. ریشه های نابجا در تمامی جوانب و به طرف پایین پخش می شوند و تشکیل یک شبکه حصیر مانند را می دهند. ساقه زیرزمینی (کورم-ریزوم) دارای میانگره های کوتاه می باشد. نوک ریزوم نقطه رشد آن بوده و تولید برگ در یک مارپیچ می کند. در کنار هر برگ یک جوانه وجود دارد که ممکن است تولید پاجوش بنماید. برگ ها که تعداد آن ها به 30 عدد ممکن است برسد، شامل غلاف، دمبرگ و پهنک می باشند. غلاف ها تقریباً حلقوی بوده و به طور محکم همدیگر را روی ساقه کاذب در بر میگیرند و طول این غلاف ها به مراتب بیش از طول پهنک برگ می باشد. طول دمبرگ 90-30 سانتی متر بوده و یک کانال تشکیل می دهند. پهنک برگ از وسط ساقه به صورت استوانه در هم پیچیده، بیرون می آید و به آرامی باز می شود. برگ های قدیمی به اطراف رانده شده و پس از مدتی به صورت آویزان در آمده و پهنک آن ها می ریزد. تعداد برگ های فعال برای مدتی کم و بیش ثابت باقی می ماند و برگ آخر کوتاه و حالت بیلچه دارد.
یک ساقه موز تنها یک بار میوه می دهد و سپس می میرد. با این حال هنوز هم گیاه یک گیاه دائمی است چرا که از طریق تولید پاجوش دائمی می شود. پس از اینکه یک پاجوش تولید تعداد معینی برگ نمود، مریستم جوانه انتهایی آن از حالت رویشی به حالت زایشی تغییر وضعیت داده و تولید ساقه گل دهنده می کند که از وسط ساقه کاذب بیرون می آید. پس از حدود یک ماه خوشه از وسط برگ ها ظاهر می شود و تحت تاثیر وزن خوشه و قوه ثقل به طرف پایین آویزان می شود.
گل آذین در موز یک خوشه کامل بوده که شامل محوری محکم با خوشه چه های گل در اطراف آن می باشد که به صورت مارپیچ قرار گرفته اند. هر خوشه چه شامل 20-12 گل می باشد که در 2 ردیف قرار گرفته اند و توسط براکت یا پوشش قرمز رنگی پوشانده شده اند. تمامی گل ها شامل مادگی و قسمت نرینه می باشند و لیکن به تدریج که به سمت نوک شاخه نزدیک می شویم مادگی گل ها کوچک تر و کوتاه تر می شود. در 15-5 خوشه چه اول مادگی گل ها به حد کافی بزرگ بوده و می توانند میوه تولید کنند. گل هایی را که توان تولید میوه دارند، گل ماده و آن هایی که چنین توانی را ندارند، گل خنثی یا گل نر می نامند. گل های نر یا گل های خنثی دارای مادگی کوچک و پرچم هستند. پرچم در این گل ها به ندرت حاوی دانه گرده می باشد. براکت ها یک به یک به طرف بالا لوله می شوند تا گل ها در معرض قرار بگیرند. این براکت ها معمولاً 2-1 روز بعد می افتند ولی در برخی ارقام آن ها بر روی خوشه باقی می مانند. در قسمت انتهای پایینی خوشه این براکت ها و گل های نر تولید اندامی زنگوله مانند می نمایند. محور خوشه بالاتر از محل این اندام زنگوله مانند معمولاً عاری از هر گونه گل می باشد و لیکن در برخی از ارقام گل های نر و براکت های حاوی آن ها در این محل باقی مانده و ریزش نمی کنند. میوه موز یک حبه می باشد که حاوی تعداد زیادی تخمک می باشد. با این حال بذری در آن ها تشکیل نمی شود. میوه ها به طریق پارتنوکارپی تشکیل می شوند. خوشه به طرف پایین رشد می کند، در حالی که میوه ها تغییر جهت داده و به طرف بالا انحنا پیدا می کنند. در اکثر ارقام میوه ها در تمامی جهات خوشه رشد می کنند و همین مسئله موجب می شود تا هنگام حمل و نقل در صورت حمل به صورت خوشه کامل، صدمه ببینند.
هر خوشه چه یک دست و هر میوه یک انگشت نامیده می شود. شکل میوه، رنگ و اندازه آن و همچنین طعم میوه در ارتباط با رقم موز متفاوت می باشد. یک خوشه خوب شامل 8 دست می باشد که هر کدام 15 انگشت داشته و وزن متوسط هر میوه به 150 گرم می رسد. در چنین شرایطی وزن میوه ها 18 کیلوگرم و وزن خوشه کامل به 20 کیلوگرم می رسد. البته خوشه هایی با وزن 30 کیلوگرم و بیشتر نیز یافت می شوند.
 
 
 
 
 
 
 
 

نوشته شده در 14/11/1392 دوشنبه ساعت 22:09:09 توسط مریم خانی
ویرایش شده در 22/11/1392 سه شنبه ساعت 18:24:04 توسط مریم خانی


بازگشت به صفحه میوه کاری


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی


فن پیج فیس بوک بساک
 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک

 

 


همه چیز در مورد پسته
همه چیز در مورد انجیر
پر بازدید ترین خبرهای کشاورزی