سرو
سرو

سرو

بخش : ژیمنوسپرمها [1]
 
رده : کونیفروپسیدا [2]و راسته : پینالها [3]
 
تیره : سرو [4]
 
گیاهانی هستند  درختی یا درختچه ای ، همیشه سرسبز با انشعابهای شاخه ای فراوان و انبوه ، معمولاً گلهای نر و ماده ی آنها بر روی درختان جدا هستند . پرچمها دارای سه تا هشت خانه و مادگی آنها فلسی است که یک یا چند تخمک دارد. در این گیاهان ، برگک بندرت مشاهده می شود . برگها فلسی یا سوزنی شکل هستند که متقابل یا متناوب نسبت به یکدیگر قرار می گیرند . میوه از پولکهای خاصَی پوشیده است. در نوع اخیر (متناوب) ، پولکها در ردیفهای سه تایی قرار دارند .
 
تاکنون 60 گونه متعلَق به جنس سروکوهی شناخته شده است که در میان آنها می توان از درخت پیرو [5]به عنوان گیاهی دارویی نام برد . این گونه دو پایه است ، در خاکهای شنی و همچنینی در دشتهای شنی می رودپید . این گیاه در خاکهای نامناسب و فقیر از نظر موادَ غذایی نیز قادر به رویش است.
 
درخت پیرو به شکلهای مختلفی مشاهده می شود . این گیاه دیپلوئد می باشد(N=11) و میوه و اسانس آن از نظر دارویی اهمیَت دارد.
 
جونیپرسابینا[6] گونه دیگری است که معمولاً کشت می شود . این گیاه سمَی است . جونیپرسابینا به شکل وحشی در جنوب اروپا تا مرکز آسیا گسترش دارد.
 
 
[1] -Gymnosperms.
 
[2] -Coniferopsida.
 
[3] -Pinales.
 
[4]- Cupressaceae.
 
[5] -Juniper communis L.
 
[6] -Juniper sabina L.
 
 

نوشته شده در 19/06/1393 چهارشنبه ساعت 16:11:51 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه گیاهان دارویی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی
 

 

 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک